Πρακτικά Bank of Japan: Διχασμένα εμφανίζονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τη νομισματική χαλάρωση

Πρακτικά Bank of Japan: Διχασμένα εμφανίζονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τη νομισματική χαλάρωση
Τα μέλη της Bank of Japan παρακολουθούν την επίδραση της παρατεταμένης νομισματικής χαλάρωσης στο τραπεζικό σύστημα της χώρας
Διχασμένα παραμένουν τα μέλη της διοίκηση της Bank of Japan αναφορικά με την τρέχουσα νομισματική πολιτική της τράπεζας, όπως δείχνουν τα πρακτικά από τη συνεδρίαση του περασμένου Οκτωβρίου τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα (26/12).
Ειδικότερα, το χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των μελών της BoJ καταδεικνύει τον προβληματισμό που επικρατεί για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η τράπεζα τον αυξανόμενο κίνδυνο της παρατεταμένη χαλάρωσης, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει μακριά από τον στόχο του 2%, γεγονός που έχει οδηγήσει στη διατήρηση της τρέχουσας νομισματικής χαλάρωσης, παρά την αρνητική επίδραση που σημειώθηκε στα κέρδη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.
Ένα από τα μέλη της κεντρικής τράπεζας δήλωσε ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν επιλογές όπως είναι η διεύρυνση του εύρους στο οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν οι αποδόσεις των ομολόγων ή η μείωση της διάρκειας των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων που επιδιώκεται από την τρέουσα απόδοση του δεκαετούς.
«Εάν ο μακροπρόθεσμος στόχος των επιτοκίων διατηρηθεί γύρω από το 0% για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θετική επίδραση της νομισματικής χαλάρωσης στις προσδοκίες για τον πληθωρισμός θα μπορούσε να μειωθεί», ανέφερε το μέλος της Bank of Japan.
Ωστόσο, ένα άλλο μέλος της τράπεζας διαφώνησε με αυτή την άποψη, τονίζοντας ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο ενώ ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλά, θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία της τράπεζας, αμφισβητώντας τη δέσμευσή της να επιτύχει το στόχο της για τον πληθωρισμό.
«Η ευελιξία του εύρους της μετακίνησης σε μακροπρόθεσμες αποδόσεις, όπως αναμενόταν από ορισμένους συμμετέχοντες της αγοράς, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διακύβευση της δέσμευσης της Τράπεζας να επιτύχει τον πληθωρισμό στο 2%», ανέφερε το μέλος της BoJ.
Σύμφωνα με τα πρκατικά, τα εννέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφώνησαν για την ανάγκη διατήρησης της νομισματικής χαλάρωσης, ενώ παράλληλα παρακολουθούν την επίδραση της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής στο τραπεζικό σύστημα της Ιαπωνίας.
Υπενθυμίζουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της τράπεζας, Haruhiko Kuroda, απέκλεισε μία αύξηση των επιτοκίων βραχυπρόθεσμα, επικαλούμενος τους δυνητικούς κινδύνους από τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις, αναγνωρίζοντας ωστόσο την αύξηση στις χρηματοοικονομικές αδυναμίες κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS