Τράπεζες: Οι ζημίες - πλέον - δεν θα οδηγούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου λόγω DTA – DTC

Τράπεζες: Οι ζημίες - πλέον - δεν θα οδηγούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου λόγω DTA – DTC
Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί είναι το ζήτημα των προνομιούχων μετοχών που υπάρχουν στις ελληνικές τράπεζες ύψους συνολικά 1,050 δισεκ. ευρώ.
Οι αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία που αφορά τον DTA αναβαλλόμενο φόρο και DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση δικαιώνουν πλήρως το bankingnews.gr που είχε αποκαλύψει το θέμα έγκαιρα.
Μέχρι τώρα τι ίσχυε;
Οι τράπεζες λόγω των ζημιών από το PSI+ και των προβληματικών δανείων αντιστάθμισαν αυτές τις μεγάλες απώλειες με τον αναβαλλόμενο φόρο.
Έτσι ενώ οι τράπεζες εμφανίζουν συνολικά κεφάλαια 34 δισεκ. Tangible book περίπου 29 δισεκ. τα λογιστικά κεφάλαια τα κεφάλαια λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας ανέρχονται σε 19,5 δισεκ. και η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση περίπου 14 δισεκ.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όποια τράπεζα μετά την 1/1/2016 εμφάνιζε ζημίες τότε υποχρεωτικά στο τέλος της κάθε χρήσης θα μετέτρεπε την ζημία αυτή σε ισόποση αύξηση κεφαλαίου, θα εκδίδονταν μετοχές και το κράτος το ΤΧΣ θα αποκτούσε αυτές τις μετοχές χωρίς να εισφέρει νέα κεφάλαια.
Όλος αυτός ο μηχανισμός προέρχεται από την αναβαλλόμενη φορολογία.
Εάν π.χ. μια τράπεζα είχε ζημία 500 εκατ το ΤΧΣ θα αποκτούσε μετοχές αξίας 500 εκατ ευρώ περίπου κ.ο.κ.
Όμως όπως έχουμε αναφέρει θα υπάρξουν αλλαγές στην νομοθεσία οπότε όταν μια τράπεζα εμφανίσει ζημίες τότε δεν θα υποχρεώνεται σε νέα ανακεφαλαιοποίηση προς όφελος του δημοσίου – ΤΧΣ.
Κοινώς εάν μια τράπεζα εμφανίσει ζημίες 500 εκατ οι ζημίες αυτές θα ενσωματώνονται στον νέο νόμο που τροποποιεί τον παλαιό νόμο περί αναβαλλόμενης φορολογίας.
Οι τράπεζες θα έχουν μια περίοδο 30 χρόνια να αποσβέσουν την αναβαλλόμενη φορολογία και όταν εμφανίζονται ζημίες απλά ο αναβαλλόμενος φόρος που θα προκύψει θα προστίθεται στον υφιστάμενο.
Με αυτό το μοντέλο η Attica bank δεν θα χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση προς όφελος του ΤΧΣ – Δημοσίου.
Καμία τράπεζα δεν θα κινδυνεύσει εάν εμφανίσει ζημίες να οδηγηθεί σε αύξηση κεφαλαίου λόγω αναβαλλόμενου φόρου.
Αναβαλλόμενος φόρος και διαγραφές προβληματικών δανείων συμπεριλαμβάνονται στο  νέο νόμο που θα διέπει τις τράπεζες και την λειτουργία τους.

Τι θα συμβεί με τις προνομιούχες μετοχές;

Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί είναι το ζήτημα των προνομιούχων μετοχών που υπάρχουν στις ελληνικές τράπεζες ύψους συνολικά 1,050 δισεκ. ευρώ.
Τέλος του 2017 με βάση την Βασιλεία ΙΙΙΙ ορίζεται ότι το κεφάλαιο των προνομιούχων μετοχών δεν θα λογίζεται στα καθαρά εποπτικά κεφάλαια.
Οι επιλογές είναι 3 για τις προνομιούχες μετοχές
-    Να παραταθεί η λήξη τους για 2 χρόνια ακόμη
-    Να υλοποιηθεί ΑΜΚ ώστε να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές
-    Να μετατραπούν οι προνομιούχες μετοχές σε κοινές.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι όσες τράπεζες διαθέτουν προνομιούχες μετοχές έχουν σοβαρό πλεονέκτημα καθώς μπορεί να λειτουργήσουν ως ένας μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνου έναντι bail in.
Θυμίζουμε ότι στις αυξήσεις κεφαλαίου του 2015 οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποίησαν πάσης φύσεως ομολογιακά (LME) ώστε να μειώσουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες.
Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των κεφαλαιακών αναγκών, πχ αν προκύψουν ανάγκες στα stress test.

Ποια είναι η βέλτιστη λύση;

Με ρεαλιστικά κριτήρια μια παράταση του χρόνου αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών θα οδηγούσε σε ανατίμηση των μετοχών των τραπεζών που έχουν προνομιούχες μετοχές περίπου 15% καθώς ένα μεγάλο βάρος θα έφευγε από την αποτίμηση τους στο χρηματιστήριο.

Η αύξηση κεφαλαίου προφανώς και θα αποτελούσε μεγάλο χρηματιστηριακό πλήγμα.
Εικάζεται ότι εάν μια τράπεζα υλοποιήσει ΑΜΚ τώρα θα πρέπει να ορίσει τιμή με discount τουλάχιστον 40-45% σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές, που σημαίνει νέα διαδικασία reverse split και καθορισμού νέας χαμηλότερης τιμής ΑΜΚ σε σχέση με τις τιμές αυξήσεων κεφαλαίου του 2015.  

Εάν μετατραπούν οι προνομιούχες μετοχές σε κοινές, θα πρέπει να καθοριστεί μια τιμή – ο μέσος όρος ορισμένου διαστήματος π.χ. 6 μηνών – αλλά προφανώς το dilution για τους ιδιώτες μετόχους θα είναι μεγάλο γιατί το ΤΧΣ θα αυξήσει το ποσοστό του αναλογικά στην τράπεζα συστημική ή μη συστημική.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS