ΔΝΤ: Παρά την ανάκαμψη, η δυνητική ανάπτυξη παραμένει στο 2% ή χαμηλότερα στις μισές χώρες των G20

ΔΝΤ: Παρά την ανάκαμψη, η δυνητική ανάπτυξη παραμένει στο 2% ή χαμηλότερα στις μισές χώρες των G20
Η βιωσιμότητα της ανάπτυξης των G20 δεν είναι εξασφαλισμένη, προειδοποιεί το ΔΝΤ 
Οι G20 έχουν προχωρήσει αρκετά προς την κατεύθυνση της ισχυρής, βιώσιμης και ισορροπημένης ανάπτυξης, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, τονίζει σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε σήμερα (6/10/2017) το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΔΝΤ, η ανάπτυξη είναι ισχυρότερη στις G20, αλλά υπάρχουν πηγές ανησυχίας.
«Μετά από μια αργή ανάκαμψη, η ανάπτυξη έχει ενισχυθεί και τα κενά παραγωγής αναμένεται να κλείσουν σε περίπου τις μισές χώρες των G20 έως το 2018.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν συμπτώματα ανεπαρκούς ζήτησης σε πολλές προηγμένες οικονομίες, με τον πληθωρισμό να βρίσκεται κάτω από τον στόχο, ενώ πολλές αναδυόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τις χαμηλές τιμές των βασικών προϊόντων ή εσωτερικά προβλήματα», αναφέρεται στην έκθεση.
Παράλληλα, το ΔΝΤ τονίζει ότι η βιωσιμότητα της ανάπτυξης των G20 δεν είναι εξασφαλισμένη.
Η κυκλική ανάκαμψη έχει σταθεροποιηθεί, αλλά η αύξηση της παραγωγικότητας παραμένει χαμηλή, με τη δυνητική ανάπτυξη των περισσότερων από τις μισές οικονομίες των G20 να υπολογίζεται σήμερα γύρω στο 2% ή χαμηλότερα, με τα χαμηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στις προηγμένες οικονομίες, αναφέρει το ΔΝΤ.
Όπως σημειώνει το ΔΝΤ, οι ανισορροπίες δημιουργούν κινδύνους βιωσιμότητας.
Παράλληλα, το Ταμείο υπογραμμίζει ότι η πρόοδος προς την ισορροπημένη ανάπτυξη παραμένει ατελής.
Την ίδια ώρα, ενώ μειώθηκαν πολύ από την κρίση, οι εξωτερικές ανισορροπίες παραμένουν υπερβολικές και επικεντρώνονται στις προηγμένες οικονομίες.
Όπως προειδοποιεί το ΔΝΤ, τα επίπεδα του χρέους είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι πριν από την κρίση, ιδιαίτερα το δημόσιο χρέος στις προηγμένες οικονομίες και το ιδιωτικό χρέος σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες.
Παράλληλα, στην έκθεση του ΔΝΤ αναφέρεται ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επανεξισορρόπηση και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ανάπτυξης, καθώς κα στη βελτίωση του συνδυασμού των μακροοικονομικών πολιτικών.
Όπως τονίζει το Ταμείο, η μακροοικονομική πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ η νομισματική πολιτική παραμένει κατάλληλα ευνοϊκή στις προηγμένες οικονομίες.
Το ΔΝΤ τονίζει ακόμη ότι σε ορισμένες χώρες πρέπει να μειωθούν περαιτέρω τα ελλείμματα.
Παράλληλα, το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι οι εσωτερικές ανισορροπίες χρειάζονται προσοχή, ενώ αναφέρει ότι όπου το δημόσιο χρέος είναι υψηλό (π.χ. Ιταλία, Ιαπωνία, ΗΠΑ), τα μεσοπρόθεσμα σχέδια εξυγίανσης θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα για τη μείωση των τρωτών σημείων.
Την ίδια ώρα, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η εξωτερική ρύθμιση πρέπει να συνεχιστεί, ενώ η προσαρμογή του συνδυασμού πολιτικών που αναφέρθηκε παραπάνω θα συμβάλει στη μείωση των πλεονασμάτων και των ελλειμμάτων στις προηγμένες οικονομίες.
Τέλος, το Ταμείο αναφέρει πως η διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης απαιτεί φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πέραν της εφαρμογής των αναπτυξιακών στρατηγικών των G20 που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Οι ανάγκες διαφέρουν μεταξύ των χωρών, αλλά υπάρχει σημαντικό περιθώριο αύξησης της δυνητικής ανάπτυξης στα περισσότερα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS