Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος: Το συνταξιοδοτικό σύστημα χρειάζεται και κεφαλαιοποιητικό για να επιβιώσει

Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος: Το συνταξιοδοτικό σύστημα χρειάζεται και κεφαλαιοποιητικό για να επιβιώσει
Τι αναφέρει η μελέτη της Ένωσης Αναλογιστών - Οι προϋποθέσεις επιβίωσης του ασφαλιστικού
Δεύτερο πυλώνα για πιο δίκαιες συντάξεις και χωρίς ελλείμματα προτείνει η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος δίνοντας στη δημοσιότητα μελέτη η οποία  προβλέπει μείωση  των εισφορών με την προοπτική το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος να στηρίζεται στις προσδοκίες από τη ανάπτυξη της Οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, βάζοντας  στην εξίσωση που θα φέρουν οι επενδύσεις με απόδοση να υπολογίζετε στα επίπεδα του 3% τον χρόνο.
Σήμερα το συνταξιοδοτικό σύστημα  έχει ένα πυλώνα και είναι αναδιανεμητικό δηλαδή μοιράζει στους δικαιούχους ότι έχει στα ταμεία του
Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο κεφαλαιοποιητικός ο οποίος πρέπει να είναι ο υποχρεωτικός και ο τρίτος πυλώνας υποστηρίζει στην πράξη τη δυνατότητα επιλογής συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος δεν εντάχθηκε στην παρούσα μελέτη.   
Ο Παύλος Δημητρίου πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος είπε ότι ο κεφαλαιοποιητικός πυλώνας είναι αναγκαίος καθώς θα συμβάλει στην αναπλήρωση των συντάξεων υπό κάποιες προϋποθέσεις ενώ  δεν  προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά του αν είναι κρατικός ή μη κρατικός ή αν θα ελέγχετε από τα ταμεία.
Τόνισε ότι πρέπει να βγάλουμε από το κάδρο τις κομματικές αντιπαραθέσεις και όλα τα κόμματα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους «Αν τρέξουμε μπορούμε να προλάβουμε», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.

Τι λέει η μελέτη

Ο 1ος Πυλώνας χρηματοδοτείται και θα εξακολουθεί να χρηματοδοτείται με το διανεμητικό σύστημα (Pay as you go, και λειτουργεί περισσότερο με την ιδεολογική αντίληψη των πολιτικών κομμάτων παρά σε επιστημονικά δεδομένα.
Η μελέτη λαμβάνει ως δεδομένο ότι οι εισφορές δεν θα υπερβαίνουν το 21% και με τη λειτουργία του δεύτερου πυλώνα θα εξαλειφθούν τα ελλείμματα και το κυριότερο η αναπλήρωση θα κυμαίνεται αρχικά από το 55 έως 65%.
Να σημειωθεί ότι σήμερα η καταβολή  των συντάξεων σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 24 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 12 δισ. ευρώ καλύπτονται από τα ταμεία και τα υπόλοιπα από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα κρατικά έσοδα στηρίζουν στην πράξη τις υπάρχουσες συντάξεις οι οποίες όμως δεν κατανέμονται με δίκαιο τρόπο.
Με παραδοχές ότι ο πρώτος πυλώνας θα υπολογίζει εισφορές από 10% ως 15%  και ο δεύτερος πυλώνας με εισφορές που θα είναι συμπληρωματικές αλλά δεν θα ξεπερνούν το 21%.
Όταν ο πρώτος πυλώνας θα έχει 10% εισφορές ο δεύτερος 11% με στόχο να διατηρείται η Εθνική  Σύνταξη σε 400 ευρώ ή να αυξηθεί στα 500 ευρώ όταν σήμερα η Εθνική Σύνταξη διαμορφώνεται σε 385 ευρώ για τους συνταξιούχους που έχουν πληρώσει εισφορές για 15 χρόνια.
Η δημιουργία ενός 2ου κεφαλαιοποιητικού πυλώνα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να εξασφαλίσει τον ουσιαστικό εκμηδενισμό των ελλειμμάτων του Συνταξιοδοτικού Συστήματος σε βάθος χρόνου.
Αυτό μάλιστα γίνεται χωρίς να επηρεασθεί η επάρκεια των παροχών, αφού ο 2ος Πυλώνας μπορεί να αποδώσει σε βάθος χρόνου παροχές που οδηγούν σε πολύ υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης.
Στον χρηματοδοτούμενο με το διανεμητικό σύστημα 1ο Πυλώνα, εναλλακτικά σχέδια παροχών με μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανταποδοτικότητας μπορούν να έχουν παρόμοια οικονομικά αποτελέσματα, ανάλογα με τη επιλογή των επιμέρους παραμέτρων.
Με δεδομένες τις δημογραφικές και οικονομικές συνθήκες, σε οποιοδήποτε σχεδιασμό ενός Συνταξιοδοτικού Συστήματος υπάρχει μία προφανής θεμελιώδης σχέση μεταξύ του ελλείμματος χρηματοδότησης και του ποσοστού αναπλήρωσης.
Όταν ενισχύονται οι παροχές και αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης, μεγαλώνει ταυτόχρονα και το έλλειμμα χρηματοδότησης.
Η βασικότερη πρόκληση σε οποιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση είναι η εύρεση του κατάλληλου σημείου ισορροπίας μεταξύ χρηματοδότησης και επάρκειας παροχών, ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Συστήματος, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα επαρκές επίπεδο αναπλήρωσης.  
Στα  σενάρια  3 και 4 ξεκινούν από το 64% και 74% το 2018 και φτάνουν στο 21% και 29% αντίστοιχα το 2060, σε αντίθεση με τα σενάρια 1 και 2 που ξεκινούν από το 87% και καταλήγουν στο 27% και 35% αντίστοιχα.
Η διαφορά στα πρώτα χρόνια της προβολής οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα Σενάρια 1 και 2 επηρεάζουν μόνο τη γενιά των ασφαλισμένων μετά το 1993 προβλέποντας μια σημαντικής διάρκειας μεταβατική περίοδο με αρκετά γενναιόδωρες παροχές.
Τα  ποσοστά αναπλήρωσης του 1ου Πυλώνα κυμαίνονται από 21% έως και 35%, με το 2ο Πυλώνα να έχει αναλάβει σημαντικό τμήμα της αναπλήρωσης.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr  
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS