Οι ελληνικές τράπεζες για να φθάσουν στον μέσο όρο της ΕΕ και να θεωρηθούν strong buy θα χρειαστούν 20 δισ. κεφάλαια

Οι ελληνικές τράπεζες για να φθάσουν στον μέσο όρο της ΕΕ και να θεωρηθούν strong buy θα χρειαστούν 20 δισ. κεφάλαια
Με ρεαλιστικά κριτήρια εάν οι ελληνικές τράπεζες έπρεπε σήμερα να είναι ακριβώς στον μέσο όρο της Ευρώπης και πλήρως εξυγιασμένες θα χρειάζονταν 20 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Πόσα κεφάλαια χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες για να φθάσουν NPEs από 90 στα 18 δισεκ. και τον DTA στο 20% των κεφαλαίων;
Το ερώτημα αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας γιατί εάν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες αντί για 90 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα είχαν 18 δισεκ. και αντί για 21 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογία είχαν 7-8 δισεκ….θα είχαν τριπλάσια αξία.
Δηλαδή αντί 8,5 δισεκ. θα είχαν 25 δισεκ. κεφαλαιοποίηση στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Όλα αυτά μπορεί να είναι ενδιαφέροντα αλλά οι τράπεζες απέχουν πολύ από αυτούς τους στόχους.
Ξέρουν οι διεθνείς επενδυτές ότι οι 4 ανασταλτικοί παράγοντες για τις ελληνικές τράπεζες είναι
1)Η πεποίθηση ότι τα κεφάλαια δεν επαρκούν για να μπορέσουν οι τράπεζες να φθάσουν στα 18 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα.
Θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια ώστε να καθαρίσουν – εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους.
2)Υπάρχει αβεβαιότητα για το κατά πόσο μπορούν να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι μείωσης των NPEs σε 9% από 48% όταν π.χ. ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις είναι στο 50% σε πραγματικούς όρους και όχι 55%.
3)Όσο υπάρχουν capital controls οι τράπεζες δεν μπορούν να αναβαθμιστούν ουσιωδώς και δεν μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επενδυτές.
Π.χ. η Fitch ακόμη βαθμολογεί τις ελληνικές τράπεζες σε επιλεκτική χρεοκοπία.
4)Ο Αναβαλλόμενος Φόρος DTA είναι κεφαλαιώδες ζήτημα γιατί το 62% των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών είναι λογιστικά – μη υπαρκτά κεφάλαια.

Το ερώτημα παραμένει πόσα κεφάλαια χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες για να φθάσουν NPEs από 90 στα 18 δισεκ. και τον DTA στο 20% των κεφαλαίων;

Έχει εκτιμηθεί ότι οι τράπεζες για να φθάσουν από τα 90 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα στα 18 δισεκ. δηλαδή από το 48% των δανείων στο 9% θα χρειαστούν 8 δισεκ. ευρώ επιπλέον κεφάλαια για εξυγίανση και ανάπτυξη.
Το DTA εάν έπρεπε να μειωθεί από 62% σε 20% αυτό θα σήμαινε 13 δισεκ. κεφάλαια διαφορά.
Με ρεαλιστικά κριτήρια εάν οι ελληνικές τράπεζες έπρεπε σήμερα να είναι ακριβώς στον μέσο όρο της Ευρώπης και πλήρως εξυγιασμένες θα χρειάζονταν 20 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Επειδή προφανώς και αυτό δεν είναι ρεαλιστικό τα 8 δισεκ για την εξυγίανση θα κριθούν απαραίτητα για να διευκολύνουν εν συνεχεία και την ανάπτυξη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS