Αγορά ακινήτου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη από την BriQ Properties - Στα 625 χιλ. ευρώ το τίμημα

Αγορά ακινήτου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη από την BriQ Properties - Στα 625 χιλ. ευρώ το τίμημα
Στην αγορά αποθηκευτικών χώρων στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, προχώρησε στις 24 Δεκεμβρίου 2018 η BriQ Properties
Στην αγορά αποθηκευτικών χώρων στη Λεωφόρου Κηφισού 123 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, προχώρησε στις 24 Δεκεμβρίου 2018 η BriQ Properties.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (27/12/2018) ανακοίνωση, το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια περίπου 2.000 τ.μ. και βρίσκεται επί οικοπέδου 1.487,24 τ.μ.
Έχει πρόσοψη 37,5 μέτρα επί της Λ. Κηφισού και είναι όμορο με δύο ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Λ.Κηφισού 125-127 και Λ. Κηφισού 119.
Το τίμημα για την αγορά του ακινήτου ανήλθε σε εξακοσίες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 625.000).
Σύμφωνα με την Διευθύνουσα Σύμβουλο της BriQ Properties, κ. Άννα Αποστολίδου, η συγκεκριμένη αγορά δίνει προστιθέμενη αξία στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας καθώς δημιουργεί ένα κέντρο αποθηκών και διανομής (logistics) συνολικής δυναμικότητας 16.070 τ.μ. σε εξαιρετική τοποθεσία εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS