Προειδοποίηση: Με fully loaded common equity στο stress test υπάρχει πρόβλημα - Πειραιώς 3,6%, Eurobank 4,5%, Εθνική 4,8% και Alpha 7,3%

Προειδοποίηση: Με fully loaded common equity στο stress test υπάρχει πρόβλημα - Πειραιώς 3,6%, Eurobank 4,5%, Εθνική 4,8% και Alpha 7,3%
Με όρους πλήρους εφαρμογής της CRD οι ελληνικές τράπεζες είναι πολύ αδύναμες κεφαλαιακά
Τελικά πέρασαν οι ελληνικές τράπεζες το stress tests;
Όλοι σπεύσαμε να αναφέρουμε – λανθασμένα – ότι οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν το stress tests.
Λανθασμένα γιατί δεν υπήρχε όριο επιτυχίας ή αποτυχίας στις ελληνικές τράπεζες στο stress tests αλλά είναι λάθος να πούμε ότι πέρασαν, όπως επίσης λάθος ότι δεν πέρασαν το stress test.
Αυτά όμως έχουν ελάχιστη σημασία εμπρός στην ουσία.
Δυστυχώς το bankingnews ήδη από τις 4 Αυγούστου 2017 προειδοποιεί ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι κεφαλαιακά ανεπαρκείς και ότι θα χρειαστούν νέα κεφάλαια, νέες αυξήσεις κεφαλαίου το 2019.
Με τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του stress tests όλοι εστιάστηκαν στο δυσμενές σενάριο του stress tests για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1.
Με βάση αυτό τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε μια δυσμενή παραδοχή για το 2020 οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν
Alpha bank 9,7%
Εθνική 6,9%
Eurobank 6,8%
Πειραιώς 5,9%....
Όμως όπως και η Unicredit στο stress test του 2016 και οι ελληνικές τράπεζες γενικώς όταν ανακοινώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και αναφέρονται στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας εστιάζονται σε ένα ειδικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded common equity 1 με βάση την CRD δηλαδή κεφαλαιακή επάρκεια με βάση την Βασιλεία 4 συμπεριλαμβανόμενου και του IFRs 9.
(Για όσους γνωρίζουν τους τραπεζικούς όρους αυτό είναι αντιληπτό και για όσους δεν είναι μυημένοι fully loaded common equity 1 σημαίνει κεφαλαιακή επάρκεια με την πλήρη εφαρμογεία των κανόνων της Βασιλείας 4.
Η Βασιλεία 4 που πήρε το όνομα της από το καντόνι της Ελβετίας οριίζει ένα αυστηρότερο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες και αυτό θα ισχύσει παγκοσμίως)
Οι τράπεζες λοιπόν αναφέρουν ότι με βάση π.χ. Capital adequacy increased to 16.7% on a CRD IV FL basis δηλαδή με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 4 η Εθνική στην προκειμένη περίπτωση του παραδείγματος μας εμφανίζει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16,7% και core tier 1 στο 17%.
Οι τράπεζες λοιπόν ουσιαστικά τονίζουν στις παρουσιάσεις τους ότι έχουν ισχυρά κεφάλαια οπότε οι αποκλίσεις μεταξύ δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 και πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας 4 στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 είναι οριακή.
Άρα το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι με όρους fully loaded common equity δηλαδή πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 4 και του IFRs 9 του διεθνούς λογιστικού προτύπου 9 που αποτιμάει πιο αυστηρά τον πιστωτικό κίνδυνο και επιδρά απευθείας στο κεφάλαιο…οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν πολύ – πολύ δυσμενή εικόνα στο stress test.
Είναι ενδεικτικό ότι με όρους κεφαλαιακής επάρκειας στο δυσμενές σενάριο εμφανίζουν οι 4 ελληνικές τράπεζες 7,32% common equity tier 1 και με όρους fully loaded common equity στο δυσμενές σενάριο εμφανίζουν δείκτη 5,05% δηλαδή κάτω από το μη καθορισμένο όριο του 5,5%.

Τράπεζα

Δυσμενές σενάριο common equity tier 1 (δείκτης)

Κεφάλαια common equity tier 1 δυσμενές σενάριο Fully loaded common equity στο δυσμενές σενάριο
Alpha

9,7%

4,744 δισ

7,3%

Εθνική

6,9%

2,710 δισ

4,8%

Eurobank

6,8%

2,62 δισ

4,5%

Πειραιώς

5,9%

2,945 δισ

3,6%

Σύνολο

7,32%

13 δισ

5,05%

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Με βάση αυτή την ανάλυση στο δυσμενές σενάριο του stress tests πρακτικά σίγουρα οι 3 τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Eurobank χρειάζονται υποχρεωτικές αυξήσεις κεφαλαίου και η Alpha bank προαιρετικά αν και θυμίζουμε ότι η Unicredit με Fully loaded common equity στο δυσμενές σενάριο είχε 7,1% και έκανε αύξηση κεφαλαίου 13 δισεκ. ευρώ.

Το συμπέρασμα

Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται 100% νέες αυξήσεις κεφαλαίου όχι 99% αλλά 100%

Υποσημείωση

Εάν κάποιοι αντιδράσουν θα αναφέρουμε ότι στο stress test δεν λήφθηκε υπόψη ο δείκτης coverage ratio NPEs δηλαδή ο πιο ουσιαστικός δείκτης που μας δείχνει την κάλυψη των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις......


Το αποτέλεσμα του stress tests για την Εθνική 5 Μαίου 2018

Το αποτέλεσμα του stress tests 29 Ιουλίου 2016 για την Unicredit


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS