Έρευνα: Εργαζόμενοι 25-44 ετών και «ευέλικτοι», οι πλέον απαισιόδοξοι για το επαγγελματικό τους μέλλον

Έρευνα: Εργαζόμενοι 25-44 ετών και «ευέλικτοι», οι πλέον απαισιόδοξοι για το επαγγελματικό τους μέλλον
Έρευνα ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας 
Το 70% των εργαζόμενων ηλικίας 25 έως 44 ετών και οι 7 στους 10 που απασχολούνται με ελαστικές μορφές εργασίας δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της χώρας τους επερχόμενους μήνες, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.
Όπως επισημαίνει η Ανώτατη Συνομοσπονδία, από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει «η παγίωση μιας γενικευμένης θεώρησης μηδενικών προσδοκιών που διαχέεται σε κάθε πτυχή του εργασιακού, κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι τροφοδοτώντας, μεταξύ άλλων, φαινόμενα φυγής-μετανάστευσης (brain drain)».
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την έρευνα, το 66% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα διατηρούν δυσοίωνες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των αμοιβών τους το επόμενο εξάμηνο, ενώ «μόλις 1 στους 4 δηλώνει ότι ο εργοδότης του σέβεται πλήρως τα θεσμοθετημένα εργασιακά του δικαιώματα».
Ενδεικτικό του σοβαρού ζητήματος της εργασιακής ανασφάλειας είναι πως μόνο το 55% των ερωτηθέντων εμφανίζονται βέβαιοι για τη διατήρηση της δουλειάς τους στους προσεχείς έξι μήνες, με το ποσοστό της «σιγουριάς» να υποχωρεί στο 31% για τους μερικώς απασχολούμενους.
Σε ανακοίνωση της η ΓΣΕΕ αναφέρει ότι «σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας, στην κατεύθυνση της διεξοδικής διερεύνησης της υφιστάμενης κατάστασης, των μεσοπρόθεσμων τάσεων και των μελλοντικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας, εγκαινιάζει (ακόμη) μια νέα παρέμβαση για την αποτύπωση, συσχέτιση και αξιολόγηση του εργασιακού πλαισίου και περιβάλλοντος».
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη συστηματική –ανά τετράμηνο– διεξαγωγή ειδικής θεματικής έρευνας κοινής γνώμης, αποκλειστικά σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την αισιοδοξία και την επαγγελματική προοπτική, την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης απασχόλησης, την ποιότητα των συνθηκών δουλειάς, το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων.
«Είναι πρόδηλο από μια ακόμη κοινωνική έρευνα» αναφέρει η ΓΣΕΕ «ότι η σημερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας.
Τα πλήγματα που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν διαμορφώσει ένα αρνητικό κλίμα, το οποίο απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις επαναφοράς του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS