ΕΚΤ: Σε γαλλικές και γερμανικές εταιρείες το 54% των αγορών ομολόγων από τον Ιούνιο 2016

ΕΚΤ: Σε γαλλικές και γερμανικές εταιρείες το 54% των αγορών ομολόγων από τον Ιούνιο 2016
Των συνολικών εταιρικών ομολόγων - ύψους 114,7 δισ. ευρώ - που έχει αγοράσει η ΕΚΤ 
Η Γαλλία και η Γερμανία έλαβαν τη μερίδα του λέοντος των αγορών εταιρικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), όπως προκύπτει από στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα (6/10/2017).
Ειδικότερα, οι εταιρείες στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης αντιπροσωπεύουν συνολικά το 54% των συνολικών εταιρικών ομολόγων - ύψους 114,7 δισ. ευρώ - που έχει αγοράσει η ΕΚΤ από τον Ιούνιο του 2016, σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους δανεισμού και τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας.
Τα εταιρικά ομόλογα αναμένεται να λάβουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο των αγορών της ΕΚΤ το 2018, καθώς οι αγορές δημόσιου χρέους ενδέχεται να περιοριστούν, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παραβίασης των νομικών ορίων.
Τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ότι η ΕΚΤ τηρεί σε γενικές γραμμές το σχέδιό της για αγορές ομολόγων κατ’ αναλογία με το υφιστάμενο χρέος των εταιρειών της Ευρωζώνης που έχουν βαθμό επενδυτικής ποιότητας και δεν είναι τράπεζες.
Η Γαλλία, της οποίας οι εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 31% όλων των επιλέξιμων ομολόγων, υποεκπροσωπείται ελαφρώς στο 29% των αγορών της ΕΚΤ, και το ίδιο ισχύει και για την Ιταλία.
Η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες ήταν οριακά υψηλότερα από τις ποσοστώσεις τους, σύμφωνα με τα στοιχεία.
Τα στοιχεία ανά τομέα έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι επιχειρήσεις υποδομών, οι δύο μεγαλύτεροι τομείς, ήταν οριακά κάτω από τις ποσοστώσεις τους, ενώ οι τηλεπικοινωνίες και οι κατασκευαστικές εταιρείες ήταν οριακά υπερ-αντιπροσωπευμένες.
Η ΕΚΤ, η οποία είχε δημοσιεύσει παρόμοια στοιχεία τον Ιούνιο, θα ενημερώνει τώρα τα εν λόγω στοιχεία δύο φορές το χρόνο.
Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει στις 26 Οκτωβρίου ότι θα μειώσει τις μηνιαίες αγορές της, που σήμερα ανέρχονται σε 60 δισ. ευρώ, από τον Ιανουάριο, λόγω του ισχυρότερου πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS