Η DBRS επιβεβαίωσε την ανώτατη αξιολόγηση «ΑΑΑ» για την Ολλανδία - Σταθερό το trend

Η DBRS επιβεβαίωσε την ανώτατη αξιολόγηση «ΑΑΑ» για την Ολλανδία - Σταθερό το trend
Οι αξιολογήσεις υποστηρίζονται από την εξαιρετικά παραγωγική και διαφοροποιημένη οικονομία της Ολλανδίας
Ο καναδικός οίκος DBRS επιβεβαίωσε σήμερα (11 Αυγούστου 2017) την ανώτατη αξιολόγηση «ΑΑΑ» για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ολλανδίας, διατηρώντας ταυτόχρονα «σταθερές» τις προοπτικές επαναξιολόγησης (trend) και «R-1 (high)» τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα.
Οι αξιολογήσεις υποστηρίζονται από την εξαιρετικά παραγωγική και διαφοροποιημένη οικονομία της Ολλανδίας, το ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ισχυρούς εξωτερικούς λογαριασμούς.
Ωστόσο, η οικονομία αντιμετωπίζει τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές προκλήσεις, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας.
Το σταθερό trend αντικατοπτρίζει την άποψη του οίκου ότι η οικονομία αναπτύσσεται σταθερά και ότι τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε βιώσιμα επίπεδα.
Για πρώτη φορά από το 2008, η κυβέρνηση σημείωσε το 2016 πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, ενώ ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ βρίσκεται σε καθοδική πορεία.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ολλανδίας είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (+ 42%), αντανακλώντας το συνολικό επίπεδο παραγωγικότητας και υψηλά επίπεδα απασχόλησης (75,1%, ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών).
Μετά από μια περίοδο παρατεταμένης αδυναμίας, το ΑΕΠ επεκτάθηκε κατά μέσο όρο 2% τα τελευταία τρία χρόνια, και ενισχύθηκε κυρίως από την εγχώρια ζήτηση.
Όσον αφορά το μέλλον, η ολλανδική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει τον σταθερό ρυθμό ανάπτυξης.
Το αξιόπιστο πλαίσιο στηρίζει την υγιή δημοσιονομική διαχείριση, με την κυβέρνηση να εφαρμόζει σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή ύψους 6,7% του ΑΕΠ μεταξύ 2011 και 2016.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 8,5% του ΑΕΠ το 2016.
Ωστόσο, οι Κάτω Χώρες εκτίθενται ιδιαίτερα στις συνέπειες από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., δεδομένων των ισχυρών εμπορικών δεσμών της με το νησί.
Στην εγχώρια πλευρά, τα υψηλά επίπεδα χρέους των νοικοκυριών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές.
Το χρέος των νοικοκυριών, το οποίο ανερχόταν στο 242,3% του διαθέσιμου εισοδήματος το α’ 3μηνο 2017, είναι υψηλό σε σύγκριση με άλλες προηγμένες οικονομίες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS