ΧΑ: Στον δείκτη Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης η BRIQ - Οι αλλαγές θα ισχύσουν τις 29/5

ΧΑ: Στον δείκτη Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης η BRIQ  - Οι αλλαγές θα ισχύσουν τις 29/5
ΧΑ: Στον δείκτη Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης η BRIQ  - Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση στις 29/5
Σε συνέχεια της μεταφοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα,

Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π» με στάθμιση 24%.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τρίτης 29 Μαΐου 2018

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS