Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Yalco: Η αξία των ακινήτων θα βελτιώσει τα ίδια κεφάλαια – Εκτιμήσεις για κερδοφορία και βλέψεις για ΑΜΚ

tags :
Yalco: Η αξία των ακινήτων θα βελτιώσει τα ίδια κεφάλαια – Εκτιμήσεις για κερδοφορία και βλέψεις για ΑΜΚ
Στην κερδοφορία επέστρεψε ο όμιλος καθώς υπήρξε ωφέλεια από την αναδιάρθρωση των τραπεζικών δανείων
Βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισε λόγω της αναδιάρθρωσης των δανείων η Υάλκο, αλλά η καθαρή θέση παραμένει αρνητική και η διοίκηση της εταιρείας περιμένει βελτίωση λόγω αποτίμησης ακινήτων, βελτίωσης της κερδοφορίας στις επόμενες χρήσεις, ενώ η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας ίσως της επιτρέψουν να αναζητήσει κεφάλαια από τις αγορές.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η εταιρεία αναφέρει πως στις 23 Δεκεμβρίου 2016 σε συνεργασία με τις δανείστριες τράπεζές της ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού.
Κατά συνέπεια την 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις.
Η νέα συμφωνία κατέστησε το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας ενήμερο, μείωσε κατά σχεδόν 60% το κόστος χρηματοδότησής της και εξασφάλισε τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση της Εταιρείας με νέα κεφάλαια κίνησης.
Η συμφωνία αναχρηματοδότησης βασίστηκε σε κοινά αποδεκτό επιχειρηματικό πλάνο πενταετίας το οποίο συνέταξε η Εταιρεία και αποδέχτηκαν οι δανείστριες τράπεζες και το οποίο προβλέπει την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και τη σταδιακή επαναφορά της σε λειτουργική κερδοφορία στο μέλλον.
Η άμεση επαναφορά της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο όπως προβλέπεται από τα άρθρα 47 και 48 παρ.1γ του Κ. Ν. 2190/1920 δεν είναι εφικτή, ωστόσο αναμένεται να προκύψει σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας από την υλοποίηση εντός του 2017 επανεκτίμησης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
Στη τρέχουσα χρήση προέκυψε προσωρινή, βραχυπρόθεσμη, ελάφρυνση στα Ίδια Κεφάλαια ποσού 5.794.002 ευρώ από την αποτίμηση των δανείων της Εταιρείας σε εύλογη αξία ως συνέπεια της σημαντικής βελτίωσης των όρων των δανείων σε σχέση με τους όρους δανεισμού της αγοράς και ποσού 2.363.136 ευρώ από τον λογιστικό χειρισμό του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Αναμένεται επίσης να προκύψει περαιτέρω βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων και από την σταδιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και την επιστροφή της σε συνεχείς χρήσεις λειτουργικής κερδοφορίας, όπως προβλέπει και το συμφωνημένο πενταετές επιχειρηματικό πλάνο.
Σημειώνεται ότι οι κλάδοι δραστηριοποίησης της Εταιρείας αναμένεται να παρουσιάζουν τάσεις ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον και σε συνάρτηση με πιθανή σημαντική βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας στο μέλλον, αναμένεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να επιδιώξει η Διοίκηση την μελλοντική κεφαλαιακή της ενίσχυση από της αγορές.
Η Εταιρεία προερχόμενη από μία χρονιά λειτουργικής κερδοφορίας (θετικού EBITDA) και έχοντας εξασφαλίσει την ρύθμιση των δανειακών της υποχρεώσεων με προνομιακούς όρους στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της και την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η επένδυση στην ανάπτυξη των πωλήσεων της Εταιρείας στον τουριστικό κλάδο αποτελεί στρατηγική επιλογή της Εταιρείας τα τελευταία έτη και θα συνεχίσει να αποτελεί και το 2017.
Στρατηγική επιλογή αποτελεί και η επένδυση στην ανάπτυξη των πωλήσεων των δύο ιδιόκτητων σημάτων της Εταιρείας, ΙΩΝΙΑ και FEST, τόσο στον οικιακό, όσο και στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
Επιδίωξη της Εταιρείας είναι και η διεύρυνση των ιδιόκτητων σημάτων με την ένταξη της αποκλειστικής εκμετάλλευσης του σήματος TRIMAR τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό.
Στόχος για το 2017 αποτελεί και η διατήρηση των αναπτυγμένων πωλήσεων που κατέγραψε ο τομέας των Promotion/B2B που φαίνεται μετά από αρκετά χρόνια να παρουσιάζει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης και που η Εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει, μέσα από την προσφορά νέων λύσεων στους πελάτες της και το άνοιγμα νέων συνεργασιών.
Τέλος η Εταιρεία θα συνεχίσει να επιδιώκει την ανάπτυξη των πωλήσεων της στο εξωτερικό μέσω τόσο υφιστάμενων συνεργασιών όσο και μέσω της επίτευξης νέων συμφωνιών.
Η συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 45,7 εκατ. ευρώ από 54,3 εκατ. ευρώ, η καθαρή θέση ήταν στα -14,3 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις μειώθηκαν στα 22,8 εκατ. ευρώ από 23,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2,33 εκατ. ευρώ από ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης