Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Αύξηση 24% των εξαγωγών τον Οκτώβριο 2018 στα 3,12 δισ. ευρώ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Αύξηση 24% των εξαγωγών τον Οκτώβριο 2018 στα 3,12 δισ. ευρώ
Σε ετήσια βάση η αύξηση των εξαγωγών έφθασε στα 603,6 εκατ. ευρώ
Με σημαντική άνοδο κινήθηκαν οι εξαγωγές τον Οκτώβριο του 2018, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 24%, βάσει ανάλυσης ου Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).
Η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά , με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Οκτώβριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 603,6 εκατ. ευρώ ή κατά 24% και ανήλθαν στα 3,12 δισ. ευρώ από 2,51 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 11,7% ή κατά 210,4 δισ. ευρώ και έφθασαν στα 2,01 δισ. ευρώ από 1,80 δισ. ευρώ.
Παρόμοια είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018.
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,17 δισ. ευρώ ή κατά 17,6% και ανήλθαν σε 27,78 δισ. ευρώ από 23,61 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 18,34 δισ. ευρώ από 16,40 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,94 δισ. ευρώ ή κατά 11,8%.
Ανοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Οκτώβριο του 2018, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 590,2 εκατ. ευρώ ή κατά 12,5% και ανήλθαν σε 5,32 δισ. ευρώ έναντι 4,73 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,73 δισ. ευρώ από 3,52 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 206,8 εκατ. ευρώ ή κατά 5,9%.
Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 αυξήθηκαν κατά 4,42 δισ. ευρώ ή κατά 10,5%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 46,42 δισ. ευρώ έναντι 42 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 33,36 δισ. ευρώ από 32,08 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,27
δισ. ευρώ ή κατά 4%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον Οκτώβριο του 2018 κατά 13,4 εκατ. ευρώ, ή κατά -0,6%, στα -2,206 δισ. ευρώ από -2,219 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -1,715 δισ. ευρώ από - 1,719 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά -3,6 εκατ. ευρώ, ή κατά -0,2%.
Στο δεκάμηνο του 2018 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 252,8 εκατ. ευρώ ή κατά 1,4%, στα -18,65 δισ. ευρώ από -18,39 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Το ενθαρρυντικό είναι ότι χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -15,01 δισ. ευρώ από -15,68 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 670,5 εκατ. ευρώ, ή κατά -4,3%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Οκτώβριο του 2018, παρατηρείται άνοδος προς όλους τους προορισμούς. Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις χώρες της ΕΕ (+17,4%) όσο και προς τις τρίτες χώρες (+31,9%).
Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 12,8% και προς τις τρίτες χώρες κατά 9,6%.
Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό διαμορφώθηκε στο 51,5% από 54,4% τον Οκτώβριο του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες ανήλθε σε 48,5% από 45,6% τον Οκτώβριο του 2017.
Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,3% και προς τρίτες χώρες στο 34,7%.
Τα αντίστοιχα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, δείχνουν ότι το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, διαμορφώθηκε στο 52,5% από 54,5% τον ίδιο διάστημα του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες ανήλθε σε 47,5% από 45,5% το 2017.
Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 68,3% και προς τρίτες χώρες στο 31,7%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Οκτώβριο του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των πρώτων υλών (-7,6%) και των εμπιστευτικών προϊόντων (-15,5%).
Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των λαδιών (+110,2%) των πετρελαιοειδών (+58,3%), των μηχανημάτων (+32,9%) και των χημικών (+23,4%).
Όσον αφορά στην περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2018 όλοι οι κλάδοι εμφανίζονται με ανοδικές τάσεις πλην του κλάδου των ποτών & καπνού που καταγράφουν μικρή μείωση (-1,1%).
Τη μεγαλύτερη αύξηση για αυτό το διάστημα, παρουσίασαν οι κλάδοι των λαδιών (+40,3%) των πετρελαιοειδών (+31,6%), των βιομηχανικών (+14,6%), των μηχανημάτων (+13,9%) και των χημικών (+13,2%).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS