Διαστημικό δικηγόρο αναζητεί η ΕΛΔΟ – Τα απίστευτα προσόντα και η βαρύτητα της συνέντευξης

Διαστημικό δικηγόρο αναζητεί η ΕΛΔΟ – Τα απίστευτα προσόντα και η βαρύτητα της συνέντευξης
Απαραίτητο προσόν η συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη
Εντύπωση έχει προκαλέσει σε νομικούς κύκλους, προκήρυξη του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ) για την πρόσληψη νομικού προκειμένου να στελεχωθεί ο οργανισμός και να έχει νομική υποστήριξη των θεμάτων διαστήματος.
Πέραν του ότι ζητάει ο υποψήφιος να διαθέτει εξειδίκευση στον τομέα του δικαίου του διαστήματος και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία  στη σύνταξη συμβάσεων, ζητάει μεταξύ πολλών άλλων και να έχει συμμετάσχει ο υποψήφιος «σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον δύο έτη».
Νομικοί κύκλοι σχολίαζαν με χιουμοριστική διάθεση την προκήρυξη καθώς όπως ανέφεραν δεν γνωρίζουν πόσοι, και αν υπάρχουν,  Έλληνες δικηγόροι που να έχουν συμμετάσχει σε διαστημικές αποστολές.
Ποτέ όμως δεν ξέρεις τι έχει κάνει ο καθένας στη ζωή του!
Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι τα απαραίτητα προσόντα, όπως πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εμπειρία σε συμβάσεις ακόμα και οι διαστημικές αποστολές δίνουν στον υποψήφιο λίγα μόρια και τα πολλά (40 μόρια) καλείται να τα κερδίσει από τη… συνέντευξη.
Προφανώς κάποιος απόγονος του Γιούρι Γκαγκάριν θα κάνει τη συνέντευξη…
Το πτυχίο νομικών επιστημών για παράδειγμα δίνει έως 5 μόρια, οι δημοσιεύσεις ερευνητικών έργων 2 μόρια η κάθε δημοσίευση με ανώτατο τα 5 μόρια, αλλά η συνέντευξη 40 μόρια!
Θυμίζει άλλες εποχές που γίνονταν προσλήψεις με διαγωνισμό «τύπου ΑΣΕΠ» και οι υποψήφιοι φορούσαν χρώμα γραβάτας στα χρώματα του κόμματος για να… «κλέψουν» τις εντυπώσεις.

Η προκήρυξη του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού
 
Καταληκτική ημερομηνία στελέχωσης θέσεων του οργανισμού: 14 Σεπτεμβρίου 2018

Περιγραφή:   Ο/Η  ειδικός/ή  επιστήμων  που  πρόκειται  να  στελεχώσει  τον  Ελληνικό  Διαστημικό Οργανισμό (ΕΛΔΟ), θα είναι υπεύθυνος/η για την νομική υποστήριξη των θεμάτων διαστήματος  του οργανισμού. Θα πρέπει να διαθέτει εξειδίκευση στον τομέα του δικαίου του διαστήματος και  να  έχει  αποδεδειγμένη  εμπειρία  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ετών  στη  σύνταξη  συμβάσεων, γνωμοδοτήσεων, ενημερωτικών σημειωμάτων, σχεδίων κανονισμών/αποφάσεων με αντικείμενο  τους  τομείς  του  δικαίου  του  διαστήματος,  διαπραγματεύσεων  συμβάσεων  συνεργασίας  με  φορείς από το χώρο του Διαστήματος. Παράλληλα θα πρέπει να δύναται να παράσχει εν γένει  νομική  κάλυψη  σε  ζητήματα  που  τίθενται  από  τη  Διοίκηση  της  Εταιρείας  ή  το  Διοικητικό  Συμβούλιο και άπτονται του ειδικού γνωστικού αντικειμένου ανωτέρω.   

Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:

- Πτυχίο Νομικών επιστημών.
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο δίκαιο του διαστήματος  (δίκαιο αέρος και διαστήματος ή  δίκαιο διαστήματος και τηλεπικοινωνιών).  
- Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα δημοσίου διεθνούς δικαίου και/ ή ιδιωτικού  δικαίου του διαστήματος, σε ζητήματα αδειοδότησης διαστημικών δραστηριοτήτων και εν  γένει σε ρυθμιστικά θέματα από πλευράς εθνικού, διεθνούς και  Ευρωπαϊκού δικαίου.  
- Εμπειρία  στη  σύνταξη  συμβάσεων  (συμβάσεις  κατασκευής,  εκτόξευσης,  διαχείρισης, ασφάλισης διαστημικών αντικειμένων) και σε θέματα αστικής ευθύνης τρίτων.
- Εμπειρία ενασχόλησης με Ευρωπαϊκά δορυφορικά και εν γένει διαστημικά προγράμματα και  ακολουθούμενες  πολιτικές,  σε  διαπραγματεύσεις  συμβάσεων,  σε  χειρισμό  δικαστικών  υποθέσεων με συναφές αντικείμενο, καθώς και σε εξωδικαστικό χειρισμό (διαμεσολάβηση, διαιτησία κλπ) κρίσεων.   
- Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  συνέδρια  στο  ειδικό  γνωστικό  αντικείμενο της θέσης.
- Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη  ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:  
- Κατοχή Διδακτορικού διπλώματος στο δίκαιο του διαστήματος.
- Ικανότητα στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων και διαχείρισης σύνθετου περιβάλλοντος.
- Προηγούμενη συμμετοχή σε αποστολές σε εθνικούς, διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς οργανισμούς με αντικείμενο το διάστημα.
- Εμπειρία σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα του ΕΟΔ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Τύπος θέσης: Πλήρους απασχόλησης

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS