Το ΔΝΤ παραμένει στο ελληνικό πρόγραμμα, για να ασκήσει πίεση στο χρέος – Εγκαταλείπεται το σχέδιο αποχώρησης 2/2018

Το ΔΝΤ παραμένει στο ελληνικό πρόγραμμα, για να ασκήσει πίεση στο χρέος – Εγκαταλείπεται το σχέδιο αποχώρησης 2/2018
Η νέα πιστωτική γραμμή θα είναι υπό αίρεση όπως ο δημοσιονομικός κόφτης εάν υπάρχουν αποκλείσεις θα ενεργοποιείται…π.χ. εάν οι αποδόσεις των ομολόγων ξεφύγουν πάνω από ένα όριο θα ενεργοποιείται.
Παραμένει στο ελληνικό πρόγραμμα το ΔΝΤ και ουσιαστικά εγκαταλείπονται τα σχέδια αποχώρησης του Ταμείου τον Φεβρουάριο του 2018.
Πριν εύλογο χρονικό διάστημα ΕΕ και Ελλάδα είχαν συγκλίνει στην άποψη ότι το ΔΝΤ δεν έχει πλέον άλλο ρόλο στο ελληνικό πρόγραμμα και θα αποχωρήσει τον Φεβρουάριο 2018.
Μετά τις γερμανικές εκλογές και την θέση του FDP που θα συμμετάσχει στην Γερμανική κυβέρνηση ότι το ΔΝΤ είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού προγράμματος και ην υπαναχώρηση του Ταμείου για το ζήτημα των AQRs των ελληνικών τραπεζών τα δεδομένα έχουν πλήρως μεταβληθεί.
Η αλλαγή αυτή ωστόσο διασώζει και την Ελλάδα γιατί εάν αποχωρούσε το ΔΝΤ ήταν μαθηματικώς βέβαιο ότι θα κατάρρεε και η προσπάθεια διευθέτησης του ελληνικού χρέους.
Η παραμονή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα που θέλει και το Γερμανικό FDP, διευκολύνει και την Ελλάδα καθώς η πίεση για την διευθέτηση του χρέους θα συνεχίσει να ασκείται.
Με αυτή την αλλαγή στρατηγικής
1)Η Ελλάδα θα διατηρήσει για σύμμαχο το ΔΝΤ στο ζήτημα του χρέους
2)Η ελληνική πλευρά θα ζητήσει στήριξη στο θέμα του κλεισίματος της αξιολόγησης που δεν θα κλείσει Δεκέμβριο 2017 αλλά Ιανουάριο 2018.
Τουλάχιστον Ιανουάριο 2018 να κλείσει η 3η αξιολόγηση για να ακολουθήσει η 4η αξιολόγηση και η τελευταία που θα κλείσει το πρόγραμμα.

Τι ζητάει το ΔΝΤ

Για να παραμείνει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα ζητάει
1)Να διασφαλιστεί η στοχοθεσία για τα πρωτογενή πλεονάσματα
2)Για τις τράπεζες δεν θα παρουσιάσει έως το πέρας των stress tests Μάιο 2018 απόψεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συστημική αστάθεια.
Ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει στην ΕΚΤ ότι ζητάει stress tests που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα των NPLs
Ως προς τα NPLs ζητάει το Ταμείο πολύ σημαντικότερες πρωτοβουλίες μείωσης των NPLs.
3)Το ΔΝΤ θα ζητήσει να συμφωνηθεί μια νέα πιστωτική γραμμή για την Ελλάδα.
Δεν μπορεί με το πέρας του 3ου προγράμματος στήριξης η Ελλάδα να έχει καθαρή έξοδο από το μνημόνιο.
Θα απαιτηθεί ένας μηχανισμός στήριξης ειδικά των εκδόσεων ομολόγων και αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από ECCL ή PCCL με ρήτρες ότι θα ενεργοποιείται όταν θα υπάρχουν αποκλείσεις από κάποιους προκαθορισμένους στόχους.
Η νέα πιστωτική γραμμή θα είναι υπό αίρεση όπως ο δημοσιονομικός κόφτης εάν υπάρχουν αποκλείσεις θα ενεργοποιείται…π.χ. εάν οι αποδόσεις των ομολόγων ξεφύγουν πάνω από ένα όριο θα ενεργοποιείται.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS