Στο Οικονομίας ο Παπαδημητρίου του Levy Institute που είχε προτείνει παράλληλο νόμισμα ή Grexit ή Geuro με κατώτατο μισθό

Στο Οικονομίας ο Παπαδημητρίου του Levy Institute που είχε προτείνει παράλληλο νόμισμα ή Grexit ή Geuro με κατώτατο μισθό
Ο κύριος σκοπός για την εισαγωγή του Geuro θα ήταν η σταδιακή εφαρμογή ενός προγράμματος όπου οι νέες θέσεις εργασίας θα συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.
Η πιο χαρακτηριστική εξέλιξη στον ανακυκλούμενο ανασχηματισμό μετριότητας της ελληνικής κυβέρνησης… ήταν η επιλογή του Δημήτρη Παπαδημητρίου ο οποίος είναι επικεφαλής του Levy Institute εβραϊκών συμφερόντων στην Νέα Υόρκη.
Ο Παπαδημητρίου ωστόσο είναι γνωστός στο παρελθόν ως οικονομολόγος που πρότεινε την έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ ή την εισαγωγή παράλληλου νομίσματος σε Ελλάδα και Κύπρο.
Το Levy Institute στο οποίο έχει ηγετικό ρόλο ο Παπαδημητρίου ακόμη και εσχάτως ασκεί πολύ αυστηρή κριτική στην Τρόικα και στα μνημόνια τονίζοντας σε έκθεση του Σεπτεμβρίου του 2016… ότι δεν υπάρχει recovery ανάκαμψη στον ελληνικό ορίζοντα σελίδα 9 της ανάλυσης Greece: Getting out of the Recession…
Στην ανάλυση εκείνης της περιόδου το Levy Institute είχε προβλέψει ότι θα σταματήσει η πτώση των μετοχών στο χρηματιστήριο – όπως και συνέβη – ωστόσο ασκούσε κριτική στην Τρόικα.
Τα κεφάλαια που καταλήγουν στην Ελλάδα είναι μετά βίας επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας.
Προκειμένου να μειωθεί το τρέχον επίπεδο του χρέους, η δημοσιονομική λιτότητα πρέπει να δημιουργήσει ένα συνολικό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, όχι απλώς ένα πρωτογενές πλεόνασμα.
Με βάση τις προσομοιώσεις του Levy Institute δείχνουν πως η συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας θα ήταν καταστροφική για μια χώρα που έχει ήδη βιώσει μια εξαιρετικά μακρά και βαθιά ύφεση, με απότομη αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας.
Όσον αφορά το ελληνικό χρέος το  Levy Institute  υποστηρίζει ότι απαιτείται ένα γενναίο κούρεμα και όχι απλά μια αναδιάρθρωση του χρέους.
Στην έκθεση του Σεπτεμβρίου του 2016 αποτιμώνται ορισμένα σενάρια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Σενάριο 1
Επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ισχυρή ανάπτυξη το 2017 που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στις δημόσιες επενδύσεις.
Δεν είναι όμως ικανή συνθήκη για να δημιουργήσει προυποθέσεις αύξησης της απασχόλησης.
Σενάριο 2
Δημιουργία θέσεων εργασίας  μέσω Δημοσιονομικού νομίσματος
Το Levy συστήνει την καθιέρωση ενός φορολογικού νομίσματος, του Geuro, η κυβέρνηση της Ελλάδος μπορεί να ξεκινήσει την έκδοση του για να αποφευχθεί η πτώση των ονομαστικών μισθών και συντάξεων και να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα για την απασχόληση.
Στο πρώτο τρίμηνο του 2017, η κυβέρνηση θα εκδώσει μη μετατρέψιμο «δημοσιονομικό νόμισμα» το Geuro.
Προτείνουμε η κυβέρνηση να επιτρέπει τη χρήση του Geuros για έως και 20% των φορολογικών πληρωμών αναφέρει το Levy.
Με βάση τα στοιχεία
28,7 δισεκ ήταν φόροι στο εισόδημα και πλούτο.
17 δισεκ. κοινωνικές εισφορές στην Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι η ετήσια ζήτηση για Geuros για φορολογικούς σκοπούς και μόνο θα μπορούσε να ισοδυναμεί με 14,1 δισεκ. ευρώ
Ο κύριος σκοπός για την εισαγωγή του Geuro θα ήταν η σταδιακή εφαρμογή ενός προγράμματος δημοσίων παροχών, όπου οι νέες θέσεις εργασίας θα παρέχονται σε οποιονδήποτε είναι διατεθειμένος να εργάζεται με τον κατώτατο μισθό.
Π.χ. με 586 ευρώ μεικτά οι ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες φθάνουν τα 7,5 δισεκ. για 550.000 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων εξόδων (κοινωνικές εισφορές, κλπ).
Υιοθετώντας ένα ποσοστό 50%, συνεπάγεται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε ευρώ 3,8 δισεκ που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από την πληρωμή 10% των δημοσίων μισθών του Geuros.
Το ινστιτούτο υποθέτει ότι το μέγεθος των θέσεων εργασίας κοινωφελούς προγράμματος θα αυξηθεί σταδιακά από 25.000 άτομα κάθε τρίμηνο, με στόχο συνολική αύξηση της απασχόλησης σε 200.000 μέχρι το τέλος της περιόδου προβολής......
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS