Στο limit up +28% η Nexans, μετά τη δημόσια πρόταση από τη Nexans Participations

Στο limit up +28% η Nexans, μετά τη δημόσια πρόταση από τη Nexans Participations
Άλμα 28% με τζίρο άνω των 200 χιλ. ευρώ για τη Nexans, μετά τη δημόσια πρόταση από τη Nexans Participations
Κλειδωμένη στο limit up στο 28% βρίσκεται η μετοχή της Nexans, μετά την επιλογή της ως αναδόχου για το έργο που προβλέπει την πόντιση δεύτερου υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και Σύρου, αλλά και τη δημόσια πρόταση από τον γαλλικό όμιλο «Νexans», μέσω της 100% θυγατρικής του Nexans Participations, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια, ελέγχει τη συντριπτική πλειοψηφία της εισηγμένης εταιρείας.
Η Nexans Participation κατέχει άμεσα 20.369.184 μετοχές της Nexans Hellas που αντιστοιχούν σε περίπου 88,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. H πρόταση αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 2.627.691 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Nexans Hellas.
Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Nexans Hellas Ελλάς είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε €28.746.093,75 και διαιρείται σε 22.996.875 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €1,25 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων,με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το ΧΑ. και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής.
Επίσης, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε συμμετείχαν οι Fulgor ΑΕ, Prysmian Powerlink και Nexans, εταιρίες έμπειρες και δόκιμες σε έργα καλωδιακών διασυνδέσεων.
Ακολουθήθηκε η μέθοδος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που συνέβαλε καθοριστικά στην εξασφάλιση οφέλους από τον οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων.
Η Nexans αναδείχθηκε μειοδότης έναντι τιμήματος 111,6 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας σημαντική έκπτωση σε σχέση με την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού.
Η Γ’ Φάση της Διασύνδεσης θα διασφαλίσει πλήρως την τροφοδότηση μεγάλου μέρους των Κυκλάδων για τις επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει στην πλήρη απεξάρτηση των νησιών από τους αυτόνομους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
Προγραμματίζεται δε να ολοκληρωθεί το 2020, έχοντας επιταχυνθεί κατά δύο χρόνια σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό που προέβλεπε περάτωσή του το 2022.
Μετά τη συμβασιοποίηση της Β Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων και την επιλογή των αναδόχων για την κατασκευή των Υποσταθμών και των υποθαλάσσιων καλωδίων της Διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, η υπό δημόσιο έλεγχο ΑΔΜΗΕ ΑΕ ολοκληρώνει τάχιστα έναν ακόμα μεγάλο διαγωνισμό, έχοντας δρομολογήσει επενδύσεις άνω του μισού δισ. ευρώ σε διάστημα 16 μηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS