Η ΕΥΔΑΠ επιστρέφει κεφάλαιο 40,4 εκ στο κράτος και εγγράφει ζημία 14 εκατ από Attica bank

Η ΕΥΔΑΠ επιστρέφει κεφάλαιο 40,4 εκ στο κράτος και εγγράφει ζημία 14 εκατ από Attica bank
Η «φωτογραφική» ανακοίνωση που η ΕΥΔΑΠ επικαλείται ως απόφαση για τη ζημία 14 εκ Ευρώ που εξαφανίστηκε από τα αποτελέσματα εξαμήνου , η επιστροφή κερδών και τα ερωτήματα
Από τη μια το δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ σπεύδουν να προλάβουν να πληρώσουν λιγότερο φόρο !!! όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και τρίτοι οδηγώντας την ΕΥΔΑΠ σε επιστροφή κερδών προηγούμενων χρήσεων 40,4 εκ ευρώ πριν τη λήξη του έτους και από την άλλη η διοίκηση αποκαλύπτει λίγο πριν τη Γενική Συνέλευση και τη λήξη της χρήσης 2016 ότι ανεπισήμως έκανε αυτό που δεν έκανε επίσημα στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου δηλαδή να γράψει τη ζημία από την τράπεζα Αττικής ενώ έχει προηγηθεί ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ελέγχεται ως «φωτογραφική» χωρίς να έχει γίνει δημοσίως γνωστή κάποια απόφαση.
Και ελέγχεται όχι μόνο ως «φωτογραφική» διότι πρώτον οι διατάξεις των ΔΛΠ είναι σαφείς και δεύτερον διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για αποφύγουν τις ευθύνες διοικήσεις και ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι καταστρατηγούν τα όσα προβλέπονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ανακοίνωση όχι απόφαση (τουλάχιστον δεν έχει κάνει γνωστό κάτι τέτοιο) ζητά από τους εκδότες να συμμορφωθούν και δηλώνει ότι θα τους παρακολουθεί αντί να προχωρήσει στην επιβολή των ποινών προβλέπει η χρηματιστηριακή νομοθεσία,
Την ίδια στιγμή η ίδια η ΕΥΔΑΠ στην ανακοίνωσή της παραδέχεται ότι μετέφερε ζημία της τάξεως των 14 εκ Ευρώ στα ίδια κεφάλαια «σύμφωνα με την παρ. 67 του ΔΛΠ 39, παρότι υπήρχε αντικειμενική απόδειξη απομείωσής της, ήτοι σημαντική μείωση της εύλογης αξίας αυτής κάτω του κόστους κτήσης, σύμφωνα με την παρ. 61 του ΔΛΠ 39». Δηλαδή η ίδια παραδέχεται ότι πληροφόρησε ελλιπώς το επενδυτικό κοινό.
Και φυσικά δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο αφού για να ανακτήσει τη ζημία θα έπρεπε η μετοχή να υπετριπλασιάσει την αξία της πράγμα που δεν έγινε αλλά αντίθετα οι ζημίες μεγάλωσαν.
Το εντυπωσιακό είναι ότι η ΕΥΔΑΠ αναφέρει πως «Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη, για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης, των 9μηνων Οικονομικών Καταστάσεων, αναγνώρισε την σχετική ζημία απομείωσης ποσού 17.000 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2016-30/9/2016 και τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής: αποτέλεσμα προ φόρων 30.946 χιλ. ευρώ και αποτέλεσμα μετά φόρων 18.923 χιλ. ευρώ».
Δεν αναφέρει πότε έγινε αυτή η άτυπη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τις οποίες και δεν δημοσίευσε ενώ είναι γνωστό πως για κάθε μεταβολή που επηρεάζει τα μεγέθη μιας εταιρίας θα πρέπει αμεληττί να ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό.
Εν τω μεταξύ ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η εταιρία διανέμει κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους 40,4 εκ Ευρώ τα οποία σημειωτέον θα επιβαρυνθούν με φόρο 10% και όχι 15% αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόταν μέχρι τέλος του έτους.
Έτσι πέρα από το ΤΑΙΠΕΔ που θα λάβει περισσότερα χρήματα ωφελημένος θα είναι και ο Τζόν Πόλσον ο οποίος θα πληρώσει λιγότερο φόρο ύψους 200.000 Ευρώ εις υγείαν των Ελλήνων φορολογουμένων.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS