Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Αναβάλλεται για την Τετάρτη 19/7/2017 η δημοπρασία ενέργειας (ΝΟΜΕ), μετά τις διαφωνίες για την τιμή εκκίνησης

Αναβάλλεται για την Τετάρτη 19/7/2017 η δημοπρασία ενέργειας (ΝΟΜΕ), μετά τις διαφωνίες για την τιμή εκκίνησης
Αν και εγκρίθηκε τελικά η νέα τιμή εκκίνησης στα 32,05 ευρώ ανά MWh, ο χρόνος που απομένει για τις επιμέρους διαδικασίες είναι περιορισμένος
Αναβάλλεται τελικά για την Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017, η δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ που ήταν αρχικώς προγραμματισμένη για τις 12 Ιουλίου.
Την Παρασκευή 30 Ιουνίου οι διαφωνίες που εκδηλώθηκαν σε σχέση με την τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών, οδήγησαν τελικά στην χρήση από τον Λειτουργό της Αγοράς της δυνατότητας που παρέχει ο νόμος για αναβολή μέχρι 5 εργασίμες ημέρες.
Στην ανακοίνωση που ανήρττησε στην ιστοσελίδα του για την αναβολή της δημοπρασίας αναφέρει τα εξής:
«Αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας "2017Α03" ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνει τους Συμμετέχοντες ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138, παρ.1, περ.γ του Ν. 4389/2016 "..με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς καθορίζεται το πρόγραμμα διεξαγωγής των Δημοπρασιών πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας με φυσική παράδοση".
Με την απόφαση ΡΑΕ 619/2016 καθορίστηκε το Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών για το έτος 2017 σύμφωνα με το οποίο ως ημερομηνία διεξαγωγής της τρίτης κατά σειρά δημοπρασίας ορίστηκε η 12η Ιουλίου 2017.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 139, παρ. 1 του Ν. 4389/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν δυνάμει του άρθρου 101, παρ.5 του Ν. 4472/2017, "..η μεθοδολογία προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και η κατώτατη τιμή αποφασίζεται μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργούν Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας βασισμένη σε πρόταση της ΡΑΕ και αναθεωρείται κατά το μήνα Ιούνιο έκαστου έτους…".
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 1 του ΚΣΔΠΠΗΕ, στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Προθεσμιακού Προϊόντος περιλαμβάνεται η Προκαθορισμένη Κατώτατη Τιμή η οποία ορίζεται κατά τα ως άνω.
Μέχρι σήμερα, και για λόγους που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του Λειτουργού της Αγοράς, δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη ΚΥΑ για τον καθορισμό της Κατώτατης Τιμής.
Η Κατώτατη Τιμή αποτελεί προαπαιτούμενο Τεχνικό Χαρακτηριστικό των δημοπρατούμενων Προθεσμιακών Προϊόντων και η έλλειψη αναθεώρησης αυτής αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας που συνηγορεί στην αναβολή της προγραμματισμένης για την 12η Ιουλίου δημοπρασίας.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 11,παρ. 4 του ΚΣΔΠΠΗΕ, "..ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να αναβάλει τεκμηριωμένα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης προς τη ΡΑΕ και αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, την εκτέλεση προγραμματισμένης δημοπρασίας για άλλη ημέρα και ώρα, εφόσον οι ημέρες της αναβολής δεν υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό, όπως αυτός προσδιορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση ΡΑΕ..".
Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ΡΑΕ 619/2016, με την οποία ο μέγιστος αριθμός ημερών της αναβολής στην περίπτωση αυτή καθορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, καθώς και τα ανωτέρω, ο Λειτουργός της Αγοράς αναβάλει για λόγους ανωτέρας βίας τη διεξαγωγή της δημοπρασίας «2017Α03» για την Τετάρτη 19/07/2017».

Πηγή: worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης