Πλήρης άρση των capital controls:Τέλη 2018 με ΑΜΚ το καλοκαίρι ή 2019 εάν οι αυξήσεις μετατεθούν

Πλήρης άρση των capital controls:Τέλη 2018 με ΑΜΚ το καλοκαίρι ή 2019 εάν οι αυξήσεις μετατεθούν
Δεν υπάρχει και μεγάλη προθυμία από όλους – τράπεζες και δημόσιο – ώστε να αρθούν τα capital controls 100%..
Πότε θα αρθούν τα capital controls δηλαδή οι κεφαλαιακοί έλεγχοι στις ελληνικές τράπεζες;
Με βάση ορισμένες πηγές τα capital controls θα αρθούν κατά το μοντέλο της Κύπρου περίπου στα 3 χρόνια και όχι κατά το μοντέλο της Ισλανδίας στα 9,5 χρόνια.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή υπάρχουν δύο εναλλακτικά σενάρια για την άρση των capital controls.
Να σημειωθεί ότι αρχές του 2017 είχε εκτιμηθεί ότι στο τέλος του 2017 θα μπορούσε να υπάρξει πλήρης άρση.
Όμως με βάση νεότερες πληροφορίες οι δύο βασικές ημερομηνίες είναι ή τέλη του 2018 με ένα μεγάλο κύμα χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων τον Σεπτέμβριο του 2018 ή στα μέσα του 2019.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, στις οποίες κάποιες υποχρεωτικά θα προχωρήσουν και κάποιες άλλες προαιρετικά, θα καθορίσουν και τον ακριβή χρόνο των αυξήσεων κεφαλαίου.
Ανα και το bail In ως κίνδυνος έχει μηδενιστεί για τις τράπεζες, ωστόσο επειδή ακόμη υπάρχει καχυποψία στους καταθέτες τα βήματα, που θα πραγματοποιηθούν θα είναι τέτοια ώστε να μην διαταραχθεί η σταδιακά βελτιούμενη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ καταθετών και τραπεζών.
Ο χρόνος υλοποίησης των αυξήσεων κεφαλαίου λοιπόν θα είναι καθοριστικής σημασίας.
Εάν υλοποιηθούν ΑΜΚ το καλοκαίρι του 2018 τότε το μεγάλο κύμα άρσης των capital controls θα πραγματοποιηθεί Σεπτέμβριο του 2018 και έως το τέλος του 2018 θα έχει υπάρξει πλήρης άρση.
Εάν τώρα οι ΑΜΚ μετατεθούν για το 2019 σενάριο – και αυτό πιθανό – τότε και η άρση των κεφαλαιακών ελέγχων ή capital controls θα είναι αργή με προοπτική πλέον το 2019.
Οι τράπεζες και ειδικά το ελληνικό δημόσιο έχουν διαπιστώσει ότι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι έχουν συμβάλει στην μείωση της φοροδιαφυγής, στον καλύτερο φορολογικό έλεγχο ενώ…η ομηρία αποτελεί καλό μέσο πίεσης σους ασυνεπείς.
Οπότε δεν υπάρχει και μεγάλη προθυμία από όλους – τράπεζες και δημόσιο – ώστε να αρθούν τα capital controls 100%...

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS