Εμπλοκή με τις νέες εκδόσεις ομολόγων - Το όριο του ελληνικού χρέους στα 325 δισ. του ΔΝΤ θα το διατηρήσει και ο ESM

Εμπλοκή με τις νέες εκδόσεις ομολόγων - Το όριο του ελληνικού χρέους στα 325 δισ. του ΔΝΤ θα το διατηρήσει και ο ESM
Εμπλοκή και στην δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας από τα υπόλοιπα του 3ου μνημονίου
Το όριο του ελληνικού χρέους στα 325 δισεκ. ευρώ που έχει θέσει το ΔΝΤ θα το διατηρήσει και ο ESM o Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης οπότε ανακύπτει μείζον θέμα για τα νέα σχέδια εξόδου της Ελλάδος στις αγορές.
Πρακτικά θα πρέπει να μειωθεί το απόθεμα των 30 δισεκ. εντόκων γραμματίων και repos αλλά με αυτόν τον τρόπο θα αποδυναμωθεί η βραχυπρόθεσμη ρευστότητα.

Ήδη η ελληνική κυβέρνηση προβλέψει ότι το συνολικό δημόσιο χρέος θα ανέλθει στα 327,90 δισεκ. το 2018 – κυρίως λόγω της νέας δόσης των 5,5 δισεκ. της 3ης αξιολόγησης -.
Εφόσον όμως το όριο του χρέους θα παραμείνει σε απόλυτα μεγέθη στα 325 δισεκ. – παρά την μείωση του σε ποσοστιαία βάση – ουσιαστικά θα υπάρξει σοβαρή εμπλοκή στα σχέδια της Ελλάδος να ξαναβγεί στις αγορές με νέα δημοπρασία προσθέτοντας νέο χρέος.
Η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να δημιουργήσει νέο χρέος αλλά μόνο να ανακυκλώσει παλαιό χρέος
Το όριο των 325 δισεκ. το έχει υιοθετήσει και ο ESM και όχι μόνο το ΔΝΤ.
Ταυτόχρονα υπάρχει εμπλοκή και στα σχέδια για την δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας στο τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.
Το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα αδιάθετα ή μέρος των αδιάθετων δανείων του ESM (του τρίτου προγράμματος στήριξης) ώστε να δημιουργηθεί απόθεμα από ταμειακά διαθέσιμα ασφαλείας.
Εάν π.χ. απομείνουν από το τρίτο πρόγραμμα 30 δισεκ. να χρησιμοποιήσει 10 δισεκ για την δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας.
Όμως με βάση καλά ενημερωμένες πηγές, οι ευρωπαίοι δεν θα δεχθούν να δημιουργηθεί απόθεμα από ταμειακά διαθέσιμα ασφαλείας χωρίς να συναφθεί μια νέα πιστωτική γραμμή τύπου ECCL.
Πάντως θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι το ΔΝΤ εφόσον αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα - θα εξαρτηθεί και από την στάση του FDP στην Γερμανία - ο ESM θα αποπληρώσει το εναπομείναν δάνειο του ΔΝΤ προς την Ελλάδα.
Τα δάνεια του ΔΝΤ προς την Ελλάδα ανέρχονατι σε 11,6 δισεκ. ευρώ.


Το εμπόδιο των 325 δισεκ. στο ελληνικό χρέος

Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο στο όριο του ελληνικού χρέους στα 325 δισεκ. ίσως να μειωθεί το όριο των εντόκων στα 14,9 δισεκ. είτε θα μειωθούν τα repos του ελληνικού δημοσίου ύψους 15,2 δισ.
Υπάρχει ένας λογαρισμός από έντοκα γραμμάτια και repos 30 δισεκ.
Ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί η εμπλοκή στο χρέος των 325 δισεκ. είναι να αρχίσει να μειώνεται το σκέλος των εντόκων ή των repos να μετατοπίζεται το χρέος από βραχυχρόνιες περιόδους σε πιο μεσοπρόθεσμες περιόδους.

Πάντως ορισμένες πηγές θεωρούν ότι άπαξ και τα έντοκα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην βραχυπρόθεσμη ρευστότητα καθώς αποτελούν ανακυκλούμενη πίστωση δεν είναι λογικό να μειωθούν.
Στον προϋπολογισμό έχει σχεδιαστεί μεταξύ άλλων, σειρά νέων ομολογιακών εκδόσεων σταθερού επιτοκίου με κομβικές διάρκειες το 2018 καθώς και ανταλλαγές παλαιοτέρων ομολόγων προερχόμενων από το PSI με νέα ομόλογα, στο πλαίσιο ενός συντεταγμένου προγράμματος διαχείρισης υφιστάμενων υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου χρέους (LME - Liability Management Exercise), κατά τα πρότυπα της πρόσφατης έκδοσης του νέου 5-ετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήξης 2022 και της αντίστοιχης ανταλλαγής ΟΕΔ λήξης 2019, που έλαβαν χώρα την 1 Αυγούστου 2017.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, από τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017, διασφαλίζεται η επί της ουσίας παροχή έμμεσης εγγύησης από τους Ευρωπαίους Εταίρους προς το ΕΔ για απρόσκοπτη έξοδό του στις αγορές, με πιθανή εκταμίευση στο τέλος του προγράμματος μέρους των αδιάθετων δανειακών κεφαλαίων του τρέχοντος προγράμματος, με στόχο τη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας του ΕΔ.
Επιπροσθέτως, με στόχο την αναδημιουργία επαρκούς ρευστότητας και μίας αντιπροσωπευτικής καμπύλης αποδόσεων ομολόγων αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τη δημιουργία επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ΕΔ, αποκλειστικά από την διεθνή και εγχώρια αγορά κεφαλαίων μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, θα επιχειρηθεί εκ νέου η έξοδος στις αγορές.

Ποιος είναι ο στόχος της ομογενοποίησης 20 ομολόγων του PSI+ σε 4 ή 5

Ποιος είναι ο στόχος των swaps των 20 ομολόγων που είχαν εκδοθεί το 2012 στα πλαίσια του PSI+ μέσω της συγκέντρωσης τους ουσιαστικά σε 4 ή 5 εκδόσεις;
Εφόσον είναι 4 εκδόσεις πρακτικά τα 5 ομόλογα από το 2022 έως το 2027 θα ενοποιηθούν σε ένα λήξης 2027.
Τα 5 ομόλογα από το 2028 έως το 2032 θα ενοποιηθούν στο ομόλογο λήξης 2032.
Τα 5 ομόλογα από το 2032 έως το 2037 θα ενοποιηθούν στο ομόλογο λήξης 2037.
Τα 5 ομόλογα από το 2037 έως το 2042 θα ενοποιηθούν στο ομόλογο λήξης 2042.
Εάν είναι 5 εκδόσεις τα 4 ομόλογα από το 2022 έως το 2026 θα ενοποιηθούν στο ομόλογο λήξης 2026 κ.ο.κ.
Στόχος της κίνησης αυτής είναι να καταστεί η καμπύλη αποδόσεων πιο ρεαλιστική, να έχει ρευστότητα και βάθος η αγορά ομολόγων.
Σήμερα υπάρχουν 20 ομόλογα με πολύ μικρή εμπορευσιμότητα και με επιτόκια μεταξύ 5,60% με 6,40%.
Με την ομογενοποίηση των 20 ομολόγων σε 4 ή 5 εκδόσεις ουσιαστικά αρχίζει η καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων να γίνεται πιο ρεαλιστική και εμπορεύσιμη.
Ταυτόχρονα τα νέα ομόλογα αναμένεται λόγω του μεγαλύτερου βάθους που θα αποκτήσουν και την συγκυρίας εκείνης της περιόδου να έχουν χαμηλότερα επιτόκια.
Εν τω μεταξύ το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει μετά το πέρας της 3ης αξιολόγησης που προσδιορίζεται για Φεβρουάριο 2018 να εκδώσει 2 νέα ομόλογα μια νέα 3ετία και ένα ετήσιο έντοκο ή 52 εβδομάδων έντοκο γραμμάτιο.
Η εκτιμώμενη απόδοση στο ετήσιο έντοκο γραμμάτιο θα είναι στο 1,6% υπό την αίρεση ότι τα έντοκα 3 και 6 εβδομάδων θα υποχωρήσουν προς την ζώνη του 1,20% με 1,40%.
Το 3ετές ομόλογο εκτιμάται ότι θα έχει απόδοση περίπου στο 2,7% με 3%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συνολικά έντοκα γραμμάτια φθάνουν τα 14,9 δισεκ. εκ των οποίων περίπου τα 9,5 με 10 δισεκ. κατέχουν οι τράπεζες και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία και ορισμένοι ξένοι.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS