Άνεργος δανειολήπτης γλίτωσε δύο ακίνητα χάρη σε απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου

Άνεργος δανειολήπτης γλίτωσε δύο ακίνητα χάρη σε απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου
Να σημειωθεί ότι η απόφαση περιλαμβάνει περίοδο χάριτος για τέσσερα χρόνια με μηδενικές καταβολές ενώ η εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ
«Σωτήρια» απόφαση για άνεργο δανειολήπτη ο οποίος γλίτωσε δύο ακίνητα που είχε στην κατοχή και εποφθαλμιούσε τράπεζα καθώς είχε χρέη ύψους 25.000 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου με την απόφασή του ορθώνει τείχος προστασίας στον δανειολήπτη που δεν μπορούσε να εξοφλήσει την οφειλή του καθώς ήταν μακροχρόνια άνεργος
Η δικαστική απόφαση είναι πρωτόγνωρη για τη Δικαιοσύνη καθώς απαγορεύει στην τράπεζα να προχωρήσει σε κατάσχεση αρχικά της πρώτης κατοικίας αλλά και της δεύτερης κατοικίας.Η δικηγόρος Ευσταθία Ι. Μαχαίρα δικηγόρος Πειραιά η οποία πέτυχε την έκδοση της απόφασης κάνει λόγο για μία δίκαιη απόφασης καθώς ο δανειολήπτης δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει την οφειλή του προς την τράπεζα και την ίδια στιγμή ζητούσε καλύτερους όρους αποπληρωμής χωρίς όμως να κινδυνεύουν τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του που προήλθαν από κληρονομία
Πιο συγκεκριμένα το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου κάνοντας εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 5 περί ανεργίας χωρίς επανασυζήτηση, -ως συνήθως, όρισε ότι ο δανειολήπτης θα καταβάλει στην τράπεζα το ποσό των 104 ευρώ το χρόνο για είκοσι χρόνια.Επίσης το Δικαστήριο προχώρησε στην εξαίρεση της κύριας κατοικίας του διέθετε στην Αγία Παρασκευή όπως και δεύτερο ακίνητο στο οποίο είχε ψιλή κυριότητα διαμερίσματος στην ίδια περιοχή.
Πρόκειται για μια απόφαση, σταθμό αφού το Ειρηνοδικείο πρόταξε την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη καθώς  δεν προέκυπτε στοιχείο ή ο δόλος να αποφύγει την αποπληρωμή του χρέους.
Να σημειωθεί ότ η απόφαση περιλαμβάνει περίοδο χάριτος για τέσσερα χρόνια με μηδενικές καταβολές ενώ η εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 100.000  ευρώ.
Σύμφωνα με νομικούς κύκλους στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είχε ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη δεν θα είχε λάβει την προστασία του Δικαστηρίου και  η τράπεζα θα προχωρούσε στην εκποίηση  της περιουσιακής κατάστασης του άνεργου δανειολήπτη.Εύλογα, λοιπόν, βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για προστασία της πρώτης  κατοικίας πέφτουν στο κενό διότι η τράπεζα θα είχε σύμμαχο το χρόνο καθώς θα  ρύθμιζε την οφειλή που σκοπό θα είχε την αύξηση της αρχικής οφειλής προς την τράπεζα με συνέπεια η αρχική οφειλή να ξεπερνούσε τις 40.000 σε διάστημα μερικών χρόνων με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να έχανε το σπίτι του.
Τέλος να σημειωθεί ότι στο ενδεχόμενο άνεργος δανειολήπτης δημιουργήσει μελλοντικές οφειλές δεν προστατεύει η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου.Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου

Παραθέτω την απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου που εκδόθηκε μετά από συζήτηση της αίτησης εντολέως μου, η οποία ορθώς έκρινε ότι λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας του οφειλέτη, παρά το νεαρό της ηλικίας του, αδυνατεί να εξοφλήσει άμεσα το ποσό του δανείου του, ήτοι το ποσό των 25.000€.
Προς το σκοπό αυτό και κάνοντας εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων του Νόμου 3869/2010, ορίστηκαν μηδενικές καταβολές για μια τετραετία, κάνοντας εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 5 περί ανεργίας, χωρίς επανασυζήτηση, -ως συνήθως ορίζεται και ορισμός καταβολών 104€ για είκοσι έτη, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας του στην Αγία Παρασκευή.
Επίσης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ κατ' εξαίρεση και δεύτερο ακίνητο, ήτοι η ψιλή κυριότητα διαμερίσματος  στην Αγία Παρασκευή.
Εν κατακλείδι, πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, αφού αφενός εκτιμάται η οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, ορίζεται περίοδος χάριτος με μηδενικές καταβολές και εξαιρούνται  τα δύο ακίνητα του οφειλέτη με εμπορική αξία περί τα 100.000€, που σε άλλες περιπτώσεις θα ρευστοποιούνταν για την ικανοποίηση της Τράπεζας.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankignews.gr   

www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS