Τα 46 δισ. προβλέψεις – σε σύνολο 84 δισ NPEs - των ελληνικών τραπεζών για προβληματικά δάνεια είναι επαρκείς;

Τα 46 δισ. προβλέψεις – σε σύνολο 84 δισ NPEs - των ελληνικών τραπεζών για προβληματικά δάνεια είναι επαρκείς;
Οι προβλέψεις θα έπρεπε να ήταν υψηλότερες γιατί τότε θα θωράκιζαν περισσότερο τα κεφάλαια των τραπεζών
Τα 46 δισ. προβλέψεις – σε σύνολο 84 δισ NPEs - των ελληνικών τραπεζών για προβληματικά δάνεια πόσο επαρκείς είναι;
Αφορμή για το ερώτημα αυτό ήταν μια ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε με στέλεχος της Bank of America Merrill Lynch για το κατά πόσο οι τράπεζες χρειάζονται νέα κεφάλαια.
Εάν οι τράπεζες σήμερα θα έπρεπε να εμφανίζουν coverage ratio NPEs δηλαδή δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις στον μέσο όρο της ευρωζώνης προφανώς και οι προβλέψεις δεν θα επαρκούσαν να καλύψουν τον πιστωτικό κίνδυνο.
Οι συνολικές προβλέψεις φθάνουν τα 46 δισεκ. και βαίνουν μειούμενες σε σχέση με τα 54 δισεκ. πριν λίγο καιρό.
Η μείωση αυτή οφείλεται σε διαγραφές, σε πώληση προβληματικών δανείων καθώς και σε μεταβολές σε παρούσες αξίες.
Πρακτικά όσο μειώνονται τα NPEs τόσο θα μειώνονται και οι προβλέψεις σε βάθος χρόνου.
Το βασικό ζήτημα ωστόσο είναι εάν οι τωρινές προβλέψεις είναι επαρκείς.
«Προφανώς και δεν είναι επαρκείς, γιατί εάν ήταν δεν θα δημιουργείτο μια καχυποψία για τα κεφάλαια και την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών.
Π.χ. Alpha bank και Πειραιώς εάν φθάσουν στο 55% coverage ratio αυτομάτως είτε θα χάσουν όλο το κεφαλαιακό μαξιλάρι ασφαλείας που διαθέτουν, είτε θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια.
Στην Ελλάδα η Εθνική και η Eurobank εμφανίζουν τις υψηλότερες προβλέψεις ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο.
Κατά την Bank of America έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια και τις προβλέψεις…μόνο η αξία των εξασφαλίσεων θα μπορούσε να βοηθήσει εάν αυξανόταν.
Όμως ότι οι τράπεζες αγοράζουν μεγάλο μέρος των ακινήτων από τους πλειστηριασμούς είναι ένα ζήτημα υψηλού ρίσκου καθώς η συσσώρευση ακινήτων ενέχει και κεφαλαιακό ρίσκο πέραν του κόστους διαχείρισης.
Οι προβλέψεις θα έπρεπε να ήταν υψηλότερες γιατί τότε θα θωράκιζαν περισσότερο τα κεφάλαια των τραπεζών όμως λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση των ισολογισμών μόνο η Alpha bank λόγω κεφαλαιακού μαξιλαριού και η Eurobank λόγω ισχυρού PPI προ προβλέψεων εσόδων μπορούν να ακολουθήσουν επιθετικότερη πολιτική.
Πειραιώς και Alpha bank θα πρέπει να αυξήσουν τις προβλέψεις τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στους ισολογισμούς τους σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην ενεργοποιηθεί ο νόμος για την αναβαλλόμενη φορολογία και φορολογική απαίτηση.

Τράπεζες

Προβλέψεις για προβληματικά δάνεια

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs

Πειραιώς

13,9 δισ

26,3 δισ

Εθνική

9,95 δισ

15,9 δισ

Alpha bank

12,6 δισ

23 δισ

Eurobank

9,43 δισ

16 δισ


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS