Στο 79,5% το πσοστό της Intracom Holdings στην Intrakat

Στο 79,5% το πσοστό της Intracom Holdings στην Intrakat
Τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 13.11.2017 λόγω της πίστωσης και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εκδότριας
Σε ποσοστό 79,5% ανήλθε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της "Intrakom Holdings"επί μετοχών της"Intrakat".
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και διακριτικό τίτλο "INTRAKAT" (εφεξής η "Εκδότρια"), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 13/11/2017 γνωστοποίησης της βασικής μετόχου της, εταιρείας "INTRACOM HOLDINGS" (εφεξής η "Εταιρεία"), σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Εκδότριας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 13.11.2017 λόγω της πίστωσης και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εκδότριας που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 07/07/2017 Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26/06/2017 Τ.Γ.Σ., γνωστοποιεί ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας επί μετοχών της Εκδότριας ανέρχεται πλέον σε 79,556% (δηλ. 24.246.451 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 30.477.156), έναντι προηγούμενου ποσοστού 74,719%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS