ΚΕΔΕ: Κοινοποιήθηκε στους Δημάρχους η απόφαση του Δ.Σ. για τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων

ΚΕΔΕ: Κοινοποιήθηκε στους Δημάρχους η απόφαση του Δ.Σ. για τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων
Η Πρόταση της ΚΕΔΕ προς τους Δήμους για τα επόμενα βήματα τους
Σε όλους τους δημάρχους της χώρας κοινοποιήθηκε σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2017, η απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), να μην κατατεθούν από τους δήμους τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Στην απόφαση συμπεριλαμβάνονται και οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι, για την καλύτερη οργάνωση και «θωράκιση» τους απέναντι στο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο ζητείται η κατάθεση των χρημάτων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι δήμοι θα πρέπει να αποτυπώσουν την πραγματική οικονομική θέση τους προκειμένου τα τυχόν αποθεματικά που υπάρχουν, να αντιστοιχηθούν σύμφωνα με συγκεκριμένα δεδομένα σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και επιπλέον κόστη που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα η αυξημένη μισθοδοσία και η μείωση του ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού.
Σε περίπτωση που και μετά από αυτήν την αντιστοίχηση υπάρξει υπόλοιπο αποθεματικού, προτείνεται η διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, σε όποιον δήμο δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή η κατάθεση του υπόλοιπου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Όπως τονίζεται στη σχετική κοινοποίηση η ΚΕΔΕ «προγραμματίζει άμεσα στο επόμενο διάστημα, συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS