Μετά τα AQRs και πλειστηριασμούς…στον ορίζοντα και η αναβαλλόμενη φορολογία DTA

Μετά τα AQRs και πλειστηριασμούς…στον ορίζοντα και η αναβαλλόμενη φορολογία DTA
Εάν θέλουμε ψύχραιμα να αποτιμήσουμε τους κινδύνους στους ισολογισμούς των τραπεζών τότε το συμπέρασμα είναι ένα…χρειάζονται υψηλότερα κεφαλαιακά αποθέματα .....
Μετά τα AQRs που δεν πραγματοποιήθηκαν με την συγκατάβαση του ΔΝΤ και τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει η έωλη κατάσταση με τους πλειστηριασμούς…ένα άλλο ζήτημα φαίνεται βαθιά στον ορίζοντα που θα μπορούσε να πλήξει τις ελληνικές τράπεζες.
Το πρόβλημα ονομάζεται αναβαλλόμενη φορολογία DTA.
Οι τράπεζες διαθέτουν 33,4 δισεκ. κεφάλαια, περίπου 28,8 δισεκ. tangible book και 19,8 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογία.
Η αναβαλλόμενη φορολογία είναι λογιστικό κεφάλαιο και σε κάθε χρήση όταν μια τράπεζα εμφανίζει κέρδη αφαιρείται ο αναβαλλόμενος φόρος και όταν έχει ζημίες υποχρεούται σε ισόποση με την ζημία ΑΜΚ υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Είναι πολύ πιθανό ελέω IFRs9, ελέγχων, stress tests και νέων πολιτικών με τα νέα – και θα δούμε τι θα συμβεί με τα παλαιά – NPLs οι τράπεζες αντί να εμφανίσουν κέρδη να καταγράψουν ζημίες εξέλιξη που θα ενεργοποιήσει την διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ισχυρές κεφαλαιακά.
Μάλιστα εσχάτως δύο από τις πιο «καλές» τράπεζες η Eurobank και η Εθνική θα έχουν αρνητική επίδραση στα κεφάλαια core tier 1.
Η Eurobank από την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε core tier 2 αποδυνάμωσε το core tier 1 κατά 3% και από 17,4% θα έχει 14,4%...
Να σημειωθεί ότι για τα 950 εκατ προνομιούχων μετοχών δεν πλήρωνε επιτόκιο λόγω αρνητικών αποθεματικών ενώ για τα 950 εκατ core tier 2 θα πληρώνει 61 εκατ ευρώ ή 6,40% επιτόκιο ετησίως.
Όμως και η Εθνική έχει ζήτημα με την Εθνική Ασφαλιστική καθώς η εμπλοκή με την Calamos μάλλον θα ξεπεραστεί βέβαια αλλά εάν ξεκινήσουν τα stress tests χωρίς να έχει διευθετηθεί το ζήτημα το όφελος από την πώληση….θα επαναξιολογηθεί στο stress tests επηρεάζοντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει πολλά ανοικτά μέτωπα.
Έλεγχοι, stress tests, NPLs και NPEs νέοι κανονισμοί.
Εάν θέλουμε ψύχραιμα να αποτιμήσουμε τους κινδύνους στους ισολογισμούς των τραπεζών τότε το συμπέρασμα είναι ένα…χρειάζονται υψηλότερα κεφαλαιακά αποθέματα .....

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS