Δραγασάκης – Costello δραματοποιούν το σκηνικό στις τράπεζες για να περάσουν οι αλλαγές σε πρώτη κατοικία και κόκκινα δάνεια

Δραγασάκης – Costello δραματοποιούν το σκηνικό στις τράπεζες για να περάσουν οι αλλαγές σε πρώτη κατοικία και κόκκινα δάνεια
Ως προς την πρώτη κατοικία η θέση των τραπεζών είναι δίκαιη και η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να δειλιάσει, θα πρέπει να αποδεχθεί ότι το όριο της προστασίας της πρώτης κατοικίας επί των εμπορικών τιμών θα πρέπει να μειωθεί αισθητά
Σκηνικό δραματοποίησης στις ελληνικές τράπεζες στήνουν τόσο η κυβέρνηση δια του αντιπροέδρου Δραγασάκη όσο και οι δανειστές μέσω του εκπροσώπου των δανειστών από την ΕΕ Costello.
H κυβέρνηση έχει καθυστερήσει να προωθήσει το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και για τα κόκκινα δάνεια.
Οι δανειστές ζητούν άμεσα μέτρα με κατάργηση του νόμου Κατσέλη και μεγάλη μείωση στο όριο της προστασίας της πρώτης κατοικίας στις 80 χιλιάδες ευρώ.
Η κυβέρνηση για προεκλογικούς – ψηφοθηρικούς λόγους σκοπίμως καθυστερεί ενώ η πρόταση που επεξεργάζεται οριοθετεί το όριο στην προστασία της πρώτης κατοικίας στις 150 ή 180 χιλιάδες πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούν τράπεζες (100.000 ευρώ) και δανειστές (80.000 ευρώ).
Την ίδια στιγμή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης μετά την δραματοποίηση της κατάστασης στις τράπεζες, όπου ανέφερε ότι εάν δεν παρθούν μέτρα υπάρχει κίνδυνος ανακεφαλαιοποίησης…προφανώς και έχει δεχθεί πιέσεις για να ανασκευάσει.
Έτσι εξηγείται γιατί προσπαθεί να πει ότι ουδέποτε έκανε λόγο για ανακεφαλαιοποίηση.
Την ίδια ώρα οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν καταρρεύσει επειδή απλά η αγορά πιστεύει ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.
Τα δύο βασικά θέματα τα οποία είναι αλληλοσυνδεόμενα είναι
1)Οι συλλογικές λύσεις για τα NPEs, πρόταση ΤΧΣ – J PMorgan και πρόταση της ΤτΕ αλλά και Κυπριακό μοντέλο
2)Κατάργηση του νόμου Κατσέλη και μείωση του ορίου προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Είναι αληθές ότι τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στην ΕΕ αλλά και στην ΕΚΤ, όπως και στον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών έχουν θορυβηθεί για την καθημερινή καταστροφή που συντελείται στις ελληνικές τράπεζες.
Ένας κλάδος με 237,8 δισεκ. ενεργητικό, 27,5 δισεκ. κεφάλαια, εκ των οποίων 21,2 δισεκ. αναβαλλόμενος φόρος και 16 δισεκ αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC καθώς και 84 δισεκ. προβληματικά δάνεια ή 47% του συνόλου και μόλις 45 δισεκ. σωρευμένες προβλέψεις….δεν μπορεί να έχει χρηματιστηριακή αξία 3,6 δισεκ. ευρώ.
Όλοι έχουν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Το θέμα είναι ότι οι συλλογικές λύσεις που επεξεργάζονται κυβέρνηση και ΤτΕ καταλήγουν σε ένα κοινό παρανομαστή…οι τράπεζες πρέπει να πληρώσουν για αυτές τις συλλογικές λύσεις.
Π.χ. το Ιταλικό μοντέλο η APS για τα κόκκινα δάνεια που αφορά τιτλοποίηση 15-20 δισεκ. NPLs με παράλληλη παροχή εγγυήσεων από το κράτος στα senior bond που θα εκδώσουν οι τράπεζες….έχει υψηλό κόστος.
Το ετήσιο κόστος προμηθειών καθορίζεται με βάση το CDS στα 5 χρόνια ή 405 μονάδες βάσης σήμερα ή 4,05%.
Οι τράπεζες ζητούν 2% αλλά φαίνεται ότι θα προσδιοριστεί το κόστος των προμηθειών στο 3%.
Εάν εκδοθούν π.χ. 6 δισεκ. Senior bond σημαίνει ετήσιο κόστος 180 εκατ ευρώ extra έξοδα εκ τόκων στις τράπεζες.
Η πρόταση της ΤτΕ είναι ακόμη χειρότερη, καθώς όπως η ίδια η ΤτΕ προβλέπει θα προκληθεί κεφαλαιακό έλλειμμα 300 μονάδων βάσης επί του CT1 δηλαδή 5-6 δισεκ. ευρώ.
Η πρόταση της ΤτΕ που περιλαμβάνει σύσταση εταιρίας ειδικού σκοπού SPV με μεταφορά 40 δισεκ. NPEs και 7,4 δισεκ. DTC αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης…θα επιβαρύνει τις τράπεζες 5-6 δισεκ. σε κεφάλαια που θα πρέπει να βρουν.
Όταν η ΤτΕ προτείνει λύση για τα κόκκινα δάνεια και ουσιαστικά καταλήγει σε ανάγκη για νέα κεφάλαια 5-6 δισεκ. στις ελληνικές τράπεζες, τα short funds όπως το Lansdowne ή το Oceanwood τι στάση πρέπει να κρατήσουν;
Η ΤτΕ ουσιαστικά λέει στο σύστημα ότι για να λύσουν οι τράπεζες εμπροσθοβαρώς το πρόβλημα με τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα (NPEs) θα απαιτηθούν νέα κεφάλαια 5-6 δισεκ. ευρώ.
Αυτό πως μεταφράζεται σε ακραίο dilution των μετόχων, σε αυξήσεις κεφαλαίου και σε ανάγκη εύρεσης νέων κεφαλαίων, χωρίς να αποκλείονται και τα κρατικά κεφάλαια.
Το Κυπριακό μοντέλο στηρίζεται στην πρακτική της επιδότησης δόσης έως και το 33% της δόσης ενός δανείου που ήταν κόκκινο και μετατράπηκε σε ενήμερο.
Ωστόσο το μοντέλο αυτό θέλει πολύ χρόνο για να δουλέψει 1 έως 1,5 έτος.
Αυτά τα 2 + 1 μοντέλα έχουν κατατεθεί στην ΕΚΤ που για λόγους αρχής – και όχι ουσίας – θα τα περάσει και τα δύο με στόχο να κατατεθούν στην DGCom στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όταν αξιολογηθούν – μέσα στον Απρίλιο του 2019 – οι ελληνικές τράπεζες προαιρετικά να μπορούν να επιλέξουν.
Οι συλλογικές λύσεις για τα NPEs στις ελληνικές τράπεζες είναι υψηλού κόστους και υψηλού ρίσκου και αυτό το γνωρίζουν οι επενδυτές.
Αυτή είναι η αιτία που οι μετοχές των τραπεζών έχουν καταρρεύσει και η χρηματιστηριακή τους αξίας έχει μειωθεί στα 3,6 δισεκ. ευρώ.
Ως προς την πρώτη κατοικία η θέση των τραπεζών είναι δίκαιη και η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να δειλιάσει, θα πρέπει να αποδεχθεί ότι το όριο της προστασίας της πρώτης κατοικίας επί των εμπορικών τιμών θα πρέπει να μειωθεί αισθητά όχι 280 χιλιάδες αλλά 120 χιλιάδες ευρώ τουλάχιστον.

Υποσημείωση

Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις εάν είναι σωστό που το 50% των πλειστηριασμών στα ακίνητα καταλήγουν σε τραπεζικά χαρτοφυλάκια, στις τράπεζες παρκάρονται τα ακίνητα και αυτό ενέχει ρίσκο στα κεφάλαια.
Σε μια ειδυλλιακή κατάσταση πολλά ακίνητα σημαίνει και πολλά κέρδη αλλά η Ελλάδα απέχει πολύ από την ειδυλλιακή κατάσταση.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS