Στα 32,05 ευρώ/MWh η τιμή εκκίνησης στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ της 19ης Ιουλίου - Ολόκληρη η απόφαση

Στα 32,05 ευρώ/MWh η τιμή εκκίνησης στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ της 19ης Ιουλίου - Ολόκληρη η απόφαση
Η κατώτατη τιμή προσφοράς καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη και του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου
Οριστικοποιήθηκε στα 32,05 ευρώ/MWh, η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2017.
Η τιμή εκκίνησης ορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη και Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην «Διαύγεια».
Στην υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό της τιμής εκκίνησης λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η συνολική λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ, η οποία για το έτος 2016 ανήλθε σε 14.898.260 MWh και το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των ορυχείων ήταν 8,17 €/MWh.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη ότι η ΔΕΗ για το 2016 δαπάνησε για προμήθεια λιγνίτη από τρίτους 27.385.018 ευρώ και εκ τούτου, το μοναδιαίο κόστος προμήθειας λιγνίτη από τρίτους ανέρχεται σε 1,84 €/MWh.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη ότι το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη ανέρχεται σε 2 €/MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, καθώς και ότι η ΔΕΗ δαπάνησε συνολικά για την εκκίνηση των λιγνιτικών μονάδων της το ποσό των 24.121.946 ευρώ. Επομένως, το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί στο Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, ανήλθε σε 1,62 €/ MWh.
Εξάλλου το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ανέρχεται σε 2,98 €/MWh.
Σε ότι αφορά το κόστος της εκπομπής CO2, στην ΚΥΑ σημειώνεται ότι για 2016 ανήλθε 5,2 €/ton και οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των λιγνιτικών
μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ανήλθαν σε 22.647.861 τόνους (ton CO2). Ως εκ τούτου η εκλυόμενη ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη MWh ανήλθε σε 1,52 ton/MWh.
Συνεπώς, το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε σε 7,90 €/MWh.
Τέλος σε ότι αφορά την συνολική υδροηλεκτρική παραγωγή ανήλθε σε 4.843.236 MWh και, ως εκ τούτου, το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των υδροηλεκτρικών σταθμών ανήλθε σε 2,05 €/MWh.
Με βάση αυτές τις παραδοχές ορίστηκε η τιμή εκκίνησης στα 32,05 ευρώ/MWh
Ολόκληρη η ΚΥΑ στην σελίδα: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D5%CE%9E4653%CE%A08-9%CE%99%CE%A8?inline=true

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS