Τιτάν: Στις 27/12 η έναρξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

Τιτάν: Στις 27/12 η έναρξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
H περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει στις 27 Δεκεμβρίου του 2018 και θα λήξει στις 25 Ιανουαρίου του 2019
Στις 27 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως ανακοίνωσε η Τιτάν.
Ειδικότερα, η Titan Cement International ανακοίνωσε πως έλαβε όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τιτάν , ονομαστικής αξίας 3,45 ευρώ έκαστη, έναντι νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την πρώτη, με σχέση ανταλλαγής μίας μετοχής του ανταλλάγματος για κάθε μία μετοχή Τιτάν.
Όπως γνωστοποίησε, η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει στις 27 Δεκεμβρίου του 2018 και θα λήξει στις 25 Ιανουαρίου του 2019, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 31 Ιανουαρίου του 2019.

Συνοπτικά, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα των κύριων σταδίων της δημόσιας πρότασης έχει ως εξής:
 

www.bankingnews.gr

Στις 27 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως ανακοίνωσε η Τιτάν.

Ειδικότερα, η Titan Cement International ανακοίνωσε πως έλαβε όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τιτάν , ονομαστικής αξίας 3,45 ευρώ έκαστη, έναντι νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την πρώτη, με σχέση ανταλλαγής μίας μετοχής του ανταλλάγματος για κάθε μία μετοχή Τιτάν.

 Όπως γνωστοποίησε, η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει στις 27 Δεκεμβρίου του 2018 και θα λήξει στις 25 Ιανουαρίου του 2019, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 31 Ιανουαρίου του 2019.

Συνοπτικά, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα των κύριων σταδίων της δημόσιας πρότασης έχει ως εξής:

 

 


bankingnews.gr

BREAKING NEWS