Regling (ESM): Απογοητευτική η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών - Ξεπερασμένα τα business plan και υψηλά τα NPLs

Regling (ESM): Απογοητευτική η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών - Ξεπερασμένα τα business plan και υψηλά τα NPLs
Η επόμενη κρίση δεν είναι στη... γωνία, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή - Η ευρωζώνη να ενισχυθεί
Μπορεί η επόμενη οικονομική κρίση να μην είναι στη... γωνία, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή.
Γι' αυτό και η ευρωζώνη πρέπει να ενισχυθεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Μόνιμου Μηχανισμού Στήριξης (ESM), Κ. Regling, μιλώντας σε συνέδριο στις Βρυξέλλες για το ζήτημα της εμβάθυνσης της νομισματικής ένωσης.
Υπάρχουν σοβαροί οικονομικοί λόγοι που επιβάλουν η ευρωζώνη να καταστεί ακόμη πιο ανθεκτική, σύμφωνα με τον ίδιο.
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της κρίσης του χρέους του ευρώ για διορθωθούν οι αδυναμίες της.
Τώρα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο.
Η οικονομία λειτουργεί καλά και αναπτύσσεται η συναίνεση μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ σχετικά με τα επόμενα βήματα για την εμβάθυνση της νομισματικής ένωσης.
Μην με καταλάβετε λάθος: δεν νομίζω ότι η επόμενη κρίση είναι κοντά στη γωνία.
Αλλά θα έρθει μια μέρα.
Και γι 'αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε όσο μπορούμε.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Δεκέμβριο συνίσταται σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει προτάσεις για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου.
Σύμφωνα με τον Regling, πολλές από αυτές τις ενέργειες πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και υπάρχουν και πράγματα με τα οποία διαφωνεί.
Ο ίδιος επικεντρώθηκε σε δύο θέματα στα οποία η σύγκλιση απόψεων έχει προχωρήσει περισσότερο.
Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η ανάπτυξη του ESM είναι τα δύο στοιχεία που ο πρόεδρος Tusk ζήτησε από τους υπουργούς Οικονομικών να εργαστούν.
Τα φορολογικά ζητήματα είναι ένα τρίτο στοιχείο, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη απόκλιση εδώ.
Οι πολιτικοί ηγέτες θα συζητήσουν αυτά τα θέματα στη σύνοδο κορυφής αύριο και Παρασκευή και στη συνέχεια και πάλι τον Ιούνιο.
Στο πρώτο θέμα, στην Ένωση Τραπεζών, η δημιουργία της ήταν ένα ουσιαστικό μέρος της αντίδρασης της Ευρώπης στην κρίση.
Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism) και το Συμβούλιο Ενιαίας Επίλυσης (Single Resolution Board) είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των ισχυρών τραπεζών της ζώνης του ευρώ και για την προστασία των φορολογουμένων σε μια επόμενη κρίση.
Για να ολοκληρώσουμε την Ένωση Τραπεζών, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ένα backstop για το Ταμείο Ενιαίας Διευκόλυνσης (Single Resolution Fund) και μια κοινή ασφάλεια καταθέσεων.
Αυτό θα ενισχύσει την οικονομική ολοκλήρωση, θα ενισχύσει τον οικονομικό καταμερισμό των κινδύνων και θα καταστήσει την οικονομία της ζώνης του ευρώ πιο ανθεκτική.
Υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση ότι ο ESM θα πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο του ανασταλτικού παράγοντα για το SRF.
Ωστόσο, πρέπει να γίνουν εργασίες για να μπορέσουμε να εισαγάγουμε το άλλο βήμα: μια κοινή ασφάλιση καταθέσεων.
Η κερδοφορία στον τραπεζικό τομέα της Ευρώπης είναι απογοητευτικά χαμηλή.
Οι αμερικανικές τράπεζες έχουν ταχύτερα κινηθεί για να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις μετά την κρίση.
Αυτό εξηγείται από την υπερφόρτωση των τραπεζών σε ορισμένες χώρες, ξεπερασμένων επιχειρηματικών μοντέλων, αλλά και το ιδιαίτερα υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Είναι αλήθεια ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται.
Αλλά παραμένουν υπερβολικά υψηλά, ειδικά σε ορισμένες χώρες.
Ο όγκος των κρατικών ομολόγων στους ισολογισμούς ορισμένων τραπεζών είναι επίσης πολύ μεγάλος.
Το πλαίσιο αφερεγγυότητας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.
Ελπίζω ότι θα είναι δυνατόν να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της κατανομής των κινδύνων και της μείωσης αυτών.
Επειδή μια κοινή ασφάλεια καταθέσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη θα συμβάλει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα καταστήσει έτσι λιγότερο ευάλωτη τη νομισματική ένωση.
Στο ζήτημα της ανάπτυξης του ESM τώρα, σύμφωνα με τον Regling, ο μηχανισμός έχει ωριμάσει σημαντικά από την ίδρυσή του.
Είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων και την εκταμίευση δανείων.
Αυτό έδωσε σημαντικές ικανότητες στην αγορά.
Με τα χρόνια, έχει αναλάβει πολλά νέα καθήκοντα.
Συμμετέχει πλέον περισσότερο στο σχεδιασμό των δημοσιονομικών πτυχών των προγραμμάτων.
Παρακολουθεί, επίσης, εάν οι πρώην χώρες του προγράμματος είναι σε θέση να επιστρέψουν τα δάνειά τους με το επονομαζόμενο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.
Και η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους του ESM είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Ο ESM είναι έτοιμος να αναλάβει νέες εργασίες.
Φυσικά, ένας ισχυρότερος και πιο ισχυρός ESM δεν αποτελεί στόχο από μόνο του.
Αλλά - όπως και η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης - μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο για να γίνει η νομισματική ένωση πιο ισχυρή.
Καθώς το ΔΝΤ αποσύρεται βαθμιαία από τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ο ESM θα μπορούσε στο μέλλον να σχεδιάζει, να διαπραγματεύεται και να παρακολουθεί νέα προγράμματα βοήθειας μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Φυσικά, αυτή η συνεργασία πρέπει να σέβεται πλήρως τις νομικές αρμοδιότητες και των δύο οργάνων και να αποφεύγει τυχόν αλληλοεπικάλυψη.
Ο ESM και η Επιτροπή έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται για ένα πλαίσιο που θα καθορίζει τη μορφή της συνεργασίας.
Ο ESM θα μπορούσε επίσης να διαχειριστεί μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση, όπως μια λειτουργία μακροοικονομικής σταθεροποίησης, εάν η Ευρώπη αποφασίσει να τα θέσει σε εφαρμογή.
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των επενδύσεων, να επιβραβεύσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ή να συμβάλουν γενικά στη μακροοικονομική σταθεροποίηση.
Αυτά τα δάνεια πρέπει να επιστραφούν στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού κύκλου και δεν θα έχουν καμία σχέση με τις μόνιμες μεταφορές μεταξύ χωρών.
Τέλος, ο ESM θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, εάν οι χώρες της ζώνης του ευρώ θα καθορίσουν ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, ώστε να καταστούν οι συμφωνίες με ιδιώτες πιστωτές πιο προβλέψιμες.
Ο ESM θα μπορούσε να παράσχει την ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους και να οργανώσει διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, σύμφωνα με τη Λέσχη του Λονδίνου.
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνει αυτοματοποίηση, όπως είναι η αυτόματη παράταση των προθεσμιών χρέους, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκυκλικές συνέπειες.
Ένα τελευταίο σημείο για τον ΕΜΣ είναι το νομικό του καθεστώς.
Ο Regling δηλώνει υπέρ της άποψης της ενσωμάτωσης του ESM στη Συνθήκη ΕΕ, αλλά πιστεύει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω δευτερογενούς νομοθεσίας.
Θα χρειαστεί να αλλάξει η Συνθήκη της ΕΕ ώστε να δοθεί στον ESM ένα καθεστώς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένας οργανισμός που είναι σαφώς ενσωματωμένος στη Συνθήκη της ΕΕ, με πρωτόκολλο, ίδιο κεφάλαιο και λογοδοσία έναντι των μετόχων της.
Ως εκ τούτου, ο ESM πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως διακυβερνητικός φορέας για λίγο.
Αλλά όταν αλλάξουμε τη Συνθήκη, θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε τον σαφή στόχο της ενσωμάτωσης του στο δίκαιο της ΕΕ, καταλήγει ο Regling.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS