ΔΝΤ: Στόχος των προγραμμάτων μας στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, η μείωση της φτώχειας

ΔΝΤ: Στόχος των προγραμμάτων μας στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, η μείωση της φτώχειας
Το έγγραφο εξετάζει το πώς μπορούν να προστατευθούν οι φτωχές και ευάλωτες ομάδες στα προγράμματα που υποστηρίζονται από ταο Ταμείο
Η μείωση της φτώχειας αποτελεί βασικό στόχο των προγραμμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, αναφέρει το Ταμείο, σχολιάζοντας τη σχετική του έκθεση... αυτοθαυμασμού.
Ειδικότερα, στις η Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου συζήτησε ένα έγγραφο με τίτλο «Social Safeguards and Program Design in PRGT and PSI-supported Programs».
Το έγγραφο εξετάζει το πώς μπορούν να προστατευθούν οι φτωχές και ευάλωτες ομάδες στα προγράμματα που υποστηρίζονται από ταο Ταμείο, σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, χρησιμοποιώντας μέτρα για τη διαφύλαξη και τη βελτίωση των δημοσίων δαπανών για αυτές τις ομάδες.
Το έγγραφο διαπιστώνει ότι τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το Δ.Ν.Τ. στις χώρες χαμηλού εισοδήματος προστατεύουν τις δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση, ενώ αποτυπώνει τις «αυξημένες προσπάθειες για την ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής προστασίας».
Βέβαια, η μέχρι στιγμής εμπειρία της Ελλάδας από τα προγράμματα του Ταμείου δε συνάδει και τόσο με τα παραπάνω, εκτός αν η χώρα μας δεν είναι ένα κράτος με «χαμηλά εισοδήματα»...
«Η μείωση της φτώχειας αποτελεί βασικό στόχο των προγραμμάτων του ΔΝΤ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος.
Ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση του 2009 (Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT) για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη αφορά τις πολιτικές που διασφαλίζουν και, όπου είναι δυνατόν, αυξάνουν τις κοινωνικές πολιτικές και δαπάνες.
Το Ταμείο συνέστησε να συμπεριληφθεί στόχος προγράμματος για τέτοιες δαπάνες σε προγράμματα που υποστηρίζονται από το PRGT, όπου αυτό είναι δυνατό.
Το Ταμείο συνέστησε επίσης τη χρήση μέτρων για την άμβλυνση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων των μέτρων του προγράμματος στους πλέον ευάλωτους.
Το έγγραφο εργασίας εξετάζει την εμπειρία με στόχους δαπανών και αντισταθμιστικά μέτρα για τη βελτίωση των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας, τα οποία χαρακτηρίζονται από κοινού ως "κοινωνικές διασφαλίσεις".
Το έγγραφο διαπιστώνει ότι στόχοι για κοινωνικές και άλλες δαπάνες προτεραιότητας περιλήφθηκαν σε όλα σχεδόν τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τo Ταμείo, σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, και συναντήθηκαν σε περισσότερα από τα δύο τρίτα των περιπτώσεων.
Οι δαπάνες για την υγεία και την παιδεία έχουν τυπικά προστατευθεί.
Επιπλέον, οι πραγματικές κατά κεφαλήν δημόσιες δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% κατά μέσο όρο και 43% στην δημοσιονομική επέκταση κατά την έγκριση του προγράμματος.
Σε άλλους τομείς, ειδικά μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο με φειδώ», αναφέρει το Ταμείo, το οποίο επισημαίνει επίσης πως είναι απαραίτητη η συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους αναπτυξιακούς εταίρους για την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης τους, προκειμένου να ενισχυθούν οι στόχοι δαπανών και τα μέτρα κοινωνικής ασφάλειας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS