ΥΠΟΙΚ: Αναμένεται σύντομα η ενεργοποίηση του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜΜΕ»

ΥΠΟΙΚ: Αναμένεται σύντομα η ενεργοποίηση του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜΜΕ»
Ο ΣΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜΜΕ» και το χαρακτηρίζει σημαντικό και ενδιαφέρον για τις ελληνικές παραγωγικές/μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις
Στην άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜΜΕ», θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2016 από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020).
Περιλαμβάνει μια σειρά από σύνθετες δράσεις - οι οποίες είναι απαραίτητες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εξωστρέφειάς τους και ιδιαίτερα όταν αυτή κατευθύνεται σε νέες αγορές - και έχουν περιορισμένα προβλεφθεί σε άλλα προγράμματα.
Τα θετικά στοιχεία του νέου προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, για το οποίο η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου 2018, επισημαίνει με σημερινή ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
Ο σύνδεσμος εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο πρόγραμμα και το χαρακτηρίζει σημαντικό και ενδιαφέρον για τις ελληνικές παραγωγικές/μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις.

wwwbankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS