Επιχειρήσεις

ΕΛΓΕΚΑ: Εκδόθηκαν οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης του ομίλου για τη χρήση του 2016

tags :
ΕΛΓΕΚΑ: Εκδόθηκαν οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης του ομίλου για τη χρήση του 2016
Ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013
Ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση του 2016 που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές, για τον οποίο εκδόθηκαν οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας και των Ελληνικών θυγατρικών της για τη χρήση 2016, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και την υπ' αριθ. ΠOΛ.1124/2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης