Intrakat: Στα 9,143 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Intrakat: Στα 9,143 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ
Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 30.477.156 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία
Σε 9.143.146,80 ευρώ ανέρχεται πλέον το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Ιntrakat μετά την ολοκλήρωση και την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ιntrakat (εφεξής "η Εταιρία"), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:
(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 07.07.2017 σε συνδυασμό με την από 6.10.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.
(β) την από 13.11.2017 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 9.143.146,80 ευρώ, και διαιρείται σε 30.477.156 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε 30.477.156.
Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ύψους 10.159 χιλ. ευρώ μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 229 χιλ. ευρώ περίπου, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 5.1 του από 31.10.2017 εγκριθέντος από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμπληρώματος, του από 12.10.2017 Ενημερωτικού Δελτίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS