Χωρίς καμία έγκριση από DGCom, SSM το σχέδιο της ΤτΕ για την μεταφορά 7,5 δισ. DTC και έως 40 δισ. NPEs σε SPV στο 47% της αξίας - Έκδοση ομολόγων με state aid

Χωρίς καμία έγκριση από DGCom, SSM το σχέδιο της ΤτΕ για την μεταφορά 7,5 δισ. DTC και έως 40 δισ. NPEs σε SPV στο 47% της αξίας - Έκδοση ομολόγων με state aid
Θα δημιουργηθεί ένα SPV δηλαδή εταιρία ειδικού σκοπού στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν έως 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια και ταυτόχρονα οι τράπεζες να εισφέρουν 7,5 δισεκ. DTC δηλαδή αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε σύνολο 15,8 με 16 δισεκ.
Ένα σχεδόν διάτρητο, έωλο και ασαφές μοντέλο - σε σχέση με την πιο καθαρή λύση του Ιταλικού μοντέλου - επίλυσης των προβληματικών δανείων των ελληνικών τραπεζών παρουσίασε στις 15 Νοεμβρίου ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας στους έλληνες τραπεζίτες.
Το μοντέλο λύση θα θεωρηθεί state aid δηλαδή κρατική βοήθεια και εάν αυτό επιβεβαιωθεί δεν θα περάσει από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Το σχέδιο αυτό το οποίο ΔΕΝ έχει λάβει εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού DGCom και δεν είναι σαφές εάν περάσει από τον SSM στηρίζεται στις εξής παραμέτρους όπως ανέφεραν τραπεζίτες που μίλησαν στο bankingnews.
Επίσης για να υλοποιηθεί θα απαιτηθούν 6 με 8 μήνες οπότε στο μεσοδιάστημα οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να επισπεύσουν την προσπάθεια μείωσης των προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων. 
Θα δημιουργηθεί ένα SPV δηλαδή εταιρία ειδικού σκοπού στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν έως 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια και ταυτόχρονα οι τράπεζες να εισφέρουν 7,5 δισεκ. DTC δηλαδή αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε σύνολο 15,8 με 16 δισεκ.
Όπως έχει αναλύσει το bankingnews τα προβληματικά ανοίγματα θα μεταβιβάζονται στην ονομαστική αξία μείον τις προβλέψεις.
Δηλαδή σε μέσους όρους στο 47%  της ονομαστικής αξίας αφού το coverage ratio είναι 53% στον κλάδο.
Για κάθε π.χ. 1 δισεκ. προβληματικού δανείου που εισφέρει η τράπεζα θα απομειώνεται το DTC που ορίζεται από τον φορολογικό συντελεστή στην Ελλάδα που είναι 29%.
Ταυτόχρονα το SPV θα εκδίδει ομόλογα senior bond τα οποία ωστόσο είναι σχετικά ασαφές εάν θα θεωρηθούν state aid αν και το πιθανότερο είναι να θεωρηθούν κρατική βοήθεια εάν το ελληνικό κράτος εγγυτάται για τα ομόλογα αυτά.
Τα βασικά προβλήματα της πρότασης είναι
1)Οι τράπεζες θα υποστούν μια ζημία έως 5 δισεκ. η οποία θα καταγραφεί στα κεφάλαια και αποτελέσματα τους
2)Ποιος θα αγοράσει τα ομόλογα αυτά;
Οι τράπεζες;
Οι ιδιώτες επενδυτές σχεδόν αποκλείεται καθώς δεν θα υπάρχει ουσιώδες ενδιαφέρον.
Το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να αγοράσει καθώς θα θεωρηθεί state aid.

Ποιος επενδυτής θα αγοράσει τα ομόλογα του SPV όχι μόνο με τι επιτόκιο αλλά όταν το αντίκρισμα των ομολόγων θα είναι προβληματικά δάνεια μείον εξασφαλίσεις και προβλέψεις. 
Το βασικό ερώτημα είναι ότι ενώ οι τράπεζες έχουν πουλήσει 12 δισεκ. προβληματικά δάνεια το αποτέλεσμα - οι επιδόσεις μέχρι τώρα - από την εκμετάλλευση των NPEs από τα distress funds είναι περίπου στο μηδέν.
Να σημειωθεί ότι αγοράστηκαν σε τιμές θεωρητικά χαμηλές στο 0,9% ή 2% ή 4% της ονομαστικής αξίας.
Όταν θα εκδοθούν ομόλογα τα οποία το αντίκρυσμα τους είναι αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση δηλαδή λογιστικό κεφάλαιο και NPEs στην ονομαστική αξία μείον προβλέψεις...εγείρονται πολλά ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα αυτής της πρότασης.
Ας υποθέσουμε ότι τα ομόλογα θα τα εκδώσει το SPV και θα τα αγοράσει το ελληνικό δημόσιο, που σημαίνει ξεκάθαρα state aid προφανώς τέτοια πρόταση θα απορριφθεί.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να χρησιμοποιήσει το capital buffer των 30 δισεκ.
Εάν τα ομόλογα απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές και θεσμικούς το βασικό πρόβλημα είναι γιατί ένας επενδυτής να αγοράσει αυτό το ομόλογο και να μην ακολουθήσει την σημερινή στρατηγική δηλαδή να αγοράζει προβληματικά ανοίγματα σε τιμές μεταξύ 1% και 3% της ονομαστικής αξίας ή 25% εάν υπάρχουν και εμπράγματες εξασφαλίσεις;
Εάν τα αγοράσουν οι τράπεζες τι θα κερδίσει το κράτος άπαξ και από το σκέλος του DTC δεν έχει απόδοση και πως θα πληρώνονται τα επιτόκια στα ομόλογα.
3)Η DGCom θα θεωρήσει ότι μια τέτοια πρόταση αποτελεί επιδότηση στους μετόχους ιδιώτες και ελληνικό δημόσιο μέσω του ΤΧΣ καθώς πρόκειται για λογιστική ανακύκλωση εντός προβλήματος.

Υποσημείωση

Το Ιταλικό μοντέλο ορίζει τιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων με έκδοση 6-7 δισεκ. τραπεζικών ομολόγων senior bond με κρατική εγγύηση δηλαδή ξεκάθαρο state aid κρατική βοήθεια αλλά εγγραφή ζημιών από τις τράπεζες.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS