Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται έως 12 δισ. κεφάλαια να δαπανήσουν για εξυγίανση και έως 5 δισ. για ανάπτυξη για να γίνουν... Credit Agricole

Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται έως 12 δισ. κεφάλαια να δαπανήσουν για εξυγίανση και έως 5 δισ. για ανάπτυξη για να γίνουν... Credit Agricole
Είτε από την πλευρά της εξυγίανσης, είτε από την οπτική γωνία της ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.

Οι ελληνικές τράπεζες για να προσεγγίσουν σε οικονομικούς δείκτες την Credit Agricole που αποχώρησε κακήν κακώς από την Ελλάδα καταβάλλοντας 3 δισεκ. στην Alpha bank για την Emporiki θα πρέπει να δαπανήσουν έως 12 δισεκ. κεφάλαια για εξυγίανση και έως 5 δισεκ. για ανάπτυξη.
Ας πάμε λίγο στο παρελθόν.
Η Credit Agricole μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Γαλλία έχοντας σχεδόν 15 δισεκ. σωρευμένες ζημίες από την αποτυχημένη επένδυση στην Ελλάδα αποφασίζουν να αποχωρήσουν και η τότε διοίκηση της ΤτΕ (Προβόπουλος) επιβάλλει να καταβάλλουν 3 δισεκ. ευρώ στην Alpha bank που αγόρασε την Emporiki Bank.
Πάμε στο σήμερα.
Θα συγκρίνουμε την Credit Agricole με την Alpha bank και εν συνεχεία την Credit Agricole με τον τραπεζικό κλάδο συνολικά στην Ελλάδα.
Η Credit Agricole εμφανίζει 2,5% NPLs έναντι 34% στην Alpha bank και στην Ελλάδα και coverage ratio NPLs δηλαδή δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων δανείων με προβλέψεις 85,8% σε επίπεδο ομίλου.
Στην Ελλάδα τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα είναι στο 47%, τα NPLs στο 34% και το coverage ratio NPEs συνολικά στον κλάδο 52% και το coverage ratio NPLs στο 65%.
Ταυτόχρονα η Credit Agricole έχει 14,9% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 έναντι 13,2% στην Ελλάδα.
Άρα η Credit Agricole και παρά την μεγάλη έκθεση στην Ιταλία όπου εμφανίζει NPLs 7,2% βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ο μέσος όρος των τραπεζών στην Ελλάδα.
Να τονιστεί ότι τα προβληματικά ανοίγματα στην Ελλάδα ανέρχονται στο 47% όσο περίπου και στην Κύπρο, περίπου 19% στην Πορτογαλία και τη Σλοβενία, 16% στην Ιταλία και μεταξύ 12% και 15% στην Ιρλανδία και σε ορισμένες νοτιοανατολικές χώρες.
Οι υγιείς τράπεζες στην Ευρώπη εμφανίζουν NPEs και NPLs στο 2,5%.
Για να μπορέσουν οι τράπεζες στην Ελλάδα να φθάσουν σε αυτό το επίπεδο και με αυτής της κλίμακας την κάλυψη προβλέψεων θα πρέπει να δαπανήσουν έως 12 δισεκ. κεφάλαια για εξυγίανση κόκκινων δανείων και άλλα 5 δισεκ. για να στηρίξουν την ανάπτυξη τους.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα 5 δισ. ευρώ… για ανάπτυξη και νέα δάνεια μετά την εξυγίανση των NPEs 84,7 δισεκ. ευρώ.
Ενώ όλοι εστιάζονται και ορθά στην εξυγίανση, δεν μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να μιλάνε για ανάπτυξη εάν δεν ολοκληρωθεί η εξυγίανση…θα πρέπει να αποτιμηθούν οι ελληνικές τράπεζες σε παρούσες αξίες πόσα κεφάλαια διαθέτουν για ανάπτυξη εάν εμπροσθοβαρώς υλοποιήσουν την εξυγίανση στα κόκκινα δάνεια.
Πόσα κεφάλαια θα απαιτηθούν για εξυγίανση;
Οι τράπεζες στην Ελλάδα διαθέτουν 27,7 δισεκ. κεφάλαια.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα 12 δισεκ. (πληροφορίες bankingnews) ή 11,1 δισεκ. (εκτιμήσεις Morgan Stanley).
Οι ελληνικές τράπεζες για να μπορέσουν να υιοθετήσουν εμπροσθοβαρή σχέδια εξυγίανσης των προβληματικών τους δανείων θα χρειαστούν να δαπανήσουν 8,8 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
Συγκεκριμένα
-Η Πειραιώς θα πρέπει να δαπανήσει 3,5 δισεκ. κεφάλαια τα οποία δεν διαθέτει.
-Η Εθνική 1,5 δισεκ. ευρώ,
-Η Alpha bank 2,5 δισεκ. ευρώ και
-Η Eurobank 1,6 με 1,7 δισεκ. ευρώ.
Τα κεφάλαια αυτά απαιτούνται για να μπορέσουν οι τράπεζες να φέρουν τους δείκτες NPEs στα επίπεδα των στόχων που έχουν τεθεί το 2021….στο 2019.
Ωστόσο οι ελληνικές τράπεζες έχουν και άλλες προκλήσεις με βασικότερες πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και βεβαίως το νέο SREP δηλαδή την αξιολόγηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που θα είναι αυξημένοι για τις ελληνικές τράπεζες.
Δεν θα φθάσουν μόνο στο 14,5% ως ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αλλά μπορεί να διαμορφωθούν στο 16% για ορισμένες τράπεζες.
Η πραγματικότητα είναι ότι εξυγίανση προβληματικών δανείων σημαίνει απλά και ξεκάθαρα δαπάνη σε κεφάλαια μεταξύ 8,8 με 9 δισεκ. ευρώ.
Εάν ληφθεί υπόψη ότι θα απαιτηθούν και πρόσθετα κεφάλαια για να ωραιοποιηθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν 11 με 12 δισεκ. ευρώ συνολικά κεφάλαια.
Να σημειωθεί ότι τα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών είναι 27,7 δισεκ. εκ των οποίων τα 21,2 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος.
Οι τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν μόνο την πρόκληση της εξυγίανσης αλλά της επιδείνωσης της ποιότητας των κεφαλαίων τους.
Εξυγίανση σημαίνει νέες προβλέψεις που μεταφράζεται σε αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας ακόμη και εάν δημιουργηθούν SPV δηλαδή εταιρίες ειδικού σκοπού για να μην ενεργοποιηθεί ο νόμος περί αναβαλλόμενης φορολογίας και αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης των τραπεζών.
Η Ελλάδα πορεύεται εν μέσω προεκλογικής περιόδου και το τραπεζικό ζήτημα στην Ελλάδα συνεχίζει να παραμένει άλυτο.
Οπότε από τα 27,7 δισεκ. των κεφαλαίων αφαιρώντας τα 11-12 δισεκ. που θα απαιτηθούν για εξυγίανση ριζική απομένουν 15-16 δισεκ. ευρώ.
Για να μπορέσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν μετά την εξυγίανση τους την ανάπτυξη, να χορηγήσουν νέα δάνεια θα χρειαστούν επιπρόσθετα 5 δισεκ. κεφάλαια.
Οπότε είτε από την πλευρά της εξυγίανσης, είτε από την οπτική γωνία της ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.
 
Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών και νέο SREP
Τράπεζες

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core tier 1

Core tier 1 με FLB3
(Βασιλεία ΙΙΙ)


Νέο SREP

Όχι τελικό

Πειραιώς

14,2% ή 6,7 δισ. ευρώ 14,2% ή 6,7 δισ. 10,8% ή 4,9 δισ ευρώ 14,5% από 13,625%
Εθνική

16,6% ή 5,8 δισ ευρώ 16,6% ή 5,8 δισ 13% ή 4,5 δισ ευρώ 13,75% από 12,875%
Alpha

18,3% ή 8,8 δισ ευρώ 18,3% ή 8,8 δισ 15,2% ή 7,1 δισ. ευρώ 13,75% από 12,875%
Eurobank με Grivalia

19% ή 7,45 δισ ευρώ 16,6% ή 6,49 δισ 13,8% ή 5,43 δισ ευρώ 13,75% από 12,875%
Σύνολο *

17% ή 28,75 δισ 16,4% ή 27,79 δισ 13,2% ή 21,93 δισ ευρώ 13,93%
*Μέσος όρος στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας – Στα απόλυτα μεγέθη συνολικό άθροισμα
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS