Η Interlife Ασφαλιστική εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Interlife Ασφαλιστική εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Interlife η εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Στις 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Ιnterlife Α.Α.Ε.Γ.Α στην έδρα της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της εταιρίας.
Θέμα της Συνέλευσης ήταν η λήψη απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.
Υπενθυμίζεται ότι η Ιnterlife A.A.E.Γ.A. είναι ήδη, από το 2012, εισηγμένη στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ενώ μετά την εισαγωγή της και στο ΧΑΑ, η μετοχή της εταιρίας θα διακινείται ταυτόχρονα και στα δύο Χρηματιστήρια.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS