Γαλλία και Γερμανία συμφώνησαν σε μια κοινή πρόταση για προϋπολογισμό της Ευρωζώνης

Γαλλία και Γερμανία συμφώνησαν σε μια κοινή πρόταση για προϋπολογισμό της Ευρωζώνης
Γερμανία και Γαλλία συμφώνησαν σε μια λεπτομερή πρόταση για έναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης
Γερμανία και Γαλλία συμφώνησαν σε μια λεπτομερή πρόταση για έναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης που θα τονώσει την ανάπτυξη, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και θα μειώσει το χάσμα ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με έγγραφο της γερμανικής κυβέρνησης, το οποίο επικαλείται το «Reuters».
Σύμφωνα με το πρακτορείο, η γαλλογερμανική συμφωνία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία στο Eurogroup, που θα συζητήσει τη θέσπιση του νέου αλλά αμφισβητούμενου εργαλείου τον επόμενο μήνα.
«Ο σκοπός του δημοσιονομικού εργαλείου της Ευρωζώνης είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση στην Ευρωζώνη», αναφέρει η γαλλογερμανική πρόταση.
Το νέο εργαλείο θα πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό για τις χώρες που είναι κλειδωμένες στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ - τη διετή «αίθουσα αναμονής» για την ένταξη στο ευρώ, σύμφωνα με την πρόταση.
«Όπως συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, το μέσο θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ευρύτερου προϋπολογισμού της ΕΕ», συνεχίζει η πρόταση.
Αυτό σημαίνει πως το νέο εργαλείο δεν θα είναι διαθέσιμο πριν από το 2021, όταν θα τεθεί σε ισχύ ο νέος προϋπολογισμός της Ε.Ε.
Σημαίνει επίσης ότι το μέγεθος του προϋπολογισμού θα καθοριστεί κατά τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα ξεκινήσουν αργότερα φέτος.
Στην κοινή πρόταση στην οποία κατέληξαν, η Γαλλία και η Γερμανία υποστηρίζουν πως ο προϋπολογισμός της Ευρωζώνης πρέπει να στηρίζει μεταρρυθμίσεις τις οποίες συστήνει η Κομισιόν για τα κράτη μέλη.
«Με τη χρηματοδότηση επίσης επενδυτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων σε τομείς που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και κατά προτίμηση σχετίζονται με αυτές τις μεταρρυθμίσεις, θα μπορούσε να αυξηθεί η δυνητική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η σύγκλιση, ιδίως σε αποκλίνουσες χώρες», αναφέρει η γαλλογερμανική πρόταση.
Τα κράτη μέλη θα καταθέτουν δημοσιονομικά σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά σχέδια. Στη συνέχεια η Κομισιόν θα εγκρίνει τα σχέδια αυτά μετά από διαβούλευση με τις κυβερνήσεις και τα απαιτούμενα κεφάλαια θα χορηγούνται ανάλογα την πρόοδο στην εφαρμογή, σύμφωνα με την πρόταση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS