Intrakat: Στις 30 Νοεμβρίου 2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Intrakat: Στις 30 Νοεμβρίου 2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ
Στις 30 Νοεμβρίου 2017 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της εταιρείας η Intrakat, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η εταιρεία.
Πιο αναλυτικά:
«Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της, εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ", σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Kτίριο Β7, 3ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση του από 8-11-2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας μας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT" μετά από ακρόαση: α) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας β) της έκθεσης του Ορκωτού-Ελεγκτή –Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρείας
2. Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας μας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT" σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 – 5 του Ν. 2166/1993.
3. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
4. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω συγχώνευση.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 11.12.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.
Σε περίπτωση που και κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 22.12.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.
Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι: Α. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (ΣAT) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές ) της Εταιρείας.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25.11.2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.11.2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 27.11.2017, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Για την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 7.12.2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 8/12/2017, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.
Για τη Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 18/12/2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 19/12/2017, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS