Τον Μάρτιο Εθνική, Πειραιώς και Alpha bank αποκαλύπτουν τα σχέδια τους για τα NPEs και η σύγκριση με την Eurobank

Τον Μάρτιο Εθνική, Πειραιώς και Alpha bank αποκαλύπτουν τα σχέδια τους για τα NPEs και η σύγκριση με την Eurobank
Η Eurobank καθίσταται τράπεζα αναφοράς – benchmark – καθώς οι διεθνείς αναλυτές θα συγκρίνουν τα σχέδια των τραπεζών που θα παρουσιαστούν με αυτό της Eurobank.
Τον Μάρτιο του 2019 οι 3 από τις 4 μεγάλες ελληνικές τράπεζες θα παρουσιάσουν τα σχέδια τους για την ουσιαστική και εμποσθοβαρή μείωση των NPEs και η αγορά θα συγκρίνει τα σχέδια αυτά με την πρόταση της Eurobank.
Η Eurobank καθίσταται τράπεζα αναφοράς – benchmark – καθώς οι διεθνείς αναλυτές θα συγκρίνουν τα σχέδια των τραπεζών που θα παρουσιαστούν με αυτό της Eurobank.
Ίσως έχουμε καταστεί μονότονοι αλλά δυστυχώς πρέπει να το πούμε ακόμη μια φορά.
Το APS ή ιταλικό μοντέλο με κρατικές εγγυήσεις μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλες οι ελληνικές τράπεζες.
Την πρόταση της ΤτΕ με το DTC και τα SPV μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο η Alpha bank και υπό όρους, η Πειραιώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει γιατί θα προκύψει κεφαλαιακό έλλειμμα ίσως και πάνω από 2 δισεκ. ευρώ.
Πριν παρουσιάσουμε ορισμένες πτυχές των προτάσεων που θα ανακοινώσουν οι άλλες τράπεζες θα πρέπει να αναλύσουμε το μοντέλο – πρόταση της Eurobank.
Τα βασικά στοιχεία είναι
Ουσιαστικά η Eurobank μεταφέρει σε SPV με το μοντέλο της τιτλοποίησης 2 δισεκ. NPEs από το πρόγραμμα pillar και 7 δισεκ. NPEs από το πρόγραμμα Cairo δηλαδή 9 δισεκ. ευρώ.
Υπολογίζει ότι από την απορρόφηση της Grivalia θα ενισχύσει τα κεφάλαια της κατά 900 εκατ δηλαδή σε 5,7 δισεκ. tangible book value από 4,84 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
Θα πωλήσει το μεσαίο – mezzanine ομόλογο στο πρόγραμμα pillar από 100 έως 120 εκατ ευρώ.
Θα πωλήσει 300-350 εκατ ευρώ τα mezzanine ομόλογα από το πρόγραμμα Cairo σε τρίτους επενδυτές.
Έχει δηλώσει η τράπεζα ότι το senior ομόλογο του προγράμματος των 7 δισεκ. ευρώ NPEs και τα ένα από τα δύο mezzanine ομόλογα που θα εκδώσει θα αγοραστούν από την τράπεζα και μετόχους της.
Θα πωλήσει περίπου 200 εκατ έως και το 100% της FPS της εταιρίας διαχείρισης που διαθέτει.
Πρακτικά θα προσθέσει 900 + 120 + 350 + 200 = 1,57 με 1,6 δισεκ. ευρώ.
Η Eurobank υπό μια έννοια θα διαθέτει 6,4 δισεκ. tangible book.
Όμως κατά την διαδικασία εξυγίανσης αυτού του σχεδίου θα επωμιστεί ένα κεφαλαιακό βάρος από 1,1 έως 1,4 δισεκ. ευρώ με πιθανότερο σενάριο να είναι στην πάνω κλίμακα δηλαδή τα 1,4 δισεκ.
Αφαιρούμε από τα 6,4 δισεκ. τα 1,4 δισεκ. το αποτέλεσμα είναι ότι μετά την ολοκλήρωση όλου αυτού του προγράμματος θα διαθέτει η Eurobank 5 δισεκ. από 4,84 δισεκ. tangible book αλλά με 9 δισεκ. λιγότερα προβληματικά δάνεια ενώ θα διαχειρίζεται έως 25 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα.
Τα 25 δισεκ. NPEs προέρχονται ως εξής: 9 δισεκ. από pillar και Cairo, 10 δισεκ. που ήδη διαχειρίζεται η FPS και 6 δισεκ. NPEs που θα έχουν απομείνει στην Eurobank.
Επίσης θα μειωθεί το προσωπικό ώστε η FPS την οποία θα αναλάβει ο αναπληρωτής CEO Θ. Καλαντώνης με 1000 εργαζομένους.
Η θετική κεφαλαιακή επίδραση του μοντέλου Eurobank στα κεφάλαια της Eurobank είναι οριακά θετική αλλά με μεγάλη εξυγίανση των NPEs εμπροσθοβαρώς.
Ο επενδυτής που θα αναλάβει την συνολική διαχείριση πρέπει να έχει κίνητρα, υψηλό κέρδος, προσυμφωνημένη μεταφορά εργαζομένων, ικανό manager – διαχειριστή (Καλαντώνης).
Η Eurobank προσφέρει μια λύση στον στρατηγικό επενδυτή χωρίς πολλά ερωτηματικά.
Ωστόσο πως εξηγείται που τα short funds όπως Lansdowne και το Oceanwood έχουν σοβαρές ανοικτές short θέσεις στην μετοχή της Eurobank;
1)Γιατί πιστεύουν ότι το όλο σχέδιο δεν θα αποδώσει και δεν θα καταφέρει η Eurobank να πάρει την ρύθμιση για την μεταφορά του DTC
2)Γιατί πιστεύουν ότι η συνολική κεφαλαιακή ζημία που θα υποστεί η τράπεζα θα είναι πάνω από 1,4 δισεκ. ευρώ
3)Γιατί πιστεύουν ότι τα mezzanine bond θα αποτύχουν
4)Γιατί είχαν ενστάσεις και για τα senior bonds οι οποίες ωστόσο μειώνονται άπαξ και περάσει το πρόγραμμα APS ή Ιταλικό μοντέλο για τα προβληματικά ανοίγματα που προωθεί η κυβέρνηση.
Το συμπέρασμα για την Eurobank είναι ότι ενώ η πρόταση της στηρίζεται στην πρόσθεση και όχι αφαίρεση κεφαλαίου και έχει λίγα ερωτηματικά οι short έχουν ανοίξει σημαντικές θέσεις ανοικτών πωλήσεων.
Οι υπόλοιπες τράπεζες με σημείο αναφοράς την Eurobank θα ανακοινώσουν τα σχέδια τους για τα NPEs τον Μάρτιο 2019.
Η Εθνική έχει το πλεονέκτημα του υψηλού coverage ratio NPEs 60% δηλαδή σε σύνολο 15,9 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων οι προβλέψεις είναι 10 δισεκ. ευρώ περίπου.
Με 5,7 δισεκ. κεφαλαιακή επάρκεια και με στόχο να ενισχύσει τα κεφάλαια της από την πώληση της Ασφαλιστικής και Πανγαία που συνολικά αυτά τα 2 project αγγίζουν το 1 δισεκ. η Εθνική μπορεί με αυτά τα κεφάλαια…να εξυγιανθεί εντός του 2019.
Ουσιαστικά με τα κεφάλαια από Εθνική Ασφαλιστική και Πανγαία η τράπεζα διατηρεί τα σημερινά της κεφάλαια και εξυγιαίνει ταυτόχρονα τα προβληματικά της δάνεια.
Η Πειραιώς όπως έχει αποκαλύψει εδώ και εβδομάδες το bankingnews έχει προθεσμία έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2019 από τον SSM την εποπτική αρχή να ενισχύσει τα κεφάλαια της.
Ταυτόχρονα όπως κατ΄ επανάληψη έχουμε αναφέρει το SREP διαμορφώνεται σε 14% έναντι 13,75% των υπολοίπων τραπεζών.

Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών και νέο SREP

Τράπεζες

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core tier 1 Core tier 1 με FLB3
(Βασιλεία ΙΙΙ)
Νέο SREP


Πειραιώς

14,2% ή 6,7 δισ. ευρώ

14,2% ή 6,7 δισ.

10,8% ή 4,9 δισ ευρώ

14% από 13,625%

Εθνική

16,6% ή 5,8 δισ ευρώ

16,6% ή 5,8 δισ

13% ή 4,5 δισ ευρώ

13,75% από 12,875%

Alpha

18,3% ή 8,8 δισ ευρώ

18,3% ή 8,8 δισ

15,2% ή 7,1 δισ. ευρώ

13,75% από 12,875%

Eurobank με Grivalia

19% ή 7,45 δισ ευρώ

16,6% ή 6,49 δισ

13,8% ή 5,43 δισ ευρώ

13,75% από 12,875%

Σύνολο *

17% ή 28,75 δισ

16,4% ή 27,79 δισ

13,2% ή 21,93 δισ ευρώ

13,81%

*Μέσος όρος στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας – Στα απόλυτα μεγέθη συνολικό άθροισμα

Οπότε μπορεί να υπάρχει χρηματιστηριακή πίεση αλλά όχι εποπτική πίεση.
Ωστόσο η ιδιαιτερότητα της Πειραιώς έγκειται σε δύο άξονες.
1)Ότι τελικώς ποσό NPEs μεταφερθεί σε SPV σε εταιρία ειδικού σκοπού από 10 δισεκ. το ελάχιστο έως 23 δισεκ. το μέγιστο και πωληθούν και 3 δισεκ. NPEs ο αγοραστής έχει υψηλό ποσοστό αβεβαιότητας γιατί είναι ασαφές σταδιακά τι NPEs θα διακρατάει ο επενδυτής και τι θα πωλείται στο πλαίσιο μείωσης των NPEs από την Πειραιώς.
2)Ο Γεωργακόπουλος βασικό στέλεχος της Πειραιώς που θα είναι το αντίπαλο δέος του Καλαντώνη στο μοντέλο της Eurobank θα πρέπει να μεταφέρει έως 1500 άτομα στην εταιρία διαχείρισης των NPEs που είναι προφανώς μεγάλο ζήτημα.
Η Πειραιώς έχει 28,5 δισεκ. NPEs και το δεύτερο χαμηλότερο coverage ratio NPEs στο 48,8%.
Οι αναφορές ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το μοντέλο της ΤτΕ τις θεωρούμε λανθασμένες γιατί θα επωμιστεί μια κεφαλαιακή ζημία άνω των 2 δισεκ. ευρώ στα 6,7 δισεκ. υφιστάμενα κεφάλαια της.
Η Πειραιώς έχει την ανάγκη να μειώσει δραστικά το σκέλος της PLU της κακής τράπεζας στον ισολογισμό της και η ολοκλήρωση του σχεδιασμού εξυγίανσης θα προσδώσει πλεονέκτημα στην τράπεζα.
Η Alpha bank όπως έχει αναλυθεί θα κινηθεί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου για την εξυγίανση των προβληματικών της ανοιγμάτων.
Θεωρητικά μπορεί να αξιοποιήσει το μοντέλο της ΤτΕ αλλά πρακτικά την συμφέρει το APS ή Ιταλικό μοντέλο.
H Alpha bank έχει 2,6 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι αλλά και 47,3% δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις και 22,5 δισεκ. NPEs

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS