Στις 6/3 στην Βουλή ο νέος νόμος Κατσέλη, αλλάζουν τα όρια καταθέσεων – Από την ΤτΕ η εκτίμηση επιπτώσεων – Στα 400 εκατ οι νέες προβλέψεις

Στις 6/3 στην Βουλή ο νέος νόμος Κατσέλη, αλλάζουν τα όρια καταθέσεων – Από την ΤτΕ η εκτίμηση επιπτώσεων – Στα 400 εκατ οι νέες προβλέψεις
Αλλαγές στην συνολική αξία των καταθέσεων και στην συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας θα περιλαμβάνει ο νέος νόμος Κατσέλη - Μειώνονται κατά 30% τουλάχιστον 
(upd4)Την Τετάρτη 6 Μαρτίου θα κατατεθεί στην Βουλή το σχέδιο νόμου για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη.
Ωστόσο όπως φαίνεται θα υπάρξουν αλλαγές σε δύο παραμέτρους του νέου νόμου
1)στην συνολική αξία των καταθέσεων να μην υπερβαίνει το 50% της οφειλής που είναι να ρυθμιστεί
2)Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει να μην υπερβαίνει το διπλάσιο της συνολικής ρύθμισης.
Φαίνεται ότι τα όρια αυτά θα μειωθούν τουλάχιστον 30%.
Π.χ. εάν ένας οφείλει 100 χιλιάδες ευρώ με βάση την αρχική πρόταση μπορεί να έχει καταθέσεις 50 χιλιάδες.
Με βάση τις αλλαγές που θα σημειωθούν οι 50 χιλιάδες θα μειωθούν τουλάχιστον 30% δηλαδή με αρχική οφειλή 100 χιλιάδες ευρώ οι καταθέσεις του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 35 χιλιάδες ευρώ.
Το ίδιο θα ισχύει και για την ακίνητη περιουσία, με βάση την αρχική πρόταση ένας δανειολήπτης που εντάσσεται στον νέο νόμο Κατσέλη θα μπορεί να έχει ακίνητη περιουσία έως και διπλάσιας αξίας σε σχέση με την ρύθμιση.
Και αυτή η παράμετρος αλλάζει και μειώνεται η αξία των ακινήτων κατά τουλάχιστον 30%.
Π.χ. ένας δανειολήπτης με οφειλές 100 χιλιάδες ευρώ μπορεί να έχει αξία ακινήτων 200 χιλιάδες ευρώ.
Η παράμετρος αυτή αλλάζει και η συνολική αξία των ακινήτων μειώνεται σε 140 χιλιάδες με βάση το παράδειγμα μας.
Εν τω μεταξύ η ΕΚΤ έχει ζητήσει από την ΤτΕ και την κυβέρνηση έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων στις ελληνικές τράπεζες από τον νέο διάδοχο νόμο Κατσέλη.
Η ΤτΕ για να ολοκληρώσει μια τέτοια έκθεση – και για να είναι αξιόπιστη - θα χρειαστεί ένα μήνα προεργασίας τέτοιος χρόνος δεν υπάρχει.
Υπάρχει πιθανότητα η ΤτΕ να ετοιμάσει μια έκθεση επιπτώσεων για τον νέο διάδοχο νόμο Κατσέλη αλλά θα είναι μια "πρόχειρη" προσέγγιση.
Οι τράπεζες πάντως έχουν εκτιμήσει – αλλά χωρίς να έχουν διεξάγει πλήρη έλεγχο - ότι ο νέος νόμος Κατσέλη θα έχει μηδενικές κεφαλαιακές επιπτώσεις και περίπου 400 εκατ νέες προβλέψεις θα απαιτηθούν ή σε ένα εύρος 300 εκατ. ευρώ νέες προβλέψεις το ελάχιστο και 600 εκατ ευρώ το μέγιστο για όλες τις τράπεζες.

Έτοιμη να άρει τις ενστάσεις της η ΕΚΤ για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη

Έτοιμη να άρει τις ενστάσεις για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη είναι η ΕΚΤ μετά τις αλλαγές και τροποποιήσεις που σημειώθηκαν στον διάδοχο νόμο Κατσέλη.
Η ΕΚΤ επικρίνει
1)Την έλλειψη ικανού χρόνου διαβούλευσης
2)Εγείρει ενστάσεις στην διαγραφή οφειλών των ιδιωτών
3)Θεωρεί τον νόμο αναγκαστικού χαρακτήρα
4)Θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα κεφάλαια των τραπεζών
5)Θα δημιουργήσει την ανάγκη νέων προβλέψεων
6)Θα οδηγήσει σε προσαρμογές στην αποτίμηση των δανείων
7)Θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις πωλήσεις δανείων και στις τιτλοποιήσεις.
8)Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την επίδραση στις συμβάσεις πίστωσης στο κατά πόσο διαφυλάττεται η ασφάλεια δικαίου.
9)Διατυπώνονται ενστάσεις για τα όρια καταθέσεων και όρια αξίας ακίνητης περιουσίας
10)Ζητείται εκτίμηση επιπτώσεων του νέου νόμου στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Η τελική πρόταση - Τα 11 σημεία

1)Αρχικώς να αναφερθεί ότι στο νέο διάδοχο νόμο Κατσέλη με τους όρους που έχουν τεθεί μπορούν να ενταχθούν 172 με 174 χιλιάδες δανειολήπτες.
Η εκτίμηση είναι ότι στο νέο νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα ενταχθούν 100.000 δανειολήπτες εκ των οποίων 40 με 50 χιλιάδες θα είναι μεταφερόμενοι από τον παλαιό νόμο Κατσέλη.
Οι τράπεζες θα ενθαρρύνουν όσους έχουν ενταχθεί στον παλαιό νόμο να αποχωρήσουν και να ενταχθούν στον νέο διάδοχο νόμο Κατσέλη.
Από τους 172 με 174 χιλιάδες που δυνητικά μπορούν να ενταχθούν στον νέο διάδοχο νόμο οι πραγματικά νέοι εισαχθέντες θα είναι 50-60 χιλιάδες γιατί όπως προαναφέρθηκε οι 40 με 50 χιλιάδες θα είναι μεταφερόμενοι από τον παλαιό νόμο Κατσέλη.
Συνολικά στον νέο διάδοχο νόμο Κατσέλη θα ενταχθούν έως 100 χιλιάδες δανειολήπτες κατ΄ εκτίμηση.
 
2) Ο νέος διάδοχος νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει haircut πάνω από το 120% του οφειλόμενου ποσού.
Σχεδόν η πλειοψηφία του παλαιού και νέου νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας ή νόμου Κατσέλη αφορούν δάνεια με εμπορική αξία κάτω από 100 χιλιάδες ευρώ.
Τι σημαίνει haircut πάνω από 120%;
Ένα στεγαστικό δάνειο 90 χιλιάδες ευρώ που δεν εξυπηρετείται έχουν φθάσει οι υποχρεώσεις σε απλήρωτες δόσεις και τόκους υπερημερίας στις 150 χιλιάδες ευρώ.
Το 120% είναι οι 108 χιλιάδες οπότε κουρεύονται από τις 109 έως τις 150 χιλιάδες δηλαδή 41 χιλιάδες.

3) Μια σημαντική ρήτρα είναι ότι καθορίστηκε ο μηχανισμός ποσόστωσης της επιδότησης.
Η επιδότηση δόσης κατά 33% αποτελεί μέσο όρο, θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα πάρουν επιδότηση 20% και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να λάβουν επιδότηση 40% έως 50% επί της δόσης.
Προφανώς και η ποσόστωση θα εξαρτηθεί από τα εισοδηματικά κριτήρια των δανειοληπτών που θα αποφασίσουν να καταστήσουν ενήμερο ένα προβληματικό δάνειο.
Ουσιαστικά σε κάθε τράπεζα αναλογούν 50 εκατ όπερ σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν τα έσοδα ανά τράπεζα κατά 150 εκατ ή 600 εκατ για τις 4 συστημικές τράπεζες.
Τα 150 εκατ νέα έσοδα προέρχονται ως εξής ανά τράπεζα, 33% η επιδότηση και 66% η συμμετοχή του δανειολήπτη.
Εάν τα 50 εκατ αντιστοιχούν στο 33% το 100% της δόσης σε ετήσια βάση ισοδυναμεί με έσοδα 150 εκατ ανά τράπεζα.

4) Το επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια που θα ενταχθούν στο καθεστώς της ρύθμισης στο πλαίσιο του νέου διαδόχου νόμου Κατσέλη θα είναι Euribor 3 μηνών +2% δηλαδή -0,31% +2% =1,69%.
Το Euribor 3 μηνών έχει αρνητική απόδοση -0,31%.  
Να ληφθεί υπόψη ότι ένα μέσο στεγαστικό δάνειο έχει επιτόκιο 5% ή σε ένα εύρος από 4% έως 6,2%.

5) Ο νόμος θα κατατεθεί διασπασμένος για την πρώτη κατοικία, δηλαδή άλλος νόμος θα αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και άλλος νόμος για το πτωχευτικό δίκαιο.

6) To πλαίσιο του μηχανισμού επιδότησης των 50 εκατ τα οποία θα δοθούν από το κράτος στους δανειολήπτες που μετατρέπουν κόκκινα δάνεια σε ενήμερα και εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος.
Πρακτικά άπαξ και τα 50 εκατ αντιστοιχούν στο 33% της δόσης κάθε τράπεζα θα ενισχύσει τα έσοδα από προβληματικά δάνεια που θα μετατραπούν σε ενήμερα κατά 150 εκατ ευρώ.
Συνολικά οι 4 μεγάλες τράπεζες θα αυξήσουν τα έσοδα τους για ένα χρόνο 600 εκατ ευρώ που σίγουρα αποτελεί γενναία βοήθεια στους δανειολήπτες και γενναία στήριξη στις τράπεζες.

7) Ο νέος νόμος Κατσέλη θα έχει ισχύει μόνο για ένα χρόνο δηλαδή έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2020.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ισχύει, οπότε δεν θα υφίσταται η έννοια της προστασίας πρώτης κατοικίας.
Αυτό όμως είναι θεωρητικό καθώς η επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ εν προκειμένω μπορεί να ζητήσει παράταση ή να αλλάξει τον νόμο.

8) Μια σημαντική ρήτρα που αποσαφηνίστηκε είναι ότι καθορίστηκε ο μηχανισμός ποσόστωσης της επιδότησης.
Η επιδότηση δόσης κατά 33% αποτελεί μέσο όρο, θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα πάρουν επιδότηση 20% και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να λάβουν επιδότηση 40% έως 50% επί της δόσης.
Προφανώς και η ποσόστωση θα εξαρτηθεί από τα εισοδηματικά κριτήρια των δανειοληπτών που θα αποφασίσουν να καταστήσουν ενήμερο ένα προβληματικό δάνειο.

9) Οι τράπεζες βεβαίως αισθάνονται ότι είναι ένα βήμα προς τα εμπρός ο νέος νόμος Κατσέλη ωστόσο δεν είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα, το μοντέλο επιδότηση και προαποφασισμένη νέα ρύθμιση προβληματικού δανείου εφαρμόζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα.

10) Οι τράπεζες αναγνωρίζουν ότι υφίσταται η έννοια του moral hazard του ηθικού κινδύνου που προκύπτει μεταξύ ενός δανειολήπτη που πληρώνει με συνέπεια τις υποχρεώσεις του και ενός δανειολήπτη που δεν πληρώνει και θα τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης και μάλιστα επιδότησης δόσης δανείου.

11)Τα όρια εισοδηματικών κριτηρίων αλλάζουν και μειώνονται π.χ. όχι στο 50% της αξίας της ρύθμισης οι καταθέσεις αλλά στο 1/3 της ρύθμισης.
Αντιθέτως και τα όρια προστασίας πρώτης κατοικίας με εμπορική αξία 130 χιλιάδες και αντικειμενική 250 χιλιάδες παραμένουν ως συμφωνήθηκαν πρόσφατα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS