Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Έρχονται διπλά ραβασάκια - Πως θα γίνει ο συμψηφισμός των εισφορών

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Έρχονται διπλά ραβασάκια - Πως θα γίνει ο συμψηφισμός των εισφορών
Τα ειδοποιητήρια που θα λάβουν οι  μη μισθωτοί  θα εμπεριέχουν  τον συμψηφισμό των  εισφορών με βάση τα εκκαθαρισμένα εισοδήματα του 2016
Με τέσσερις συνδυαστικούς τρόπους μπορούν να εξοφληθούν τα διπλά “ραβασάκια” του ΕΦΚΑ που καταφθάνουν, εκτός απροόπτου, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. 
Τα ειδοποιητήρια που θα λάβουν οι  μη μισθωτοί  θα εμπεριέχουν  τον συμψηφισμό των  εισφορών με βάση τα εκκαθαρισμένα εισοδήματα του 2016.
Για το λόγο αυτό , δηλαδή για να μην «κρασάρει» το σύστημα έως την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης , ο ΕΦΚΑ θα δώσει παράταση στην προθεσμία  για την καταβολή των εισφορών μηνός Μαρτίου που εκπνέει στις 30 Απριλίου. Στην εγκύκλιο που κοινοποίησε ο ΕΦΚΑ διευκρινίζεται η διαδικασία και δίνονται αναλυτικά παραδείγματα για τους συνδυαστικούς τρόπους πληρωμής των τρεχουσών εισφορών και των δόσεων. Επίσης αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ειδικότερα, όσοι μη μισθωτοί  δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα από το 2015 πρέπει να πληρώσουν το επιπλέον ποσό που τους αναλογεί σε εισφορές σε 5 δόσεις.
Η πρώτη δόση θα εμπεριέχεται στο « ραβασάκι» που θα λάβουν την ερχόμενη εβδομάδα και θα είναι πληρωτέα έως τα τέλη Μαΐου. Η τελευταία δόση θα πρέπει να καταβληθεί  μέχρι 30/9/2018.
Αντίθετα όσοι έχουν δηλώσει το 2016 μικρότερο εισόδημα από το 2015 έχουν πιστωτικό υπόλοιπο και θα λάβουν εφάπαξ επιστροφή χρημάτων από τον ΕΦΚΑ στον τραπεζικό τους λογαριασμό εντός 2μήνου από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Οσοι επιθυμούν το ποσό να παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ ,πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους.
Κατ εξαίρεση για φέτος, αν στο μεταξύ έχουν δημιουργηθεί νέες οφειλές από εισφορές του 2018, οι επιστροφές τους θα συμψηφιστούν. Από το δεύτερο 6μηνο του 2018, ο ΕΦΚΑ θα επιστρέφει τυχόν επιπλέον ποσά ακόμη και αν υπάρχει οφειλή για οποιαδήποτε αιτία ή ρύθμιση που τρέχει.
Ως εκ τούτου, στην Πάγια διαδικασία για κάθε έτος που έχει εκκαθαριστεί δεν υφίστανται πλέον ανεξόφλητες τρέχουσες εισφορές αλλά (ενδεχομένως) ανεξόφλητες δόσεις εκκαθάρισης.
Δεδομένου ότι η εκκαθάριση 2017 ολοκληρώνεται εντός του 2018 και έχουν δημιουργηθεί τρέχουσες εισφορές του νέου έτους, θα εξοφλούνται συνδυαστικά οι απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης και οι τρέχουσες εισφορές 2018 (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας μη ληξιπρόθεσμης κατά την ημερομηνία πληρωμής εισφοράς), ως εξής:
 
Παράδειγμα
 
Γενικές Παραδοχές
 
Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00€.
α. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 200,00€. Εξοφλείται η πρώτη δόση εκκαθάρισης.
β. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 450,00€ Εξοφλούνται:
- Η 1η και η 2η δόση εκκαθάρισης 400,00€
- Μερικώς η 3η δόση 50,00€
γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€ Εξοφλούνται όλες οι δόσεις της εκκαθάρισης
 
Β. Οφείλεται η τρέχουσα μη ληξιπρόθεσμη εισφορά
 
Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά την τρέχουσα εισφορά (2018), έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμη. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει το απαιτούμενο για την εξόφληση της εισφοράς, το εναπομείναν ποσό εξοφλεί τις επόμενες υπό έκδοση δόσεις εκκαθάρισης.
 
Παράδειγμα
 
Γενικές Παραδοχές
 
Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00€.
Απαιτητή τρέχουσα εισφορά Μαρτίου 2018, 167,95€.
α. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 300,00€. Εξοφλούνται:
- Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Μερικώς η εισφορά Μαρτίου 2018 100,00€
β. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 400,00€. Εξοφλούνται:
- Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Η εισφορά Μαρτίου 2018 167,95€
- Μερικώς η 2η δόση εκκαθάρισης 32,05€
γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€.
Εξοφλούνται:
- Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Η εισφορά Μαρτίου 2018 167,95€
- Οι τρεις επόμενες δόσεις (2η -4η ) 600,00€
- Μερικώς η 5η δόση 32,05€
 
Γ. Οφείλονται περισσότερες της μίας τρέχουσες εισφορές
 
Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά τις απαιτητές εισφορές, από την παλαιότερη προς την τρέχουσα, ως ανωτέρω.
 
Παράδειγμα
 
Γενικές Παραδοχές
 
Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00€.
Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2018, έκαστη 167,95€.
α. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 300,00€.
Εξοφλούνται:
- Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Μερικώς η εισφορά Φεβρουαρίου 2018 100,00€
β. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€. Εξοφλούνται:
- Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90€
- Δύο επόμενες δόσεις (2η -3η ) 400,00€
- Μερικώς η 4η δόση 64,10€
 
Δ. Οφείλονται περισσότερες της μίας δόσεις και τρέχουσες εισφορές
 
Εξοφλούνται με σειρά παλαιότητας, οι δόσεις εκκαθάρισης και στη συνέχεια, με την ίδια σειρά, οι τρέχουσες εισφορές.
 
Παράδειγμα
 
Γενικές Παραδοχές
 
Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00€.
Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018, έκαστη 167,95€. Απαιτητές δύο (2) δόσεις εκκαθάρισης. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 800,00€.
Εξοφλούνται κατά σειρά:
- Η 1η και 2η δόση εκκαθάρισης 400,00€
- Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90€
- Μερικώς η 3η δόση εκκαθάρισης 64,10€
 
Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής δόσης εκκαθάρισης, εξοφλούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, καθόσον αφορούν τις παλαιότερες εισφορές.
 
Παράδειγμα
 
Γενικές Παραδοχές
 
Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00€.
Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018, έκαστη 167,95€.
Εκπρόθεσμη καταβολή 1ης δόσης εκκαθάρισης (ημερομηνία πληρωμής 4.6.2018) Απαιτητή η 2η δόση εκκαθάρισης. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 800,00€. Εξοφλούνται:
- Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 1ης δόσης εκκαθάρισης 1,33€
- Η 2η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90€
- Η 3η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Μερικώς η 4η δόση εκκαθάρισης 62,77€
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 
Με το αρ.πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017 έγγραφο των Διευθύνσεων Εισφορών Μη Μισθωτών και Μισθωτών ΕΦΚΑ, έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.
Συγκεκριμένα:
«Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, λαμβάνουν βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτητές εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.
Ειδικά για το διάστημα από 1.1.2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, βάσει εισοδημάτων του προηγούμενου έτους, θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν καταβάλει κατ' ελάχιστο το ποσό που αντιστοιχεί στην, κατά περίπτωση, κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών (κατώτατο όριο).
Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής (εκκαθάριση) και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας είναι απαραίτητη η καταβολή του πλήρους ποσού της/των απαιτητών δόσεων της εκκαθάρισης».
 
Σε εκτέλεση των οδηγιών, μετά την εκκαθάριση εισφορών 2017, οι Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν καταβάλει:
- Τις εισφορές έως 2016
- Την / τις απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης 2017
- Το πλήρες ποσό εισφορών 2018 ή το κατ' ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί στην, κατά
περίπτωση, κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών (κατώτατο όριο). Στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών, ισχύει η χορήγηση βεβαίωσης μηνιαίας διάρκειας σύμφωνα με τις οδηγίες του πιο πάνω εγγράφου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS