Μια πρόταση για την οριστική εξυγίανση των τραπεζών – Με 20 δισ. να καλυφθεί το 75% του DTA και το 60% των NPEs

Μια πρόταση για την οριστική εξυγίανση των τραπεζών – Με 20 δισ. να καλυφθεί το 75% του DTA και το 60% των NPEs
Μόνο εάν οι ελληνικές τράπεζες καταστούν πάλι πανίσχυρες, όχι αδύναμες όπως είναι, η ελληνική οικονομία θα σημειώσει άλμα προς τα εμπρός.
Οι ελληνικές τράπεζες και οι διοικήσεις τους ομολογουμένως καταβάλλουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς.
Η προσπάθεια των τραπεζιτών είναι πολλαπλάσιας σημασίας και αξίας έναντι άλλων τραπεζιτών σε άλλες χώρες καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρα δυσμενέστεροι.
Ωστόσο ακόμη και εάν δεχθούμε ότι όλα θα πάνε καλά, η οικονομία θα πάει καλά και οι τράπεζες δεν θα έχουν άλλη κατακρήμνιση τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούν για να μπορέσουν να φθάσουν στον μέσο όρο των υγιών τραπεζών της ευρωζώνης περίπου 6 έως 8 χρόνια.
Επειδή αυτό το χρονικό όριο είναι μεγάλο, δύνεται μια μεγάλη ευκαιρία την τρέχουσα περίοδο.
Η περίπτωση της Ιρλανδίας μας διδάσκει ότι κατά την δημιουργία του προβλήματος και πριν την ανακεφαλαιοποίηση θα πρέπει να συστήνονται οι bad bank ή οι εταιρίες ειδικού σκοπού.
Στην Ελλάδα ουσιαστικά μια bad bank θα έπρεπε να δημιουργηθεί πριν την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση του 2013 τότε ήταν η μεγάλη ευκαιρία αλλά ένα από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ήταν το δημοσιονομικό κόστος.
Ωστόσο ακόμη και προς το τέλος των προγραμμάτων στήριξης μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα αρκεί να υπάρχει πολιτική πρωτοβουλία και στήριξη από την Ευρώπη.
Εάν υποθέσουμε ότι οι τράπεζες χρειάζονται 20 δισεκ. για να εξυγιανθούν πλήρως αυτό σημαίνει 20 δισεκ. – εάν προέλθουν από κεφάλαια του ΤΧΣ – επιβάρυνση στο χρέος, οπότε έχει δημοσιονομικό κόστος.
Τα προβλήματα που αφορούν την εθνική οικονομία είναι τα εξής
1)Δημοσιονομικό κόστος μεγάλη επιβάρυνση στην ελληνική οικονομία και στο χρέος.
2)Κοινωνική αντίδραση γιατί πάλι στήριξη των τραπεζών
3)Πρόβλημα με το όριο του χρέους το οποίο θα αυξηθεί κατά 20 δισεκ. όπερ σημαίνει ότι θα ξεπεράσει τα 325 δισεκ. δηλαδή η Ελλάδα δεν θα μπορεί να βγει ξανά στις αγορές.
Υπάρχουν και προβλήματα που αφορούν τις τράπεζες.
1)Οι τράπεζες έχουν 105 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα δανείων
2)Πως και ποιοι θα βάλλουν τα κεφάλαια;
3)Τι θα γίνει με τα 19,8 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογία και 31 δισεκ. αρνητικά αποθεματικά λόγω σωρευμένων ζημιών;
4)Δεν είναι εύκολο να πάρεις 60 δισεκ. προβληματικά δάνεια τραπεζών και να τα μεταφέρεις σε μια εταιρία ειδικού σκοπού χωρίς εντυπωσιακές επιπτώσεις στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Θα πρόκειται για ένα γενναίο μετασχηματισμό ίσης απόδοσης με την φάση της μεγάλης υπερσυγκέντρωσης στον τραπεζικό κλάδο όπου από 18 τράπεζες έμειναν 5 τράπεζες.

Για όλα αυτά υπάρχει μια λύση….

Οι τράπεζες έχουν κεφάλαια, δάνεια υγιή και προβληματικά, καταθέσεις, αναβαλλόμενη φορολογία στα κεφάλαια και αρνητικά αποθεματικά λόγω σωρευμένων ζημιών.
Έχοντας 34 δισεκ. κεφάλαια και 29 δισεκ. tangible book εκ των οποίων 19,8 δισεκ. DTA αναβαλλόμενη φορολογία και 312 δισεκ. αρνητικά αποθεματικά λόγω σωρευμένων ζημιών… θα πρέπει να βρεθεί μια συσχέτιση μεταξύ της αναβαλλόμενης φορολογίας με τα προβληματικά δάνεια…όχι όμως στις τράπεζες.
Επειδή αυτή η συσχέτιση είναι δύσκολη γιατί προφανώς δεν μπορείς να προβλέψεις την μελλοντική κερδοφορία και να την μεταφέρεις σε παρούσες αξίες να συμφωνηθεί το εξής
Ο ESM να χορηγήσει 20 δισεκ. από το τρίτο πρόγραμμα στο ΤΧΣ ή ως νέο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που θα μετεξελιχθεί ο ESM να επενδύσει απευθείας την Ελλάδα 20 δισεκ.
Στην πρώτη περίπτωση το χρέος από 320 δισεκ. θα διαμορφωθεί στα 340 δισεκ. και έτσι θα ξεπεραστεί το όριο των 325 δισεκ. του χρέους που έχει θέσει το ΔΝΤ.
Για να διευθετηθεί το πρόβλημα αυτό να συμφωνήσουν όλα τα μέρη ότι τα 20 δισεκ. θα φέρουν την εγγύηση πέραν των εσόδων από την διαχείριση, πώληση των προβληματικών δανείων σε μια ειδική εταιρία ειδικού σκοπού τύπου bad bank θα χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση και τα 19,8 δισεκ. αναβαλλόμενης φορολογίας.
Οι ελληνικές τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές θα είναι μέτοχοι σε αυτή την εταιρία ειδικού σκοπού και όλες οι πλευρές θα έχουν συμφέρον να πάει καλά να πουλήσει πολλά προβληματικά δάνεια ή να βρει λύσεις που θα αποφέρουν κέρδος.
Με 20 δισεκ. θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν 60-70 δισεκ. NPEs που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα προκύπτει ένα κέρδος θα επιστρέφει στον ESM ως αποπληρωμή του δανείου, ακολούθως θα συμψηφίζεται με την αναβαλλόμενη φορολογία.
Μια άλλη λύση θα ήταν αυτή η νέα εταιρία ειδικού σκοπού να αγοράσει τα προβληματικά δάνεια από τις τράπεζες σε αγοραίες τιμές π.χ. 60 δισεκ. σε μια τιμή 25% ή 15 δισεκ. αυτά τα κεφάλαια είτε θα συμψήφιζαν την αναβαλλόμενη φορολογία των τραπεζών είτε θα μεταφερόταν αναβαλλόμενη φορολογία 15 δισεκ. στην εταιρία ειδικού σκοπού.
Υπάρχουν παραλλαγές αυτού του σχεδίου αρκεί να επιλυθούν πολλά τεχνικά, αποτημισιακά και φορολογικά ζητήματα.

Αν οι τράπεζες στην Ελλάδα που διαθέτουν 105 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα μπορούσαν σε διάστημα ενός έτους να έχουν 40 δισεκ. και 65 δισεκ. τα μεταβίβαζαν σε μια ειδική εταιρία και ταυτόχρονα για τα 65 δισεκ. ελάμβαναν 15 δισεκ. κεφάλαια θα αποτελούσε μια βέλτιστη λύση όπου οι τράπεζες θα είχαν μειώσει τα NPEs κατά 65 δισεκ. θα είχαν μειώσει την αναβαλλόμενη φορολογία από 19,8 σε 4,8 δισεκ. και ξαφνικά οι μετοχές των τραπεζών θα είχαν 3πλάσια αξία από την τρέχουσα.
Οι τράπεζες θα διέθεταν πανίσχυρα κεφάλαια όχι λογιστικά τύπου DTA και DTC και έχοντας πανίσχυρη κεφαλαιακή διάρθρωση με ποιοτικά κεφάλαια θα άρχιζαν να χρηματοδοτούν την οικονομία σοβαρά.
Μια τράπεζα με αναβαλλόμενη φορολογία 5 δισεκ. θα βρεθεί με 1 δισεκ. και αυτομάτως η αξία της με χρηματιστηριακούς όρους θα εκτιναχθεί.
Σήμερα το P/BV είναι 0,38 επειδή το 1 ευρώ αξίζει 0,38 ευρώ.
Με την προτεινόμενη λύση το 1 ευρώ θα αξίζει 1,2 ευρώ αυτό μεταφράζεται σε κεφαλαιοποίηση 30 δισεκ. από 10,5 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.

Μόνο ένας τρόπος υπάρχει ώστε η Ελλάδα να πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό άλμα προς τα εμπρός να διασφαλίσει τις ελληνικές τράπεζες αποφασιστικά.
Μόνο εάν οι ελληνικές τράπεζες καταστούν πάλι πανίσχυρες, όχι αδύναμες όπως είναι, η ελληνική οικονομία θα σημειώσει άλμα προς τα εμπρός.
Θα βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα στην οικονομία που θα μας εκπλήξουν αρκεί να επιλυθεί αποφασιστικά το τραπεζικό πρόβλημα.
Οι τράπεζες θα βγάζουν πάλι κέρδη 2 δισεκ. θα έχουν κεφαλαιοποίηση 30 δισεκ. θα δίνουν δάνεια 5-8 δισεκ. τον χρόνο και η οικονομία θα αναπτύσσεται με ρυθμούς εντυπωσιακούς αποπληρώνοντας με συνέπεια το κρατικό χρέος.

Δυστυχώς ο δρόμος που ακολουθούμε λίγη βοήθεια στις τράπεζες, λίγη βοήθεια στην οικονομία, λίγη βοήθεια από εδώ και λίγη βοήθεια από εκεί δεν πετυχαίνουμε τίποτε καλύτερο από μια μετριότητα.
Από μετριότητες στην Ελλάδα έχουμε γεμίσει ήρθε η ώρα να γίνουμε ξανά πρωταθλητές αλλά όχι με λύσεις ημίμετρα.
Μόνο μια λύση υπάρχει…πρώτα διευθέτηση των τραπεζών και μετά διευθέτηση του χρέους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS