Με 19,8 δισ DTA, 64 δισ σκληρό πυρήνα NPEs και 4,2 δισ. προ προβλέψεων έσοδα οι τράπεζες δεν είναι θωρακισμένες…

Με 19,8 δισ DTA, 64 δισ σκληρό πυρήνα NPEs και 4,2 δισ. προ προβλέψεων έσοδα οι τράπεζες δεν είναι θωρακισμένες…
Για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να χτυπήσουν το πρόβλημα των 64 δισεκ. που θα έχουν φθάσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών το 2019 χρειάζονται αυξήσεις κεφαλαίου 5-6 δισεκ. τουλάχιστον.
Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται μια επανάσταση αλλαγών ώστε να αποκτήσουν ξανά ουσιώδη παρέμβαση στο οικονομικό σύστημα.
Οι τράπεζες σήμερα είναι παθητικοί διαχειριστές του παρελθόντος τους, ασχολούνται μόνο με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν χορηγούν νέα δάνεια άρα δεν στηρίζουν την οικονομία και δεν διανείμουν μέρισμα άρα δεν στηρίζουν τους μετόχους τους.
Ταυτόχρονα τα 4,2 δισεκ. προ προβλέψεων έσοδα δεν επαρκούν καθώς με βάση τις προβλέψεις στο μέλλον θα δημιουργηθούν 20 δισεκ. νέα NPEs και 21 δισεκ. θα επαναχαρακτηριστούν από μη εξυπηρετούμενα…ενήμερα δάνεια.
Για να αλλάξει αυτό το παθογενές σύστημα χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αγγίξουν τους 3 βασικούς τομείς που ενίοτε χαρακτηρίζονται τοτέμ από τις ελληνικές τράπεζες.
1)Η δομή των κεφαλαίων τους
2)Το ύψος των κεφαλαίων τους
3)Η δυνατότητα επαρκούς ρευστότητας μη εξαρτημένης από το ευρωσύστημα

Οι τράπεζες στην Ελλάδα διαθέτουν 29,2 δισεκ. καθαρά κεφάλαια και 32,6 δισεκ. συνολικά μαζί με τα cocos και τα ομολογιακά tier 2.
Από τα 29,2 δισεκ. που είναι τα καθαρά τους κεφάλαια τα 19,8 δισεκ. είναι DTA δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογία δηλαδή λογιστικά κεφάλαια.
Το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση διαμορφώνεται περίπου στα 15,5 δισεκ. και αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες χρειάζονται συνεχή και ισχυρή κερδοφορία όχι για να ενισχύσουν τα κεφάλαια αλλά για να μετατρέψουν την φορολογική απαίτηση σε καθαρό κεφάλαιο.
Το ύψος των κεφαλαίων των τραπεζών και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 στο 17,1% είναι φαινομενικά υψηλός δείκτης καθώς κινείται πάνω από τον μέσο όρο στην Ευρώπης στο 15,5% αλλά πρακτικά με 64 δισεκ. πυρήνα προβληματικών δανείων (τα προβληματικά δάνεια που θα έχουν απομείνει το 2019), υψηλότατη αναβαλλόμενη φορολογία η έννοια της κεφαλαιακής επάρκειας είναι σχετική.
Ταυτόχρονα η αύξηση των καταθέσεων στο σύστημα είναι οριακή και προφανώς κατώτερη των προσδοκιών, οι τράπεζες συνεχίζουν να είναι εξαρτημένες από το ευρωσύστημα.
Για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να χτυπήσουν το πρόβλημα των 64 δισεκ. που θα έχουν φθάσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών το 2019 χρειάζονται αυξήσεις κεφαλαίου 5-6 δισεκ. τουλάχιστον.
Με τα κεφάλαια αυτά θα μπορέσουν να ακολουθήσουν πιο επιθετικές πολιτικές πωλήσεων και έτσι να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκια τους….

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS