Επιχειρήσεις

Fourlis: Στις 19 Μαρτίου 2019 τα ετήσια αποτελέσματα 2018

tags :
Fourlis: Στις 19 Μαρτίου 2019 τα ετήσια αποτελέσματα 2018
Στις 19 Μαρτίου 2019 θα δημοσιεύσει η Fourlis τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2018
Στις 19 Μαρτίου 2019 θα δημοσιεύσει η Fourlis τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2018, όπως γνωστοποίησε σήμερα (21/2/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Fourlis Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:
19/03/2019: Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018 κατά IFRS.
20/03/2019: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά στοιχεία της χρήσεως 2018 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
21/05/2019: Δημοσίευση Παρουσίασης Οικονομικών Αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2019 έως 31/03/2019 κατά IFRS.
14/06/2019: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
23/07/2019: Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου*, (ήτοι σε ημερομηνία μετά την 19η Ιουλίου 2019 ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας).
24/07/2019: Προσδιορισμός δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου – Record Date*.
29/07/2019: Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου*.
03/09/2019: Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2019 έως 30/06/2019 κατά IFRS.
19/11/2019: Δημοσίευση Παρουσίασης Οικονομικών Αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2019 έως 30/09/2019 κατά IFRS.
*Η εταιρεία σημειώνει ότι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης επιστροφής κεφαλαίου είναι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Σε περίπτωση λήψης της απόφασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η διανομή του κεφαλαίου προς επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης