Κατά 52%-71% μειώνει τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών η Deutsche Bank - Χαμηλότερες έως 70% οι τιμές στόχοι

Κατά 52%-71% μειώνει τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών η Deutsche Bank - Χαμηλότερες έως 70% οι τιμές στόχοι
Η Deutsche Bank έχει αυξήσει το κόστος του κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Σε μία ριζική, επί τα χείρω, αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Deutsche Bank, εξαιτίας της χαμηλότερης εκτίμησης για τα έσοδα, ειδικά εκείνα που προέρχονται από τόκους (ΝΙΙ).
Ειδικότερα, στη σημερινή (11 Ιανουαρίου 2019) 82σέλιδη ανάλυσή της για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, υπό τον τίτλο "After the Great Derating" (μετά τη μεγάλη αναθεώρηση της αξιολόγησης, στο κεφάλαιο για την Ελλάδα η Deutsche Bank προχωρά σε σημαντική μείωση των εκτιμήσεων για την πορεία των εσόδων των ελληνικών τραπεζών.
Η μείωση των εκτιμήσεων για τα NII ήταν κατά μέσο όρο κατά 3,5% το 2019 και 5% για το 2020, λόγω της επιβράδυνσης της αύξησης των δανείων και της χαμηλότερης συμβολής της μείωσης των NPEs.
Ο αντίκτυπος του εισοδήματος από προμήθειες είναι κατά 1%-1,5% χαμηλότερος σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις της.
Έχει επίσης μειώσει τις εκτιμήσεις της από τις προμήθειες, καθώς βλέπει την πίεση να έρχεται από τα χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας, ενώ μέρος της υποβάθμισης αντισταθμίζεται από το χαμηλότερο κόστος, καθώς ορισμένες τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου (VRS), όπως η Εθνική Τράπεζα ή η Alpha Bank.
Η μεγαλύτερη μεταβολή στις εκτιμήσεις προήλθε τις γραμμές παροχής.
Η Deutsche Bank έχει αυξήσει το κόστος του κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες, ώστε να ενσωματωθεί ο αυξημένος αντίκτυπος από τη μείωση των NPE μέσω των πωλήσεων μετά την περιορισμένη οργανική μείωση που παρατηρήθηκε τα τελευταία δύο / τρία τρίμηνα.

Η επιβράδυνση των εσόδων παράλληλα με τις υψηλότερες προβλέψεις οδηγεί σε σημαντική μείωση των προβλέψεων του καθαρού κέρδους για τις ελληνικές τράπεζες.
Όπως επισημαίνει η Deutsche Bank, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων κερδοφορίας οι ποσοστιαίες μεταβολές επηρεάζουν σημαντικά τις εκτιμήσεις της.


Νέες τιμές στόχοι που αντικατοπτρίζουν υψηλότερο CoE

Η Deutsche Bank έχει επίσης αυξήσει το κόστος μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να ενσωματώσει την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει ο τομέας όσον αφορά τα κέρδη.
Επίσης, οι κανονιστικοί κίνδυνοι θα μεταφραστούν σε υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης χονδρικής.
Ως εκ τούτου, η γερμανική τράπεζα αύξησε το κόστος ιδίων κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες κατά περίπου 150 μ.β. σε 14%
κατά μέσο όρο.
Ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών αλλαγών, μείωσε τις τιμές-στόχους αλλά διατηρεί τις συστάσεις της.
Για την Εθνική, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 1,40 ευρώ, από 2,70 ευρώ προηγουμένως, για την Alpha Bank η τιμή στόχος είναι στα 1,50 ευρώ, από 2 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς η τιμή στόχος είναι στα 0,70 ευρώ, από 2,16 ευρώ προηγουμένως.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS