Νέα τροπολογία επιτρέπει στο Υπερταμείο απευθείας αναθέσεις για διαγωνισμούς άνω των 20 χιλ. ευρώ

Νέα τροπολογία επιτρέπει στο Υπερταμείο απευθείας αναθέσεις για διαγωνισμούς άνω των 20 χιλ. ευρώ
Η δυνατότητα έκδοσης ίδιων κανονισμών αναθέσεων δικαιολογείται από τη φύση των εν λόγω φορέων, επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας
Απευθείας αναθέσεις για διαγωνισμούς πάνω από 20.000 ευρώ, χωρίς όμως υπέρβαση των κοινοτικών ορίων, θα μπορεί να κάνει το Υπερταμείο, σύμφωνα με τροπολογία, που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.
Πιο συγκεκριμένα, με τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, και Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, δίνεται στο Υπερταμείο και τις θυγατρικές του η δυνατότητα να θεσπίζουν με δικούς τους κανονισμούς παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις πάνω και κάτω από τα χρηματικά όρια που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 - διάταξη που ήδη ισχύει για το ΤΑΙΠΕΔ.
Η δυνατότητα έκδοσης ίδιων κανονισμών αναθέσεων δικαιολογείται από τη φύση των εν λόγω φορέων, επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.
Όπως αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από την εν λόγω ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.Μ.Χ.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS