Νικολόπουλος: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι απαίτηση της κοινωνίας αλλά και των καιρών μας

Νικολόπουλος: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι απαίτηση της κοινωνίας αλλά και των καιρών μας
Υπάρχει πληθώρα άρθρων που πρέπει να αλλάξουν, υπογράμμισε ο ανεξάρτητος βουλευτής
Την άποψη ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι απαραίτητη, εξέφρασε ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος.
Όπως τόνισε «η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι απαίτηση της κοινωνίας αλλά και των καιρών μας.
Ας τολμήσουμε μία μεγάλη και σύγχρονη αλλαγή στο Σύνταγμα, για μία καλύτερη, αλλά όχι μικρότερη Ελλάδα».
Ο ανεξάρτητος βουλευτής, στην παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι γενικώς, τάσσεται υπέρ της άποψης πως όλες οι προτεινόμενες αλλαγές από κόμματα ή και βουλευτές (που έχουν συγκεντρώσει 50 υπογραφές), μπορούν να τεθούν στην κρίση της επόμενης Βουλής προς αναθεώρηση, με εξαίρεση τις προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του Συντάγματος που κατά τον κ. Νικολόπουλο «ξεθεμελιώνουν προαιώνιες αρχές και αξίες και οδηγούν σε αφελληνισμό και σε από-ιεροποίηση της χώρας». Σε αυτή την κατεύθυνση εξέφρασε τη διαφωνία του με την προωθούμενη από την κυβέρνηση αλλαγή του άρθρου 3 για τις σχέσεις Κράτους- Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι ένα δημοκρατικό και πλήρως εκκοσμικευμένο κράτος, που ουδεμία σχέση έχει με κράτη στα οποία ο θρησκευτικός και ο κρατικός νόμος συγχέονται ή και ταυτίζονται.
Γι΄ αυτό και στο ισχύον Σύνταγμα διατυπώνεται μόνο ο σεβασμός και η δέουσα τιμή στην Εκκλησία για τους ιστορικούς αγώνες της ως προς την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και προς τούτο υπάρχει και η αναγνώρισή της ως Πρόσωπο Νομικού Δικαίου, όπως άλλωστε είναι και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, καθώς και οι Μουσουλμανικές Μουφτείες της Θράκης».
Ο κ. Νικολόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι υπό συζήτηση αναθεώρησης μπορεί να τεθεί οποιαδήποτε διάταξη συντείνει προς μία καλύτερη και όχι μικρότερη χώρα.
«Και υπάρχει πληθώρα τέτοιων άρθρων» επισήμανε, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα άρθρα 4, 15, 16, 17, 24 και 25, στα οποία μπορεί να εισαχθούν έννοιες και όροι που να ενισχύουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, την ελευθερία του Τύπου, την πνευματική διάσταση στης ιδιοκτησίας, ασφαλώς την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και άλλα.
Τέλος, τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του άρθρου 78, στην κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, αλλά και των άρθρων από το 86 μέχρι το 90, προκειμένου «να διαμορφωθεί μία νέα αίσθηση στην κοινωνία για το κράτος δικαίου και την παύση ευνοιοκρατίας προς τους πολιτικούς και ιδιαίτερα, τα κυβερνητικά στελέχη».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS