Έτοιμη να άρει τις ενστάσεις της για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη η Commission μετά τις νέες αλλαγές – Credit positive για τους επενδυτές

Έτοιμη να άρει τις ενστάσεις της για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη η Commission μετά τις νέες αλλαγές – Credit positive για τους επενδυτές
Πηγές στην Commission αναφέρουν ότι το τελικό σχέδιο το οποίο θα εξετάσουν πιθανό να βελτιώνει τα αρνητικά σημεία του αρχικού σχεδίου, οπότε θα άρουν τις ενστάσεις τους.
Έτοιμη να άρει τις ενστάσεις για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη είναι η Commission μετά τις αλλαγές και τροποποιήσεις που σημειώθηκαν στον διάδοχο νόμο Κατσέλη σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές.
Να σημειωθεί ότι μετά την μαραθώνια επί 7 ώρες συνάντηση εκπροσώπων των τραπεζών με κυβερνητικούς αξιωματούχους στις 27/2/2019 συμφωνήθηκε το ακριβές πλαίσιο των δύο νόμων για την προστασία της πρώτης κατοικίας που αναμένεται να κατατεθούν στην βουλή περί τις 5-6 Μαρτίου 2019.
Μετά την συμφωνία στο πλαίσιο του νέου διαδόχου νόμου Κατσέλη στις 21 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση την επόμενη 22 Φεβρουαρίου έστειλε το πλαίσιο των παραμέτρων στις τράπεζες αλλά και στην Commission.
Οι τράπεζες αιφνιδιάστηκαν γιατί άλλα είχαν συμφωνήσει και άλλα συμπεριλήφθησαν.
Έτσι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου υπήρξαν πυρετώδεις διεργασίες και νέα συνάντηση ώστε να κλείσουν οι εκκρεμότητες.
Η Commission εξέφρασε άποψη αρνητική για τον διάδοχο νόμο Κατσέλη καθώς το κείμενο που εστάλη αφορούσε σχέδιο το…οποίο ήδη έχει τροποποιηθεί και ικανοποιεί τις τράπεζες.
Πηγές στην Commission αναφέρουν ότι το τελικό σχέδιο το οποίο θα εξετάσουν πιθανό να βελτιώνει τα αρνητικά σημεία του αρχικού σχεδίου, οπότε θα άρουν τις ενστάσεις τους.
Σημειώνεται πάντως ότι για τους επενδυτές ο διάδοχος νόμος Κατσέλη θεωρείται credit positive δηλαδή θετική εξέλιξη.
Το τελικό κείμενο ικανοποιεί τις τράπεζες όπως αναφέρουν κορυφαίοι τραπεζίτες στο bankingnews. 

Οι ενστάσεις της Commission στο αρχικό σχέδιο του νόμου Κατσέλη

Με βάση την commission ο νέος νόμος θα έχει πεδίο εφαρμογής όχι μόνο τα δάνεια των νοικοκυριών αλλά και τα δάνεια για επιχειρήσεις που εξασφαλίζονται με υποθήκη την κύρια κατοικία.
Θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο σύστημα προστασίας που θα εφαρμόζεται παράλληλα με τον υφιστάμενο μηχανισμό αναδιάρθρωσης των δανείων, όπως ο νόμος περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών.
Ο νέος νόμος θα απαιτούσε από τις τράπεζες να δέχονται υποχρεωτικές προκαθορισμένες αναδιαρθρώσεις χρεών για μια μεγάλη ομάδα επιλέξιμων δανειοληπτών, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης και της πραγματικής ικανότητας αποπληρωμής.
Ο νέος νόμος Κατσέλη δεν απευθύνεται επαρκώς στους πιο ευάλωτους οφειλέτες, τα προτεινόμενα όρια για τα κριτήρια εισοδήματος πρέπει να βαθμονομηθούν προσεκτικά και να ενημερώνονται συχνά και οι οφειλέτες θα πρέπει να αξιολογούνται σε ετήσια βάση ως προς τη συνεχιζόμενη επιλεξιμότητά τους. Κινδυνεύουν να δημιουργηθούν περαιτέρω καθυστερήσεις για τους οφειλέτες με εκκρεμείς αιτήσεις στο πλαίσιο του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας.
Δεν αξιολογήθηκαν σωστά οι επιπτώσεις της πρότασης σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή βάση των τραπεζών
Οι νέες προσθήκες στον διάδοχο νόμο αναμένεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές διαδικασίες πλειστηριασμών.
Απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις δημοσιονομικές πτυχές της πρότασης.

Η τελική πρόταση που ικανοποίει τις τράπεζες

1) Αρχικώς να αναφερθεί ότι στο νέο διάδοχο νόμο Κατσέλη με τους όρους που έχουν τεθεί μπορούν να ενταχθούν 172 με 174 χιλιάδες δανειολήπτες.
Η εκτίμηση είναι ότι στο νέο νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα ενταχθούν 100.000 δανειολήπτες εκ των οποίων 40 με 50 χιλιάδες θα είναι μεταφερόμενοι από τον παλαιό νόμο Κατσέλη.
Οι τράπεζες θα ενθαρρύνουν όσους έχουν ενταχθεί στον παλαιό νόμο να αποχωρήσουν και να ενταχθούν στον νέο διάδοχο νόμο Κατσέλη.
Από τους 172 με 174 χιλιάδες που δυνητικά μπορούν να ενταχθούν στον νέο διάδοχο νόμο οι πραγματικά νέοι εισαχθέντες θα είναι 50-60 χιλιάδες γιατί όπως προαναφέρθηκε οι 40 με 50 χιλιάδες θα είναι μεταφερόμενοι από τον παλαιό νόμο Κατσέλη.
Συνολικά στον νέο διάδοχο νόμο Κατσέλη θα ενταχθούν έως 100 χιλιάδες δανειολήπτες κατ΄ εκτίμηση.
 
2) Ο νέος διάδοχος νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει haircut πάνω από το 120% του οφειλόμενου ποσού.
Σχεδόν η πλειοψηφία του παλαιού και νέου νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας ή νόμου Κατσέλη αφορούν δάνεια με εμπορική αξία κάτω από 100 χιλιάδες ευρώ.
Τι σημαίνει haircut πάνω από 120%;
Ένα στεγαστικό δάνειο 90 χιλιάδες ευρώ που δεν εξυπηρετείται έχουν φθάσει οι υποχρεώσεις σε απλήρωτες δόσεις και τόκους υπερημερίας στις 150 χιλιάδες ευρώ.
Το 120% είναι οι 108 χιλιάδες οπότε κουρεύονται από τις 109 έως τις 150 χιλιάδες δηλαδή 41 χιλιάδες.

3) Μια σημαντική ρήτρα είναι ότι καθορίστηκε ο μηχανισμός ποσόστωσης της επιδότησης.
Η επιδότηση δόσης κατά 33% αποτελεί μέσο όρο, θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα πάρουν επιδότηση 20% και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να λάβουν επιδότηση 40% έως 50% επί της δόσης.
Προφανώς και η ποσόστωση θα εξαρτηθεί από τα εισοδηματικά κριτήρια των δανειοληπτών που θα αποφασίσουν να καταστήσουν ενήμερο ένα προβληματικό δάνειο.
Ουσιαστικά σε κάθε τράπεζα αναλογούν 50 εκατ όπερ σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν τα έσοδα ανά τράπεζα κατά 150 εκατ ή 600 εκατ για τις 4 συστημικές τράπεζες.
Τα 150 εκατ νέα έσοδα προέρχονται ως εξής ανά τράπεζα, 33% η επιδότηση και 66% η συμμετοχή του δανειολήπτη.
Εάν τα 50 εκατ αντιστοιχούν στο 33% το 100% της δόσης σε ετήσια βάση ισοδυναμεί με έσοδα 150 εκατ ανά τράπεζα.

4) Το επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια που θα ενταχθούν στο καθεστώς της ρύθμισης στο πλαίσιο του νέου διαδόχου νόμου Κατσέλη θα είναι Euribor 3 μηνών +2% δηλαδή -0,31% +2% =1,69%.
Το Euribor 3 μηνών έχει αρνητική απόδοση -0,31%.  
Να ληφθεί υπόψη ότι ένα μέσο στεγαστικό δάνειο έχει επιτόκιο 5% ή σε ένα εύρος από 4% έως 6,2%.

Οι 7 άξονες  

Α) Ο νόμος θα κατατεθεί διασπασμένος για την πρώτη κατοικία, δηλαδή άλλος νόμος θα αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και άλλος νόμος για το πτωχευτικό δίκαιο.
Οι τραπεζίτες ήθελαν να αποφύγουν την εξέλιξη αυτή.
Όμως ο Φλαμπουράρης υπουργός Επικρατείας και ο Λιάκος υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δεσμεύτηκαν ότι σε 30-45 ημέρες με ρύθμιση θα ενοποιήσουν τους δύο νόμους.
Οι τραπεζίτες προφανώς και δεν αισθάνονται δικαιωμένοι στο ζήτημα αυτό.

Β) To πλαίσιο του μηχανισμού επιδότησης των 50 εκατ τα οποία θα δοθούν από το κράτος στους δανειολήπτες που μετατρέπουν κόκκινα δάνεια σε ενήμερα και εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος.
Πρακτικά άπαξ και τα 50 εκατ αντιστοιχούν στο 33% της δόσης κάθε τράπεζα θα ενισχύσει τα έσοδα από προβληματικά δάνεια που θα μετατραπούν σε ενήμερα κατά 150 εκατ ευρώ.
Συνολικά οι 4 μεγάλες τράπεζες θα αυξήσουν τα έσοδα τους για ένα χρόνο 600 εκατ ευρώ που σίγουρα αποτελεί γενναία βοήθεια στους δανειολήπτες και γενναία στήριξη στις τράπεζες.

Γ) Ο νέος νόμος Κατσέλη θα έχει ισχύει μόνο για ένα χρόνο δηλαδή έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2020.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ισχύει, οπότε δεν θα υφίσταται η έννοια της προστασίας πρώτης κατοικίας.
Αυτό όμως είναι θεωρητικό καθώς η επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ εν προκειμένω μπορεί να ζητήσει παράταση ή να αλλάξει τον νόμο.

Δ) Μια σημαντική ρήτρα που αποσαφηνίστηκε είναι ότι καθορίστηκε ο μηχανισμός ποσόστωσης της επιδότησης.
Η επιδότηση δόσης κατά 33% αποτελεί μέσο όρο, θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα πάρουν επιδότηση 20% και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να λάβουν επιδότηση 40% έως 50% επί της δόσης.
Προφανώς και η ποσόστωση θα εξαρτηθεί από τα εισοδηματικά κριτήρια των δανειοληπτών που θα αποφασίσουν να καταστήσουν ενήμερο ένα προβληματικό δάνειο.

Ε) Οι τράπεζες βεβαίως αισθάνονται ότι είναι ένα βήμα προς τα εμπρός ο νέος νόμος Κατσέλη ωστόσο δεν είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα, το μοντέλο επιδότηση και προαποφασισμένη νέα ρύθμιση προβληματικού δανείου εφαρμόζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στ) Οι τράπεζες αναγνωρίζουν ότι υφίσταται η έννοια του moral hazard του ηθικού κινδύνου που προκύπτει μεταξύ ενός δανειολήπτη που πληρώνει με συνέπεια τις υποχρεώσεις του και ενός δανειολήπτη που δεν πληρώνει και θα τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης και μάλιστα επιδότησης δόσης δανείου

Ζ) Τα όρια εισοδηματικών κριτηρίων και τα όρια προστασίας πρώτης κατοικίας με εμπορική αξία 130 χιλιάδες και αντικειμενική 250 χιλιάδες παραμένουν ως συμφωνήθηκαν πρόσφατα.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS