Πως οι τράπεζες θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική κοινωνία; – Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας

Πως οι τράπεζες θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική κοινωνία; – Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας
Εάν οι τράπεζες μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα capital buffer 15 δισεκ. θα πουλήσουν πιο εύκολα προβληματικά δάνεια και θα προσελκύσουν πιο εύκολα καταθέσεις.
Πως οι τράπεζες θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική κοινωνία;
Ιστορικά ο ρόλος των τραπεζών τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια ήταν θεμελιώδης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Την περίοδο 2000 με 2009 οι τράπεζες μέσω των δανείων και καταθέσεων και μέσω της αύξησης του ενεργητικού συμμετείχε σχεδόν το 65% του εθνικού ΑΕΠ σε ετήσια βάση.
Οι τράπεζες είχαν άμεσο, καίριο, ουσιώδη ρόλο και οι τραπεζίτες ήταν στο επίκεντρο ως θεσμικοί θεματοφύλακες της εμπιστοσύνης και πίστης που πρέπει να διέπει τον τραπεζικό κλάδο.
Η οικονομία κατάρρευσε και μαζί κατέρρευσαν κοινωνία και τράπεζες.
Η ανεργία και η δραματική μείωση του ατομικού εισοδήματος οδήγησε σχεδόν το 1/7 του ενεργού οικονομικά πληθυσμού στα όρια της ατομικής χρεοκοπίας.
Δεν χρεοκοπούν μόνο εταιρίες αλλά και οι ιδιώτες….
Χάθηκε το 27% του εθνικού ΑΕΠ, η ανεργία εκτοξεύτηκε και μαζί και τα NPEs που είχαν φθάσει έως τα 116 δισεκ. για να μειωθούν στα 93 δισεκ. την έσχατη περίοδο.
Τι συνέβη στις τράπεζες, πόσες φορές ανακεφαλαιοποιήθηκαν με κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια, πως χάθηκαν και γιατί ο κλάδος ακόμη δεν έχει ανακάμψει είναι λίγο έως πολύ γνωστά.
Όμως πλησιάζει η ώρα της αλήθειας οι τράπεζες πρέπει ξανά να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική κοινωνία και τοπ ερώτημα είναι πως θα γίνει αυτό;
Οι ελληνικές τράπεζες για να μπορέσουν να έχουν άμεση επίδραση στον εθνικό πλούτο και στην ελληνική κοινωνία χρειάζονται
-Υπαρκτά κεφάλαια και υπαρκτή κεφαλαιακή επάρκεια
-Πλεονασματική ρευστότητα ή στο χειρότερο σενάριο ισοσκελισμένο δείκτη δάνεια προς καταθέσεις
-Μείωση των NPEs στα 20-30 δισεκ. στο τραπεζικό σύστημα
-Διοικήσεις τραπεζών με στρατηγική.

Πως οι τράπεζες θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία;

Τραπεζίτες investment bankers


Ας ξεκινήσουμε από τις διοικήσεις των τραπεζών.
Στο παρελθόν αυτοί που πρωτοστάτησαν στην μεγάλη αύξηση της περιουσίας των τραπεζών δεν ήταν investment banker ήταν παραδοσιακοί τραπεζίτες που ήξεραν ότι χρειάζονται καταθέσεις για να δοθούν δάνεια και κεφάλαια για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη.
Φθάνοντας στο σήμερα με εξαίρεση τον Μαντζούνη στην Alpha οι διοικήσεις των τραπεζών είναι investment bankers.
Καραβίας Eurobank, Μεγάλου Πειραιώς και Φραγκιαδάκης Εθνική προέρχονται από το investment banking και αυτή η σύμπτωση είναι αρκετά ευνοϊκή.
Ο SSM θέλει οι managers να μην είναι μεγάλης ηλικίας να έχουν διαδρομή και κυρίως να έχουν αναπτυξιακό όραμα.
Οπότε το ελληνικό team των τραπεζιτών αποτελείται από πολύ καλό υλικό.
Όμως πρέπει να πληρούνται και άλλες παράμετροι για να μπορέσουν οι τράπεζες να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική κοινωνία.

Τα κεφάλαια πρέπει να είναι υπαρκτά....

Όταν οι τράπεζες διαθέτουν 29,2 δισεκ. tangible book εκ των οποίων τα 21,2 δισεκ. είναι αναβαλλόμενη φορολογία οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι επαρκείς κεφαλαιακά.
Το ξέρουν οι τραπεζίτες, το ξέρει ο SSM και ίσως να μην το ξέρει η κοινωνία.
Όταν έχεις 21,2 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογία το κεφάλαιο αυτό για να μετατραπεί από λογιστικό σε υπαρκτό κεφάλαιο θα πρέπει στα επόμενα χρόνια να παραχθεί αντίστοιχη κερδοφορία 21,2 δισεκ.
Οι τράπεζες εμφανώς χρειάζονται νέα κεφάλαια για να μειώσουν την σχέση αναβαλλόμενης φορολογίας προς ίδια κεφάλαια και για να μειώσουν την σχέση αναβαλλόμενης φορολογίας προς πραγματικά κεφάλαια.
Τα κεφάλαια είναι ένα σημαντικό κομμάτι του σύνθετου πάζλ.

Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται ρευστότητα....

Τι σημαίνει αυτό;
Οι καταθέσεις συνολικά στο σύστημα είναι 140 δισεκ μαζί με του δημοσίου.
Τα δάνεια είναι 200 δισεκ. μαζί με του δημοσίου.
Αυτό σημαίνει χάσμα 60 δισεκ μεταξύ δανείων και καταθέσεων.
Εάν επικεντρωθούμε μόνο στις καταθέσεις ιδιωτών και στα δάνεια ιδιωτών το χάσμα είναι 57 δισεκ.
Αυτά τα 57 δισεκ. καλύπτονται από την ΕΚΤ και μέσω των repos ή άλλων εκδόσεων τραπεζικών τίτλων.
Οι τράπεζες δεν έχουν κεφάλαια που επαρκούν και δεν έχουν ρευστότητα τέτοιας κλίμακας που να επιτρέπει την ανάπτυξη.

Αρρώστια κόστους 93 δισεκ.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά μεταφέρουν στους ισολογισμούς τους μια μεγάλη αρρώστια τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα 93 δισεκ.
Δηλαδή με 93 δισεκ. οι ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν ούτε κεφάλαια που επαρκούν, ούτε ρευστότητα ικανή να συνδράμει στην ανάπτυξη.
Αποτέλεσμα όλων αυτών η μηδενική κερδοφορία.
Έχουμε τράπεζες που από παντού μπάζουν.
Βέβαια δεν έχουμε τράπεζες που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, τράπεζες που δεν προκαλούν πλέον αν ησυχία στους καταθέτες.
Έχει υπάρξει πρόοδος που πρέπει να αναγνωριστεί.
Όμως αυτή η πρόοδος δεν φθάνει.

Χρειάζονται μερίσματα στους μετόχους

Για να μπορέσουν οι τράπεζες να δώσουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική κοινωνία θα πρέπει να μπορούν να δημιουργούν κέρδη υπαρκτά, άρα να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους μετόχους τους που είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας.
Π.χ. η Alpha bank έχει 118 χιλιάδες μετόχους εκ των οποίων οι 116 χιλ. έχουν κάτω από 10 χιλ μετοχές έκαστος ενώ 207 θεσμικοί μέτοχοι κατέχουν το 85% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.
Αυτή η μετοχική σύνθεση είναι λάθος.
Μια τράπεζα χρειάζεται την μετοχική σύνθεση του 2005 της Alpha bank όπου οι ιδιώτες επενδυτές φυσικά πρόσωπα κατείχαν το 35% του μετοχικού κεφαλαίου.
Χρειάζεται όλο το σύστημα να αλλάξει και οι πολλοί, η κοινωνία να συμμετέχει πιο ενεργά στην ανάκαμψη των τραπεζών.
Οι τράπεζες είναι θεωρητικά πολυμετοχικές αλλά πρακτικά 207 funds ελέγχουν την Alpha και για να είμαστε ακριβείς μόνο 2-3 από αυτά τα 207 funds.
Οι ξένοι θεσμικοί, τα ξένα funds είναι απαραίτητα για την ευρυθμία των ελληνικών τραπεζών αλλά χρειάζονται οι τράπεζες μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που θα στηρίξουν υγιή ανάπτυξη και κάθε χρόνο σταθερά θα λαμβάνουν υψηλά μερίσματα.  
Χωρίς χρονοδιάγραμμα διανομής μερισμάτων οι ελληνικές τράπεζες είναι κακάσχημες θυγατέρες που όλο θα σουλουπώνονται και όλο θα μένουν στο ράφι.

Οι τράπεζες χρειάζονται κεφαλαιακό απόθεμα 15 δισ

Οι τράπεζες χρειάζονται απαραίτητα νέα κεφάλαια.
Εάν οι τράπεζες μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα capital buffer 15 δισεκ. θα πουλήσουν πιο εύκολα προβληματικά δάνεια και θα προσελκύσουν πιο εύκολα καταθέσεις.
Ταυτόχρονα έχοντας ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα 15 δισεκ. θα καταφέρουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των κεφαλαίων και του ενεργητικού και έτσι να παράξουν πραγματικά κέρδη.
Τα πραγματικά κέρδη θα μειώσουν την αναβαλλόμενη φορολογία και μειώνοντας την αναβαλλόμενη φορολογία θα μπορούν να διανείμουν μέρισμα στους μετόχους τους.
Αυτοί οι συσχετισμοί και η αλληλουχία παραμέτρων αποτελούν την βάση για ένα υγιές τραπεζικό σύστημα που θα σταματήσει να συρρικνώνεται.
Από 436,8 δισεκ. ενεργητικό το 2007 έχει συρρικνωθεί το τραπεζικό σύστημα στα 248 δισεκ.
Συρρίκνωση δεν σημαίνει ανάπτυξη.
Με την συρρίκνωση δεν μπορούν να δοθούν δάνεια.
Με την συρρίκνωση δεν μπορούν να αυξηθούν οι καταθέσεις ουσιωδώς.
Με την συρρίκνωση δεν μπορούν να παραχθούν ουσιώδη κέρδη.
Οι τράπεζες εάν θέλουν πραγματικά να προσφέρουν στην εθνική ελληνική οικονομία πρέπει να πάνε σε αυξήσεις κεφαλαίου το 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS